Computer Science and Information Technology - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 270
02 01 5744 00 Mathematical Linguistics (Lingwistyka matematyczna) 3 15 15 0
02 04 6082 00 Computing Methods and Optimization (Metody obliczeniowe i optymalizacja) 5 30 15 0 E
02 51 6045 00 Advanced Object Programming in Java (Zaawansowane programowanie obiektowe w Javie) 3 15 15 0
02 59 6150 00 Database Servers (Serwery baz danych) 5 30 30 0 E
02 60 6160 00 Modelling and Analysis of Information Systems (Modelowanie i analiza systemów informatycznych) 3 15 15 0 E
02 96 6088 00 Problem Based Workshop (Warsztaty problemowe) 5 45 0
22 91 1418 01 Professional Language Skills (Język angielski dla celów zawodowych) 2 30 0
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses 1_CS&IT (EEIA) 4 0

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses 1_CS&IT (EEIA)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
02 52 6244 00 Advanced Programming Platforms (Zaawansowane platformy programistyczne) 2 15 15 0
02 59 6151 00 Database Administration (Administracja bazami danych) 2 15 15 0
02 60 6159 00 Contemporary Data Processing Systems (Współczesne systemy przetwarzania danych) 2 15 15 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 225
02 51 6046 00 Effective Java Programming (Efektywne programowanie w języku Java) 3 15 15 0
02 52 6243 00 Compiler Construction (Konstrukcja kompilatorów) 4 30 15 0 E
02 56 6162 00 Advanced Networking Technology (Zaawansowane technologie sieciowe) 3 15 15 0
02 58 6104 00 Computational Intelligence (Obliczenia inteligentne) 3 15 15 0 E
07 68 1010 20 Economics, Management and Law (Ekonomia, zarządzanie i prawo) 2 15 15 0
07 68 9502 20 Computer Physics 2 (Fizyka komputerowa 2) 3 15 15 0
22 91 1417 01 Conferencing in English (Komunikacja w kontekstach akademickim i publicznym) 2 30 0
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses 2_CS&IT (EEIA) 10 0

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses 2_CS&IT (EEIA)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
02 52 6245 00 Web Programming Frameworks and Tools (Szkielety aplikacyjne stosowane w programowaniu aplikacji WWW) 3 15 30 0
02 53 5164 00 Advanced Algorithms (Algorytmy zaawansowane) 2 15 15 0
02 57 6047 00 Pervasive Computing (Przetwarzanie wszechobecne) 3 15 30 0
02 59 6152 00 Data Warehousing (Hurtownie danych) 3 15 30 0
02 59 6153 00 Semistructural Data Processing (Przetwarzanie danych semistrukturalnych) 2 15 15 0
02 59 6154 00 Object Relational Mapping (Odwzorowanie relacyjno-obiektowe) 2 15 15 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 88
02 03 5849 00 Scientific Computing (Obliczenia naukowe) 3 15 15 0
02 03 5850 00 Recent Advances in Computer Science (Najnowsze osiągnięcia w informatyce) 1 15 0
02 86 6087 00 Final Project Seminar (Seminarium dyplomowe) 2 15 0
02 98 6091 00 Final Project (Praca dyplomowa) 20 28
02 99 5001 00 Industrial Placement (Praktyki) 2 0
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses 3_CS&IT (EEIA) 2 0

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses 3_CS&IT (EEIA)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
02 56 6163 00 Cloud Architecture and Virtualisation (Architektura chmur i wirtualizacja) 2 15 15 0
02 57 6048 00 User Interface Programming (Programowanie interfejsu użytkownika) 2 15 15 0
02 57 6049 00 User Interface Programming in Web Applications (Programowanie interfejsu użytkownika w aplikacjach WWW) 2 15 15 0