Science and Technology - od roku akademickiego 2016/2017 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
00 01 1115 00 Engineering Drawing (Rysunek techniczny) 3 10 20 0 E
07 59 0000 60 Programming in Engineering 4 20 30 10 0
07 59 0001 60 Physics for Engineers 5 30 30 15 0
07 59 0002 60 Vector Analysis 3 20 20 0
07 59 0003 60 Thermodynamics and Statistical Physics 2 10 10 15 0
07 59 1112 60 Fundamentals of Experimental Data Analysis (Podstawy analizy danych doświadczalnych) 4 20 20 20 0
09 82 1480 11 Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) 1 15 0
21 01 1084 31 Mathematics 1 (Matematyka 1) 6 45 45 0 E
22 91 1416 01 Academic English (Język angielski akademicki) 2 30 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 495
02 05 6254 00 Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika) 5 30 30 20 0 E
07 59 0004 60 Modern Physics 3 20 10 15 0
07 59 1314 60 Optical Instruments 3 20 10 20 0
07 59 1322 60 Numerical Methods (Metody numeryczne) 1 10 15 10 0
07 59 2315 60 Analytical Mechanics (Mechanika teoretyczna) 2 20 10 0 E
09 82 1021 00 Management (Zarządzanie) 3 30 15 0
21 01 2096 31 Mathematics 2 (Matematyka 2) 6 45 45 0 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60 0
22 91 1411 01 Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) 2 30 0
23 92 0000 12 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 465
07 59 0005 60 Modern Programming Techniques 3 20 20 10 0
07 59 0006 60 Semiconductors 3 15 10 15 0
07 59 1321 60 Applied Nuclear Physics (Technika jądrowa) 3 15 15 15 0
07 59 2512 60 Electrodynamics for Engineers (Podstawy elektrodynamiki) 4 30 30 0 E
07 59 4418 60 Foundations of Quantum Mechanics (Podstawy mechaniki kwantowej) 4 30 30 0 E
21 01 3005 31 Mathematics 3 (Matematyka 3) 6 45 45 0 E
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60 0
22 91 1412 01 Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) 2 30 0 E
23 92 0000 22 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 390
07 59 0007 60 Solid Crystals. Technology and Application 2 20 20 0
07 59 0009 60 Wave Optics 3 15 15 15 0
07 59 0011 60 Photonics Lab 3 40 0
07 59 1501 60 Computer Simulations (Symulacje komputerowe) 2 10 20 0
07 59 2411 60 Laser Technology (Technika laserowa) 2 10 20 0
07 59 4444 60 Team Project (Projekt grupowy - PBL) 10 45 40 0
07 59 4518 60 Elements of Optoelectronics (Podstawy optoelektroniki) 3 20 10 0 E
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60 0
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 0 E
23 92 0000 32 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 240
07 59 0008 60 Liquid Crystals 2 20 10 15 0
07 59 0010 60 Photonics Project 2 30 0
07 59 0012 60 Crystal Optics 2 15 15 0
07 59 2414 60 Mathematical Methods in Physics and Engineering (Metody matematyczne w fizyce) 3 30 30 0
07 59 2416 60 Elements of Modern Chemistry (Wybrane zagadnienia chemii współczesnej) 2 20 10 0
07 59 4544 20 Project II (Projekt II) 6 30 0
09 82 1110 02 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 1 15 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 1_ST 12 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 1_ST

Studenci wybierają dowolny przedmiot w dowolnym języku wykładowym

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30 0

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 60
07 59 0013 60 Theory of Relativity 2 15 15 0
07 59 2744 60 Final Project (Praca dyplomowa) 15 0
07 59 3713 60 Great Moments in Science and Technology 2 30 0
07 59 4740 60 Industrial Placement (Praktyka zawodowa) 4 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 2_ST 7 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 2_ST

Studenci wybierają dowolny przedmiot w dowolnym języku wykładowym