Mechanical Engineering and Applied Computer Science - od roku akademickiego 2017/18 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 421
00 01 1115 00 Engineering Drawing (Rysunek techniczny) 3 10 20 E
01 31 0050 00 Information Technology (Technologie informacyjne) 3 15 30
01 31 0051 00 Materials Science (Materiałoznawstwo) 3 15 30
01 31 0052 00 Measurements (Pomiary) 3 30 15
03 01 0036 01 Chemistry (Chemia) 4 15 30 15
07 01 1109 20 Physics (Fizyka) 6 40 26 10 E
21 01 1049 21 Mathematics 1 (Matematyka 1) 6 45 45 E
22 91 1416 01 Academic English (Język angielski akademicki) 2 30

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 465
01 31 0053 00 Basic Mechanical Engineering (Podstawy inżynierii mechanicznej) 6 40 30 20 E
01 31 0054 01 Computer Aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania) 4 15 30
02 05 6252 00 Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika) 5 30 30 20 E
07 01 1208 24 Modern Physics (Fizyka współczesna) 3 20 20
21 01 2054 21 Mathematics 2 (Matematyka 2) 6 45 45 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60
22 91 1411 01 Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) 2 30
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
01 31 0055 00 Advanced Material Science (Materiałoznawstwo dla zaawansowanych) 6 30 15 15 E
01 31 0056 00 Fundamentals of Programming (Podstawy programowania) 3 20 40
01 31 0057 00 Fluid Mechanics and Thermodynamics (Mechanika płynów i termodynamika) 6 20 20 20 E
09 82 1141 00 Economics (Ekonomia) 2 30 15
21 01 3102 11 Mathematics 3 (Matematyka 3) 7 45 45 E
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60
22 91 1412 01 Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) 2 30 E
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 400
01 31 0058 00 Design and Maintenance of Machines (Projektowanie i eksploatacja maszyn) 5 30 30 15 E
01 31 0059 01 Advanced Mechanical Engineering (Zaawansowane zagadnienia mechaniki technicznej) 5 30 20 10
01 31 0081 00 Team Project (Projekt grupowy) 10 45 40
21 01 4001 11 Mathematics 4 (Matematyka 4) 6 45 45 E
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 E
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 280
01 31 0060 01 Automatics and Robotics (Automatyka i robotyka) 5 30 30 E
01 31 0061 00 Design Project (Projekt) 7 45
01 31 0062 00 Energy Resources and Conversion (Źródła energii i ich przetwarzanie) 3 20 10 10
01 31 0063 00 Dynamics of Machines (Dynamika maszyn) 3 15 15 15
01 31 0064 00 Manufacturing (Techniki wytwarzania) 6 45 30 15 E
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 1_ME&ACS 6

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 1_ME&ACS

Studenci wybierają dowolny przedmiot z oferty studiów I stopnia, w dowolnym języku wykładowym

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 210
01 31 0065 00 Advanced Manufacturing (Zaawansowane techniki wytwarzania) 4 20 10 E
01 31 0066 00 Computer Aided Engineering (Komputerowe wspomaganie projektowania) 5 20 40
01 31 0067 00 Heat Transfer (Wymiana ciepła) 3 10 20
05 36 0090 01 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 1 15
09 65 2161 02 Ecology and Environmental Management (Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska) 3 15 15
09 82 1170 01 Management (Zarządzanie) 4 30
09 82 1480 07 Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) 1 15
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 2_ME&ACS 9

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 2_ME&ACS

Studenci wybierają dowolny przedmiot z oferty studiów I stopnia, w dowolnym języku wykładowym

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 33
01 31 0068 00 Diploma Thesis (Praca dyplomowa) 12 E
01 31 0069 00 Diploma Seminar (Seminarium dyplomowe) 3 15 E
01 31 0082 00 Industrial Placement (Praktyka) 15