Matematyka Stosowana 2017

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 345
07 39 0101 80 Grafy i ich zastosowania 5 30 30 0
07 39 0103 70 Wstęp do metod numerycznych 5 30 30 0
07 39 0104 60 Równania różniczkowe 5 30 30 0 E
07 39 0105 60 Statystyczne systemy informatyczne w analizie danych 4 15 30 0
07 39 0106 60 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 6 30 30 0 E
07 39 0202 60 Analiza funkcjonalna 5 30 30 0 E

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 315
07 39 0102 70 Metody i algorytmy optymalizacji 5 30 15 0
07 39 0203 60 Topologia w zastosowaniach 4 30 15 0 E
07 39 0301 70 Metody Bayesowskie w statystyce 5 30 30 0 E
07 39 4201 60 SZBD i SQL w analizie danych 5 30 30 0 E
07 39 4202 70 Zaawansowane metody eksploracji danych w języku Java 5 30 30 0
22 91 0000 80 Język obcy dla celów akademickich i zawodowych 3 45 0
Przedmioty obieralne 2 II st -Matematyka_Stosowana2017/d/ob sem2 3 0

Przedmioty obieralne 2 - II st -Matematyka_Stosowana2017/d/ob sem2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
07 39 0204 60 Badania operacyjne w logistyce 3 30 15 0
07 39 0205 60 Ocena ryzyka kredytowego klienta 3 15 30 0
07 39 0206 60 Wstęp do topologii algebraicznej 3 30 15 0
07 39 0207 60 Zaawansowane techniki programowania I 3 15 30 0
07 39 0208 80 Elementy biomatematyki 3 15 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 210
07 39 4301 60 Teoria gier w zarządzaniu łańcuchami dostaw 6 30 30 0 E
07 39 4302 60 Wielowymiarowa analiza danych 6 15 30 0
07 39 4303 60 Techniki raportowania i wizualizacji danych 6 45 0
07 39 4304 70 Hurtownie danych 5 15 30 0 E
07 39 4305 70 Prawo autorskie i prawa pokrewne 2 15 0
Przedmioty obieralne 2 II st -Matematyka_Stosowana2017/d/ob sem3 5 0

Przedmioty obieralne 2 - II st -Matematyka_Stosowana2017/d/ob sem3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
07 39 0302 60 Analiza funkcjonalna stosowana 5 30 15 0
07 39 0303 60 Wybrane zagadnienia algebry 5 30 15 0
07 39 0304 60 Zaawansowane techniki programowania II 5 15 30 0
07 39 0306 60 Równania całkowe i ich zastosowania 5 30 15 0
07 39 0307 60 Wybrane zagadnienia ekonometrii matematycznej 5 30 15 0
07 39 0308 80 Wybrane zastosowania równań różniczkowych w medycynie, technice i finansach 5 15 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 152
07 39 0401 60 Seminarium dyplomowe 5 30 0
07 39 0402 70 Zasady funkcjonowania firm i podstawy przedsiębiorczości 3 30 0
07 39 0403 60 Praca dyplomowa 15 17
07 39 4401 60 Zagadnienia optymalizacyjne w logistyce 4 30 15 0 E
07 39 4402 70 Seminarium dyplomowe specjalizacyjne 3 30 0