Biomedical Engineering - od roku akademickiego 2017/18 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 455
00 13 1052 02 Economics (Ekonomia) 2 30
01 31 0050 00 Information Technology (Technologie informacyjne) 3 15 30
01 31 0051 00 Materials Science (Materiałoznawstwo) 3 15 30
01 31 0052 03 Measurements (Pomiary) 2 30 15
02 53 5168 00 Algorithms & Data Structures 2 45
03 01 0000 03 Chemistry (Chemia) 4 15 30 15
07 01 1108 22 Physics (Fizyka) 5 30 20 E
09 82 1480 14 Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) 1 15
21 01 1054 11 Mathematics 1 (Matematyka 1) 6 45 45 E
22 91 1416 01 Academic English (Język angielski akademicki) 2 30

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 505
01 31 0056 00 Fundamentals of Programming (Podstawy programowania) 3 20 40
01 31 0083 00 Mechanical Engineering (Mechanika) 3 30 20 20
02 05 6268 00 Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika) 6 30 30 20 E
07 01 1208 23 Modern Physics (Fizyka współczesna) 3 20 20
09 82 1021 00 Management (Zarządzanie) 3 30 15
21 01 2053 11 Mathematics 2 (Matematyka 2) 6 45 45 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60
22 91 1411 01 Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) 2 30
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
01 31 0070 00 Computer Aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania) 3 15 30
01 31 0071 00 Biophysics (Biofizyka) 3 15 30
02 36 6173 00 Signal Processing (Przetwarzanie sygnałów) 6 30 30
02 68 6157 00 Control Systems (Systemy sterowania) 4 30 15
02 84 3353 00 Anatomy and Physiology (Anatomia i fizjologia) 4 30 30
05 36 0027 01 Biochemistry (Biochemia) 4 30 30
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60
22 91 1412 01 Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) 2 30 E
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 325
02 65 5803 00 Image Processing and Computer Graphics (Przetwarzanie obrazów i grafika komputerowa) 6 30 15 15
02 84 4008 00 Introduction to Medical Sciences (Propedeutyka nauk medycznych) 3 15 15
02 96 6084 00 Team Project (Projekt grupowy) 10 45 40
03 21 0156 00 Sensors (Sensory) 7 30 30
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 E
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 330
01 31 0072 00 Biomaterials 1 (Biomateriały 1) 8 45 45
01 31 0073 00 Biomechanical Engineering (Inżynieria biomechaniczna) 5 30 30
02 67 5323 00 Robotics (Robotyka) 3 15 15
02 84 3348 00 Medical Electronics (Elektronika medyczna) 6 30 15 15
02 84 3349 00 Medical Informatics (Informatyka medyczna) 3 30
04 51 0017 01 Implants and Artificial Organs (Implanty i sztuczne narządy) 5 30 30

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 228
02 42 6172 00 Microsystems in Medical Applications (Mikrosystemy w zastosowaniach medycznych) 2 30 15
02 84 3350 00 Medical Imaging (Obrazowanie medyczne) 4 30 45
02 86 6085 00 Final Project Seminar (Seminarium dyplomowe) 1 15
02 95 6133 00 Law and Ethics in Biomedical Engineering (Prawo i etyka w inżynierii biomedycznej) 1 30
02 98 6089 00 Final Project (Praca dyplomowa) 14
02 99 4730 00 Industrial Placement (Praktyka zawodowa) 6
04 51 0018 01 Biomaterials 2 (Biomateriały 2) 1 15 15
05 36 0090 01 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 1 15