Course code 07 57 1207 20
ECTS credits 4
Course title in the language of instruction
Fizyczne podstawy medycyny nuklearnej
Course title in Polish Fizyczne podstawy medycyny nuklearnej
Course title in English
Physical Fundamentals of Nuclear Medicine
Language of instruction Polish
Course level second-cycle programme
Course coordinator dr Rafał Ledzion
Course instructors dr Rafał Ledzion
Delivery methods and course duration
Lecture Tutorials Laboratory Project Seminar Other Total of teaching hours during semester
Contact hours 30 10 10 0 50
E-learning No No No No No No
Assessment criteria (weightage) 0.00 0.00 0.00 0.00
Course objective Familiarize students with the basic knowledge in the field of ionizing radiation in nuclear medicine. Students learn to use the basic methods and techniques used to solve basic tasks and problems associated with ionizing radiation. Encourage students to self-study and deepen their knowledge.
Learning outcomes
A student who has completed the subject is able to:
1. Defines the concepts and parameters used in the description of the use of ionizing radiation in nuclear medicine (FT2A_W02, FT2A_W03).
2. Identifies and explains the types of ionizing radiation: alpha, beta and gamma.
3. Identifies and explains the phenomenon associated with the interaction of ionizing radiation with matter (FT2A_U07).
4. It supports basic measures ionizing radiation (FT2A_W05, FT2A_U07).
5. Used to describe the mathematical apparatus of ionizing radiation - radiation dose calculation (FT2A_U04, FT2A_U07).
6. Analyzes and resolves problems associated with the use of ionizing radiation in nuclear medicine (FT2A_U04, FT2A_U07).
7. He can find the necessary information in the literature, scientific journals, databases and other sources ((FT2A_U03, FT2A_U08).He knows basic scientific journals for the physical sciences (FT2A_U03, FT2A_U08).
Assessment methods
Learning outcomes points 1, 2, 3, 5 and 6 - written test of the theory ..
Learning outcome point 4 - evaluation of the work and the report from the lab.
Learning outcome point 7 - Evaluation of a multimedia presentation.

Final evaluation of the course.
50% of the assessment of the lecture on the basis of written exam
25% of the assessment of the laboratory exercises 
25% of the assessment of the project classes
Prerequisites
Students should be able to:
Use the elements of mathematical analyses.
Use the basic definitions for the foundations of physics.
Perform basic measuring instruments.
Course content with delivery methods
1. Measurement and control systems.
2. The physical basis for medical diagnosis and therapy.
3. Mathematical foundations of computer tomography.
4. X-ray tomography
5. Nuclear magnetic resonance tomography.
6. Positron emission tomography.
7. Ultrasound, electrocardiography and electroencephalography.
8. Grounds for radiotherapy of cancer.
9. History of radiotherapy.
10. The objectives of radiotherapy.
11. Methods of radiotherapy.
Basic reference materials
1. Jaracz P., Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka; WUW, Warszawa 2001
2. Hrynkiewicz A., Rokita E., Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii; PWN, Warszawa 2000
3. Hrynkiewicz A., Człowiek i promieniowanie jonizujące; PWN, Warszawa 2001
4. Price W., Detekcja promieniowania jądrowego; PWN, Warszawa 1960
5. Skrzypczak E., Szeflinski Z., Wstep do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych, PWN, Warszawa 1995
6. Ślósarek G., Biofizyka Molekularna Zjawiska, Instrumenty, Modelowanie, PWN, Warszawa, 2011
7. Jóźwiak Z., Bartosz G., Biofizyka Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami,PWN, Warszawa 2007
8. Piotrowski J., Kostyrko K., Wzorcowanie Aparatury Pomiarowej, PWN, Warszawa, 2012
Other reference materials
1. Mayer-Kuckuk T., Fizyka jądrowa; PWN, Warszawa 1987
2. England J., Metody doświadczalne fizyki jądrowej; PWN, Warszawa 1980
3. Gostkowska B., Wielkości, jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej; CLOR, Warszawa
4. Prawo atomowe, Dziennik Ustaw 2006 Nr 52 poz. 378
5. Hoffmann K., Wina i odpowiedzialność.  Otto Hahn konflikt uczonego, WNT, Warszawa 1997
7. Hoffmann K., J.,Robert Oppenheimer. Twórca pierwszej bomby atomowej; WNT, Warszawa 1999
8. Celinski Z., Energetyka jądrowa; PWN, Warszawa 1991
9. Tolgyessy J., Kenda M., Alfa Beta Gamma - Promieniowanie nadziei; Wiedza Powszechna, Warszawa 1984
10. Haken H., Wolf H., Atomy i kwanty. Wprowadzenia do współczesnej spektroskopii atomowej; PWN, Warszawa 1997
11. Haken H.,Wolf H., The physics of atoms and quanta. Introduction to experiments and theory; Springer-Verlag, 5th Edition, Berlin 1996
12. Strzałkowski A., O siłach rzadzacych światem; PWN, Warszawa 1996
Average student workload outside classroom
69
Comments
Brak uwag
Last update