Advanced Mechanical Engineering - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 330
01 31 0112 00 Mechanics (Mechanika) 8 50 30 10 0
01 31 0113 00 Dynamics and Drives of Machines (Dynamika i napędy maszyn) 6 30 15 15 0
01 31 0114 00 Fluid Mechanics and Heat Transfer (Mechanika płynów i wymiana ciepła) 8 30 30 15 15 0 E
01 31 0115 00 Applied Material Sciences (Zaawansowane materiały inżynierskie) 6 30 15 15 0 E
22 91 1417 02 Conferencing in English (Komunikacja w kontekstach akademickim i publicznym) 2 10 20 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 280
01 31 0116 00 Fatigue of Gears and Shafts (Wytrzymałość zmęczeniowa - koła zębate i wały) 6 30 20 10 0 E
01 31 0117 00 Design (Projektowanie) 6 10 50 0
01 31 0118 01 Rapid Prototyping and Modern Manufacturing (Metody szybkiego prototypowania i nowoczesne techniki wytwarzania) 6 30 15 15 0
01 31 0119 00 Research Project (Projekt badawczy) 5 30 0
09 82 1581 00 Enterpreneurship and Management (Przedsiębiorczość i zarządzanie) 5 40 0
22 91 1419 01 Academic English (Język angielski akademicki) 2 10 20 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 90
01 31 0124 00 Advanced Mechanical Project (Zaawansowany projekt mechaniczny) 30 90 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 23.0   Suma godzin 58
01 31 0120 00 Industrial Placement (Praktyka) 7 0
01 31 0121 00 Diploma Thesis Seminar (Seminarium dyplomowe) 3 30 0
01 31 0122 00 Diploma Thesis Project (Praca dyplomowa) 20 28 E