Science and Technology - od roku akademickiego 2012/2013 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 410
00 01 1115 00 Engineering Drawing (Rysunek techniczny) 3 10 20 0 E
01 31 0050 00 Information Technology (Technologie informacyjne) 3 15 30 0
07 59 1111 20 Physics (Fizyka) 8 60 45 0 E
07 59 1112 20 Fundamentals of Data Analysis (Podstawy analizy danych doświadczalnych) 2 20 10 0
07 59 1115 20 Applied Mathematics (Podstawowe zastosowania matematyki w fizyce i technice) 3 10 30 0
07 59 2111 20 Fundamentals of Thermodynamics (Podstawy termodynamiki) 2 10 15 0
09 82 1480 11 Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) 1 15 0
21 01 1084 31 Mathematics 1 (Matematyka 1) 6 45 45 0 E
22 91 1416 01 Academic English (Język angielski akademicki) 2 30 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 475
01 31 0056 00 Fundamentals of Programming (Podstawy programowania) 3 20 40 0
02 05 6254 00 Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika) 5 30 30 20 0 E
07 59 1211 20 Experimental Methods in Science (Metody doświadczalne w nauce) 6 20 60 0
09 82 1021 00 Management (Zarządzanie) 3 30 15 0
21 01 2096 31 Mathematics 2 (Matematyka 2) 6 45 45 0 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60 0
22 91 1411 01 Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) 2 30 0
23 92 0000 12 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 465
07 59 1313 20 Contemporary Physics (Fizyka współczesna) 5 45 30 0 E
07 59 1314 20 Geometrical and Physiological Optics (Optyka geometryczna i fizjologiczna) 3 20 15 15 0
07 59 1321 20 Applied Nuclear Physics (Technika jądrowa) 3 30 20 0
07 59 1322 20 Numerical Methods (Metody numeryczne) 2 15 15 0
07 59 2315 20 Analytical Mechanics (Mechanika teoretyczna) 4 30 20 0 E
21 01 3005 31 Mathematics 3 (Matematyka 3) 6 45 45 0 E
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60 0
22 91 1412 01 Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) 2 30 0 E
23 92 0000 22 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 400
07 59 2411 20 Laser Technology (Technika laserowa) 2 20 10 0
07 59 2412 20 Fundamentals of Biophysics (Podstawy biofizyki) 3 20 20 0
07 59 2414 20 Mathematical Methods of Physics (Metody matematyczne w fizyce) 4 30 30 0
07 59 2416 20 Elements of Modern Chemistry (Wybrane zagadnienia chemii współczesnej) 1 30 0
07 59 4412 20 Team Project (Projekt grupowy - PBL) 10 45 40 0
07 59 4418 20 Foundations of Quantum Mechanics (Podstawy mechaniki kwantowej) 5 30 35 0 E
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60 0
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 0 E
23 92 0000 32 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 210
05 36 0090 01 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 1 15 0
07 59 1501 20 Computer Simulations (Symulacje komputerowe) 3 30 30 0
07 59 2510 20 Physics of Solids and Liquids (Fizyka ciała stałego i cieczy) 4 30 15 0
07 59 2512 20 Foundations of Electrodynamics (Podstawy elektrodynamiki) 2 15 15 0 E
07 59 4518 20 Elements of Optoelectronics (Podstawy optoelektroniki) 2 20 10 0 E
07 59 4544 20 Project II (Projekt II) 6 30 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 1_ST 12 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 1_ST

Studenci wybierają dowolny przedmiot w dowolnym języku wykładowym

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30 0

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 68
07 59 2714 20 Environmental Science (Fizyka Środowiska) 3 15 15 0
07 59 3713 20 History of Physics (Historia fizyki) 1 20 0
07 59 4711 20 Final Project (Praca dyplomowa) 15 15 3
07 59 4740 20 Industrial Placement (Praktyka zawodowa) 4 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 2_ST 7 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 2_ST

Studenci wybierają dowolny przedmiot w dowolnym języku wykładowym