Business and Technology - realizowany od roku akad. 2017/18 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 421
00 01 1115 00 Engineering Drawing (Rysunek techniczny) 3 10 20 E
01 31 0050 00 Information Technology (Technologie informacyjne) 3 15 30
01 31 0051 00 Materials Science (Materiałoznawstwo) 3 15 30
01 31 0052 00 Measurements (Pomiary) 3 30 15
03 01 0036 02 Chemistry (Chemia) 4 15 30 15
07 01 1109 26 Physics (Fizyka) 6 40 26 10 E
21 01 1049 11 Mathematics 1 (Matematyka 1) 6 45 45 E
22 91 1416 01 Academic English (Język angielski akademicki) 2 30

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 505
01 31 0054 01 Computer Aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania) 4 15 30
01 31 0056 00 Fundamentals of Programming (Podstawy programowania) 3 20 40
01 31 0083 00 Mechanical Engineering (Mechanika) 3 30 20 20
02 05 6253 00 Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika) 5 30 30 20 E
07 01 1208 25 Modern Physics (Fizyka współczesna) 3 20 20
21 01 2054 11 Mathematics 2 (Matematyka 2) 6 45 45 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60
22 91 1411 01 Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) 2 30
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
09 21 1270 01 Microeconomics (Mikroekonomia) 3 15 30
09 82 1010 02 Introduction to Finance (Wprowadzenie do finansów) 4 30 30 E
09 82 1020 01 Management (Zarządzanie) 5 30 30 E
09 82 1470 02 Thermodynamics and Energy Conversion (Termodynamika i konwersja energii) 6 26 18 16
21 01 3003 11 Mathematics 3 (Matematyka 3) 6 45 45 E
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60
22 91 1412 01 Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) 2 30 E
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 355
01 31 0076 01 Manufacturing (Techniki wytwarzania) 5 15 30 E
09 82 1030 01 Macroeconomics (Makroekonomia) 2 15 15
09 82 1190 02 Team Project (Projekt grupowy) 10 45 40
09 82 1210 03 Operation Management (Zarządzanie produkcją) 6 30 30 E
09 82 1650 00 Statistics with Elements of Econometrics (Statystyka z elementami ekonometrii) 3 15 30
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 E
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 330
00 13 1004 00 Accounting (Rachunkowość) 5 30 30 E
00 13 1005 00 Operations Research (Badania operacyjne) 4 15 15 15
09 65 2161 02 Ecology and Environmental Management (Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska) 3 15 15
09 82 1000 01 Economic Law (Prawo handlowe) 3 15 15
09 82 1090 02 Marketing 4 15 30 E
09 82 1110 02 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 1 15
09 82 1440 01 Human Resources Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi) 4 15 30 E
09 82 1461 00 Information Systems in Manufacturing (Systemy informacyjne w produkcji) 4 30
22 91 1410 01 Organisational Behaviour, Sociology and Psychology (Zachowania organizacyjne z elementami socjologii i psychologii zarządzania) 2 15 15

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 315
00 13 1006 00 Cost Calculations for Engineers (Rachunek kosztów) 5 15 30
00 13 1007 00 Logistics (Logistyka) 5 15 30
01 31 0075 01 Automation of Manufacturing Processes (Automatyzacja procesów wytwarzania) 4 30 30 E
09 82 1080 01 Innovation (Innowacje) 3 15 15
09 82 1130 01 Quality and Safety Management (Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem) 5 15 30
09 82 1462 00 Production Engineering and Documentation (Inżynieria produkcji i dokumentacja) 5 30 30
10 71 0001 01 Business Research Methods (Metody badań biznesowych) 3 10 20

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 31
09 82 1200 02 Final Project (Praca dyplomowa) 15
09 82 1220 01 Industrial Placement (Praktyki) 13
09 82 1469 00 Final Project Seminar (Seminarium dyplomowe) 2 15