Computer Science and Information Technology - od roku akademickiego 2016/17 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 345
07 68 1016 20 Economics, Management and Law (Ekonomia, zarządzanie i prawo) 3 15 30
07 68 1020 20 Multimedia Databases (Multimedialne bazy danych) 4 30 30
07 68 1031 20 Modelling and Analysis of Information Systems (Modelowanie i analiza systemów informatycznych) 5 30 30 E
07 68 1040 20 Soft Computing (Obliczenia inteligentne) 5 30 30 E
07 68 1090 20 Monographic Lecture - Modern IT Methodologies and Services 3 15 30
07 68 9501 20 Computer Physics 2 (Fizyka komputerowa 2) 3 15 30
22 91 1418 01 Professional Language Skills (Język angielski dla celów zawodowych) 2 30
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses 1_CS&IT_2017 (FTIMS) 5

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses 1_CS&IT_2017 (FTIMS)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
07 68 1050 20 Sound Processing (Przetwarzanie dźwięku) 3 15 30
07 68 1520 20 Internet Applications Programming (Programowanie aplikacji internetowych) 2 30
07 68 1536 20 Modern Programming Techniques (Nowoczesne techniki programowania) 3 15 30
07 68 1546 20 Computer Systems of Recognition (Komputerowe systemy rozpoznawania) 3 15 30

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 330
02 04 6082 00 Computing Methods and Optimization (Metody obliczeniowe i optymalizacja) 5 30 15 E
07 68 2016 20 Problem Based Workshop (Pracownia problemowa) 3 45
07 68 2026 20 Programming of Intelligent Information Systems (Programowanie inteligentnych systemów informatycznych) 4 30 30 E
07 68 2036 20 Security of Information Systems (Bezpieczeństwo systemów informatycznych) 4 30 30
07 68 2046 20 Virtual Environments (Środowiska wirtualne) 3 15 30
07 68 2550 20 Agile Methods Of Project Management (Zwinne metody zarządzania projektami) 3 15 30
22 91 1417 01 Conferencing in English (Komunikacja w kontekstach akademickim i publicznym) 2 30
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses 2_CS&IT_2017 (FTIMS) 6

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses 2_CS&IT_2017 (FTIMS)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
07 68 2510 20 3D Computer Graphics ( Trójwymiarowa grafika komputerowa ) 4 30 30
07 68 2520 20 Problem-Solving Workshop 1 (Pracownia problemowa 1) 2 30
07 68 2530 20 Multimedia Applications (Aplikacje multimedialne) 4 30 30
07 68 2540 20 Web Services Programming (Programowanie serwisów internetowych) 2 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 148
07 68 3010 20 Modern Content Management Techniques (Nowoczesne techniki zarządzania treścią) 3 15 30
07 68 3036 20 Systems for Enterprises (Systemy dla przedsiębiorstw) 3 15 30
07 68 3090 20 Final Project Seminar (Seminarium dyplomowe) 2 30
07 68 3095 20 Industrial Placement (Praktyka zawodowa) 4
07 68 3099 20 Diploma Thesis (Praca dyplomowa) 18 E