Management - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 275
00 13 1107 00 Logistics (Logistyka) 5 15 30 0
02 08 5804 00 Project Management and Innovations (Zarządzanie projektami i innowacje) 6 15 45 0
09 82 1031 00 Macroeconomics (Makroekonomia) 3 15 15 0 E
09 82 1330 01 Strategic Management (Zarządzanie strategiczne) 3 15 30 0
09 82 1506 00 Integrated Management Systems (Zintegrowane systemy zarządzania) 4 15 20 0 E
21 01 4023 21 Mathematical Statistics (Statystyka matematyczna) 3 15 15 0 E
22 91 1418 01 Professional Language Skills (Język angielski dla celów zawodowych) 2 30 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 1_Management 4 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 1_Management

Studenci wybierają dowolne przedmioty z oferty studiów II stopnia, w dowolnym języku wykładowym

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 290
00 13 1036 00 Tools in HR (Instrumenty zarządzania kadrami) 3 15 15 0
00 13 1105 00 Operations Research (Badania operacyjne) 4 15 15 15 0
09 82 1260 01 Management Concepts (PBL) - (Koncepcje zarządzania) 5 15 35 0 E
09 82 1290 01 Civil Law (Prawo cywilne) 3 15 15 0 E
09 82 1550 00 Financial Management in Business (Finanse przedsiębiorstwa) 6 30 30 0 E
09 82 1620 00 Negotiations (Negocjacje) 4 15 30 0
22 91 1417 01 Conferencing in English (Komunikacja w kontekstach akademickim i publicznym) 2 30 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 2_Management 3 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 2_Management

Studenci wybierają dowolny przedmiot z oferty studiów II stopnia w dowolnym języku wykładowym

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 270
00 13 1033 01 Enterpreneurship (Przedsiębiorczość) 4 15 30 0
09 82 1231 00 B2B Marketing (Marketing przemysłowy) 3 20 10 0
09 82 1270 01 Business Process Management (Zarządzanie procesami biznesowymi) 4 15 10 20 0 E
09 82 1355 00 Managerial Accounting (Rachunkowość zarządcza) 5 30 30 0 E
09 82 1400 01 Economic and Labour Law (Prawo gospodarcze i prawo pracy) 3 15 15 0
09 82 1537 00 Ethics in Management (Etyka w zarządzaniu) 2 15 15 0
09 82 1580 00 E-Business Strategies ( Strategia biznesu elektronicznego) 3 15 15 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 3_Management 6 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 3_Management

Studenci wybierają dowolny przedmiot z oferty studiów II stopnia w dowolnym języku wykładowym

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 41
09 02 5010 01 Placement - 4 weeks (Praktyki - 4 tygodnie) 4 0
09 11 6140 01 Final Project Seminar (Seminarium dyplomowe) 2 15 0
09 12 5130 01 Final Project (Praca dyplomowa) 20 26
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 4_Management 4 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 4_Management

Studenci wybierają dowolny przedmiot z oferty studiów II stopnia w dowolnym języku wykładowym