Management and Production Engineering - realizowany od r.a. 2016/17 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 350
00 13 1038 00 Conceptions & Methods of Production Management (Metody i koncepcje zarządzania produkcją) 3 15 30 0 E
02 08 5803 00 Project Management and Innovations (Zarządzanie projektami i innowacje) 6 15 45 0
09 82 1330 05 Strategic Management (Zarządzanie strategiczne) 3 15 30 0
09 82 1495 01 Business Forecasting and Simulations (Prognozowanie i symulacje) 4 15 30 0
09 82 1500 00 Environmental Management Systems (Systemy zarządzania środowiskowego) 3 15 15 0
09 82 1505 00 Integrated Management Systems (Zintegrowane systemy zarządzania) 4 15 20 0 E
09 82 1510 00 Organization of Production Systems (Organizacja systemów produkcyjnych) 5 30 30 0 E
22 91 1418 01 Professional Language Skills (Język angielski dla celów zawodowych) 2 30 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 270
00 13 1039 00 Decision Support Systems (Systemy wspomagania decyzji) 2 15 15 0
00 13 1041 00 Process Engineering (Techniczne przygotowanie produkcji) 3 15 15 0
00 13 1043 00 Logistics in Production (Logistyka produkcji) 5 15 30 0
09 82 1515 00 Product Design (Projektowanie produktu) 5 15 30 0
09 82 1520 00 Quality Management Systems (Systemy zarządzania jakością) 6 30 30 0 E
09 82 1525 00 Systems of Occupational Safety Management (Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy) 2 15 15 0
22 91 1417 01 Conferencing in English (Komunikacja w kontekstach akademickim i publicznym) 2 30 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 1_M&PE 5 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 1_M&PE

Studenci wybierają dowolne przedmioty z oferty studiów II stopnia w dowolnym języku wykładowym za 5 ECTS

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 300
00 13 1040 00 Knowledge Management (Zarządzanie wiedzą) 5 30 15 0
00 13 1042 00 Planning, Budgeting & Production Cost Optimization (Planowanie, budżetowanie i optymalizacja kosztów produkcji) 5 15 15 30 0 E
00 13 1044 00 Total Productive Maintenance 5 15 30 0 E
09 82 1232 00 B2B Marketing (Marketing przemysłowy) 3 20 10 0
09 82 1530 00 Creating Visual Production Space (Wizualizacja przestrzeni produkcyjnej) 3 15 30 0
09 82 1535 00 Ethics in Management (Etyka w zarządzaniu) 2 15 15 0
09 82 1540 00 Fixed Assets Management (Zarządzanie środkami trwałymi) 4 15 30 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 2_M&PE 3 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 2_M&PE

Studenci wybierają dowolne przedmioty z oferty studiów II stopnia w dowolnym języku wykładowym za 3 ECTS

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 41
09 82 1205 00 Final Project (Praca dyplomowa) 20 26
09 82 1469 05 Final Project Seminar (Seminarium dyplomowe) 2 15 0
09 82 1545 00 Placement (Praktyki) 4 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 3_M&PE 4 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 3_M&PE

Studenci wybierają dowolne przedmioty z oferty studiów II stopnia w dowolnym języku wykładowym za 4 ECTS