Computer Science - od roku akademickiego 2017/18 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 391
02 03 5848 00 Introduction to Computer Science (Podstawy informatyki) 6 30 60
02 51 6053 00 Scripting Languages (Języki skryptowe) 3 30
02 53 5167 00 Algorithms and Data Structures (Algorytmy i struktury danych) 6 30 15 15 E
07 01 1109 24 Physics (Fizyka) 6 40 26 10
09 82 1480 10 Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) 1 15
21 01 1053 21 Mathematics 1 (Matematyka 1) 6 45 45 E
22 91 1416 01 Academic English (Język angielski akademicki) 2 30

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 415
02 21 5864 00 Electrical Circuits and Measurements (Obwody elektryczne i pomiary) 6 45 15 15
02 51 6054 00 Java Fundamentals 3 15 15
02 51 6056 00 Programming and Data Structures 6 20 40 E
07 01 1208 22 Modern Physics (Fizyka współczesna) 3 20 20
21 01 2051 21 Mathematics 2 (Matematyka 2) 6 45 45 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60
22 91 1411 01 Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) 2 30
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 415
02 05 6236 00 Electronics Fundamentals (Podstawy elektroniki) 2 15 15
02 40 6162 00 Digital Systems (Układy cyfrowe) 4 30 10 15
02 52 6268 00 Object Oriented Programming in C++ 6 30 30
02 59 6149 00 Databases (Bazy danych) 6 30 30 E
21 01 3005 11 Mathematics 3 (Matematyka 3) 6 45 45 E
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60
22 91 1412 01 Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) 2 30 E
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 385
02 04 6083 00 Numerical Methods (Metody numeryczne) 5 30 30 E
02 54 5867 00 Computer Architecture (Architektura komputerów) 5 30 15 15 E
02 56 6186 00 Interactive Web Applications 3 15 30
02 60 6158 00 Software Engineering (Inżynieria oprogramowania) 3 30 15
02 96 6089 00 Team Project (Projekt grupowy) 10 45 40
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 E
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 375
00 13 1045 00 Economics (Ekonomia) 2 30 15
02 55 6146 00 Operating Systems (Systemy operacyjne) 6 30 30 E
02 56 6160 00 Computer Networks (Sieci komputerowe) 6 30 30 E
02 57 6057 00 GUI Programming 3 15 30
02 61 6125 00 Embedded Systems (Systemy wbudowane) 5 30 30 E
02 63 6307 00 Computer Aided Design 3 15 30
02 65 5804 00 Computer Graphics (Grafika komputerowa) 5 30 30

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 93
02 58 6109 00 Artificial Intelligence Fundamentals (Podstawy sztucznej inteligencji) 4 15 30 E
02 86 6097 00 Final Project Seminar 1 15
02 98 6087 00 Final Project (Praca dyplomowa) 15
02 99 5000 00 Industrial Placement (Praktyki) 4
05 36 0090 01 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 1 15
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses_CS 5

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses_CS

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
02 36 6171 00 Image Processing (Przetwarzanie obrazu) 5 30 30
02 52 6242 00 Network Programming (Programowanie sieciowe) 5 30 30
02 56 6161 00 Computer Network Administration (Administrowanie sieciami komputerowymi) 5 30 30