Computer Science - od roku akademickiego 2012/13 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 376
02 03 5848 00 Introduction to Computer Science (Podstawy informatyki) 6 30 60 0
02 21 5857 00 Electrical Circuits (Obwody elektryczne) 6 30 15 0 E
02 55 6145 00 Practical Introduction to Operating Systems (Wstęp do systemów operacyjnych) 3 30 0
07 01 1109 24 Physics (Fizyka) 6 40 26 10 0
09 82 1480 10 Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) 1 15 0
21 01 1053 21 Mathematics 1 (Matematyka 1) 6 45 45 0 E
22 91 1416 01 Academic English (Język angielski akademicki) 2 30 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 460
02 05 6236 00 Electronics Fundamentals (Podstawy elektroniki) 2 15 15 0
02 13 6235 00 Measurements (Pomiary) 2 15 15 0
02 51 6044 00 Programming and Data Structures (Programowanie i struktury danych) 4 20 40 0 E
02 53 5165 00 Algorithms and Data Structures (Algorytmy i struktury danych) 4 30 15 15 0 E
02 64 6045 00 Introduction to Web Page Design (Wprowadzenie do projektowania stron www) 2 15 15 0
07 01 1208 22 Modern Physics (Fizyka współczesna) 3 20 20 0
21 01 2051 21 Mathematics 2 (Matematyka 2) 6 45 45 0 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60 0
22 91 1411 01 Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) 2 30 0
23 92 0000 12 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 420
02 42 6170 00 Digital Systems 1 (Układy cyfrowe 1) 3 30 15 0
02 52 6240 00 Object Oriented Programming in C++ (Programowanie obiektowe w C++) 6 30 30 0 E
02 59 6149 00 Databases (Bazy danych) 6 30 30 0 E
09 82 1141 00 Economics (Ekonomia) 2 30 15 0
21 01 3005 11 Mathematics 3 (Matematyka 3) 6 45 45 0 E
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60 0
22 91 1412 01 Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) 2 30 0 E
23 92 0000 22 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 385
02 04 6083 00 Numerical Methods (Metody numeryczne) 5 30 30 0 E
02 42 6171 00 Microelectronics (Mikroelektronika) 3 15 30 0
02 54 5865 00 Computer Architecture (Architektura komputerów) 4 30 15 15 0 E
02 60 6158 00 Software Engineering (Inżynieria oprogramowania) 3 30 15 0
02 96 6089 00 Team Project (Projekt grupowy) 10 45 40 0
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60 0
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 0 E
23 92 0000 32 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 330
02 55 6146 00 Operating Systems (Systemy operacyjne) 6 30 30 0 E
02 56 6160 00 Computer Networks (Sieci komputerowe) 6 30 30 0 E
02 57 6046 00 GUI-Programming (Projektowanie graficznych interfejsów użytkownika) 4 15 30 0
02 61 6125 00 Embedded Systems (Systemy wbudowane) 5 30 30 0 E
02 63 6303 00 Computer Aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania) 4 15 30 0
02 65 5804 00 Computer Graphics (Grafika komputerowa) 5 30 30 0

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30 0

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 93
02 58 6103 00 Artificial Intelligence Fundamentals (Podstawy sztucznej inteligencji) 3 15 15 0 E
02 86 6088 00 Final Project Seminar (Seminarium dyplomowe) 2 30 0
02 98 6087 00 Final Project (Praca dyplomowa) 15 18
02 99 5000 00 Industrial Placement (Praktyki) 4 0
05 36 0090 01 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 1 15 0
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses_CS 5 0

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses_CS

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
02 36 6171 00 Image Processing (Przetwarzanie obrazu) 5 30 30 0
02 52 6242 00 Network Programming (Programowanie sieciowe) 5 30 30 0
02 56 6161 00 Computer Network Administration (Administrowanie sieciami komputerowymi) 5 30 30 0