Information Technology - od roku akademickiego 2012/13 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 360
01 31 0050 00 Information Technology (Technologie informacyjne) 3 15 30 0
07 67 1010 20 Algorithms and Data Structures (Algorytmy i struktury danych) 8 30 30 0 E
07 67 1020 20 Physics (Fizyka) 6 60 30 0
07 67 1030 20 Theoretical Foundations of Computer Science (Teoretyczne podstawy informatyki) 4 30 0
09 82 1480 12 Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) 1 15 0
21 01 1084 21 Mathematics 1 (Matematyka 1) 6 45 45 0 E
22 91 1416 01 Academic English (Język angielski akademicki) 2 30 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 475
02 05 6244 00 Fundamentals of Electronics (Podstawy elektroniki) 3 30 30 0
07 01 1208 26 Modern Physics (Fizyka współczesna) 3 20 20 0
07 67 2021 20 Fundamentals of Programming (Podstawy programowania) 4 30 30 0
07 67 2030 20 Operating Systems (Systemy operacyjne) 4 30 30 0
09 82 1021 00 Management (Zarządzanie) 3 30 15 0
21 01 2096 21 Mathematics 2 (Matematyka 2) 6 45 45 0 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60 0
22 91 1411 01 Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) 2 30 0
23 92 0000 12 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 390
07 67 3010 20 Object Oriented Programming (Programowanie obiektowe) 3 30 30 0
07 67 3020 20 Computer Architecture (Architektura komputerów) 7 30 30 0 E
07 67 3030 20 Signal and Image Processing (Przetwarzanie sygnału i obrazu) 7 30 30 0 E
21 01 3005 31 Mathematics 3 (Matematyka 3) 6 45 45 0 E
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60 0
22 91 1412 01 Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) 2 30 0 E
23 92 0000 22 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 355
07 67 4010 20 Component Programming ( Programowanie komponentowe) 6 30 30 0 E
07 67 4020 20 Data Base Systems (Systemy baz danych) 6 30 30 0 E
07 67 4030 20 Network Technologies (Technologie sieciowe) 3 15 45 0 E
07 67 4040 20 Team Project (Projekt zespołowy) 10 45 40 0
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60 0
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 0 E
23 92 0000 32 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 210
07 67 5010 20 Software Engineering (Inżynieria oprogramowania) 6 30 30 0 E
07 67 5020 20 Embedded Systems (Systemy wbudowane) 5 15 30 0 E
07 67 5030 20 Programming Technologies (Technologie programowania) 4 30 15 0
07 67 5040 20 Computer Graphics (Grafika komputerowa) 6 30 30 0 E
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 1_IT' 9 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 1_IT'

Studenci wybierają dowolny przedmiot w dowolnym języku wykładowym

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30 0

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 193
05 36 0090 01 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 1 15 0
07 59 9714 20 Environmental Science (Fizyka środowiska) 3 15 15 15 0
07 67 6010 20 Artificial Inteligence and Expert Systems (Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe) 7 30 15 15 0
07 67 6080 20 Industrial Placement (Praktyka zawodowa) >= 6 tygodni 4 10 0
07 67 6090 20 Diploma Seminar I (Seminarium dyplomowe) 5 45 0
07 67 6099 20 Diploma Thesis (Praca dyplomowa) 10 18