Information Technology - od roku akademickiego 2017/18 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 390
07 67 1010 17 Algorithms and Data Structures (Algorytmy i struktury danych) 6 30 30 0 E
07 67 1020 17 Physics (Fizyka) 6 60 30 0
07 67 1030 17 Fundamentals of Programming (Podstawy programowania) 6 30 30 0 E
07 67 1040 17 Introduction to Information Technology (Wprowadzenie do informatyki) 3 15 30 0
09 82 1480 12 Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) 1 15 0
21 01 1084 21 Mathematics 1 (Matematyka 1) 6 45 45 0 E
22 91 1416 01 Academic English (Język angielski akademicki) 2 30 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 420
07 67 2010 17 Electronics Foundation (Podstawy elektroniki) 4 30 30 0
07 67 2020 17 Computer Architecture and Low-Level Programming (Architektura komputerów i programowanie nieskopoziomowe) 4 30 30 0
07 67 2030 17 Operating Systems (Systemy operacyjne) 6 30 30 0 E
07 67 2040 17 Modern Physics (Fizyka współczesna) 4 15 15 0 E
21 01 2096 21 Mathematics 2 (Matematyka 2) 6 45 45 0 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60 0
22 91 1411 01 Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) 2 30 0
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 450
07 67 3010 17 Object Oriented Programming (Programowanie obiektowe) 6 30 30 0 E
07 67 3020 17 Network Technologies (Technologie sieciowe) 4 15 45 0
07 67 3030 17 Image Processing (Przetwarzanie obrazu) 4 30 30 0
07 67 3040 17 XML Technologies (Technologie XML) 4 30 30 0
21 01 3005 31 Mathematics 3 (Matematyka 3) 6 45 45 0 E
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60 0
22 91 1412 01 Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) 2 30 0 E
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 340
07 67 4010 17 Component Programming ( Programowanie komponentowe) 6 30 30 0 E
07 67 4020 17 Fundamentals of Data Base (Podstawy baz danych) 6 30 30 0 E
07 67 4030 17 Embedded Systems (Systemy wbudowane) 4 15 30 0 E
07 67 4040 17 Team Project (Projekt zespołowy) 10 45 40 0
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60 0
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 0 E
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 270
07 67 5010 17 Software Engineering (Inżynieria oprogramowania) 6 30 30 0 E
07 67 5020 17 Database Programming 6 30 30 0 E
07 67 5030 17 Programming Technologies (Technologie programowania) 3 15 30 0
07 67 5040 17 Computer Graphics (Grafika komputerowa) 6 30 30 0 E
07 67 5050 17 Introduction to Mobile Systems (Wstęp do systemów mobilnych) 3 15 30 0
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses_IT 6 0

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses_IT

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
07 67 5510 17 Cloud Computing Systems (Systemy przetwarzania w chmurze) 3 15 30 0
07 67 5520 17 Modeling and Optimization in Modern Engineering (Modelowanie i optymalizacja we współczesnej inżynierii) 3 15 30 0
07 67 5530 17 Introduction to Internet of Things 3 15 30 0
07 67 5540 17 Digital Technology (Technika cyfrowa) 3 15 30 0

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30 0

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 183
05 36 0090 01 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 1 15 0
07 67 7010 17 Competence Project (Projekt kompetencyjny) 3 45 0
07 67 7020 17 Artificial Inteligence and Expert Systems (Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe) 4 30 30 0
07 67 7030 17 Final Project Seminar (Seminarium dyplomowe) 3 45 0
07 67 7040 17 Industrial Placement (Praktyka zawodowa) >= 6 tygodni 4 0
07 67 7090 17 Final Project (Praca dyplomowa) 15 18 E