Informatyka 2017

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 250
07 79 1010 21 Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej 3 20 10
07 79 1116 21 Modelowanie i analiza systemów informatycznych 5 20 10 10 E
07 79 1126 21 Metody obliczeniowe optymalizacji 4 20 10 10
07 79 1146 21 Obliczenia inteligentne 5 20 20 0 E
07 79 1156 21 Zwinne metody zarządzania projektami 3 10 10 10
07 79 1166 21 Przetwarzanie obrazu i dźwięku 4 20 10 10
22 91 0000 88 Język obcy dla celów akademickich i zawodowych 3 30 0
Przedmioty obieralne 2 17-IIst-PI-Z-SIIO-1 3 0

Przedmioty obieralne 2 - 17-IIst-PI-Z-SIIO-1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
07 79 1226 21 Rozszerzone modelowanie systemów baz danych 4 10 20 0 E
07 79 1236 21 Programowanie aplikacji internetowych 2 10 10
07 79 1246 21 Projektowanie zespołowe systemów informatycznych 2 10 10

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 190
07 79 2096 21 Seminarium dyplomowe I 1 10 0
07 79 2116 21 Pracownia problemowa - projekt SIIO 2 10 10
07 79 2120 21 Programowanie inteligentnych systemów informatycznych 5 20 20 0 E
07 79 2136 21 Programowanie współbieżne 4 20 10 10
07 79 2140 21 Security of Information Systems 5 10 20 10
07 79 2236 21 Przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych 5 10 20 10 E
Przedmioty obieralne 2 17-IIst-PI-Z-SIIO-2 8 0

Przedmioty obieralne 2 - 17-IIst-PI-Z-SIIO-2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
07 79 2156 21 Współczesne technologie programowania 4 20 10 10
07 79 2256 21 Eksploracja danych internetowych 5 10 20 10 E
07 79 2980 21 Programowanie mikrousług 3 10 10 10

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 75
07 79 3016 21 Prawne i społeczne aspekty informatyki 2 20 0
07 79 3080 21 Praktyka zawodowa 4 0
07 79 3092 21 Seminarium dyplomowe II 2 20 0
07 79 3096 21 Praca dyplomowa magisterska 18 15 0 E
07 79 3116 21 Sztuczna inteligencja - wykład monograficzny 2 20 0
Przedmioty obieralne 2 17-IIst-PI-Z-SIIO-3 2 0

Przedmioty obieralne 2 - 17-IIst-PI-Z-SIIO-3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
07 79 1520 21 Praca zespołowa i techniki prezentacji 2 20 0
07 79 3916 21 Systemy komputerowe w bankowości 2 10 10 0
07 79 3940 21 Obliczenia ewolucyjne 3 10 20 0