Gestion et Technologie - realizowany od roku akad. 2017/18 - j.francuski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 421
01 31 0077 00 Dessin industriel (Rysunek techniczny) 3 10 20 E
01 31 0078 00 Génie de matériaux (Inżynieria materiałowa) 3 15 30
01 31 0079 00 Métrologie technique et instrumentation (Metrologia techniczna) 3 30 15
02 03 5851 00 Technologie de I'information (Technologie informacyjne) 3 15 30
03 01 0073 00 Chimie (Chemia) 4 15 30 15
21 01 1049 12 Mathématiques 1 (Matematyka 1) 6 45 45 E
21 02 1016 12 Physique (Fizyka) 6 40 26 10 E
22 91 4404 01 Français module academique (Język francuski akademicki) 2 30

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 505
01 31 0080 01 Construction assistée par l'ordinateur (Komputerowe wspomaganie projektowania) 4 15 30
01 31 0084 00 Mécanique (Mechanika) 3 30 20 20
02 05 6255 00 Ingenierie electronique et electrique (Inżynieria elektrotechniki i elektroniki) 5 30 30 20 E
02 52 6246 00 Bases de la programmation (Podstawy programowania) 3 20 40
21 01 2052 12 Mathématiques 2 (Matematyka 2) 6 45 45 E
21 02 2014 12 Physique moderne (Fizyka współczesna) 3 20 20
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60
22 91 4405 01 Français commercial 1 (Język francuski biznesowy 1) 2 30
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
00 13 1010 00 Microéconomie (Mikroekonomia) 3 15 30
00 13 1026 00 Gestion et organisation (Zarządzanie) 5 30 30 E
09 82 1464 02 Thermodynamique et conversion d'énérgie (Termodynamika i konwersja energii) 6 26 18 16
09 82 1630 00 Introduction aux finances (Wprowadzenie do finansów) 4 30 30 E
21 01 3001 12 Mathématiques 3 (Matematyka 3) 6 45 45 E
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60
22 91 4406 01 Français commercial 2 (Język francuski biznesowy 2) 2 30 E
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 355
00 13 1011 00 Macroéconomie (Makroekonomia) 2 15 15
00 13 1014 00 Gestion de la production (Zarządzanie produkcją) 6 30 30 E
09 82 1190 03 Projet en groupe (Projekt grupowy) 10 45 40
09 82 1463 01 Processus de fabrication (Techniki wytwarzania) 5 15 30
21 01 4024 22 Statistique et les bases de l'économétrie (Statystyka z elementami ekonometrii) 3 15 30 E
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 E
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 330
00 13 1001 01 Gestion de ressources humaines (Zarządzanie zasobami ludzkimi) 4 15 30 E
00 13 1004 01 Comptabilité (Rachunkowość) 5 30 30 E
00 13 1025 00 Ecologie et management environnemental (Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska) 3 15 15
00 13 1028 00 Recherches operationnelles (Badania operacyjne) 4 15 15 15
09 82 1050 01 Droit des affaires (Prawo handlowe) 3 15 15
09 82 1090 04 Marketing 4 15 30 E
09 82 1110 03 Protection de la propriété intellectuelle (Ochrona własności intelektualnej) 1 15
09 82 1465 00 Systémes informatiques dans la fabrication (Systemy informacyjne w produkcji) 4 30
22 91 4403 01 Comportement organisationnel, sociologie et psychologie (Zachowania organizacyjne z elementami socjologii i psychologii zarządzania) 2 15 15

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 315
00 13 1007 01 Logistique (Logistyka) 5 15 30
01 31 0129 00 Automatisation de processus industriels (Automatyzacja procesów wytwarzania) 4 30 30 E
09 82 1160 01 Méthodes des recherches en business (Metody badawcze w biznesie) 3 10 20
09 82 1450 01 Calcul des couts pour ingénieurs (Rachunek kosztów dla inżynierów) 5 15 30
09 82 1460 02 Management de la qualité et de la sécurité (Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem) 5 15 30
09 82 1466 00 Ingénierie de production et documentation industrielle (Inżynieria produkcji i dokumentacja) 5 30 30
09 82 1670 00 Ingenierie de l’innovation (Inżynieria innowacji) 3 15 15

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 31
09 82 1200 03 Projet de fin d’études (Praca dyplomowa) 15
09 82 1467 00 Séminaire (Seminarium dyplomowe) 2 15
09 82 1468 00 Stage professionnel (Praktyka) 13