Telecommunications and Computer Science - od roku akademickiego 2012/13 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 391
02 03 5847 00 Introduction to Computer Science (Podstawy informatyki) 6 30 60 0
02 21 5856 00 Electrical Circuits (Obwody elektryczne) 6 30 15 0 E
05 36 0090 01 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 1 15 0
07 01 1109 22 Physics (Fizyka) 6 40 26 10 0 E
09 82 1480 09 Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) 1 15 0
09 84 0040 01 Economics and Management (Ekonomia i zarządzanie) 2 30 0
21 01 1053 11 Mathematics 1 (Matematyka 1) 6 45 45 0 E
22 91 1416 01 Academic English (Język angielski akademicki) 2 30 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 445
01 31 0074 00 Laboratory of Material Science (Laboratorium z materiałoznawstwa) 1 15 0
02 04 6079 00 Numerical Methods (Metody numeryczne) 3 15 30 0
02 13 6234 00 Measurements (Pomiary) 2 15 15 0
02 21 5861 00 Circuit Theory (Teoria obwodów) 4 30 15 0 E
02 51 6043 00 Programming and Data Structures (Programowanie i struktury danych) 4 20 40 0 E
07 01 1208 21 Modern Physics (Fizyka współczesna) 3 20 20 0
21 01 2051 11 Mathematics 2 (Matematyka 2) 6 45 45 0 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60 0
22 91 1411 01 Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) 2 30 0
23 92 0000 12 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 465
02 13 6236 00 Electronic Metrology (Metrologia elektroniczna) 2 15 15 0
02 33 5524 00 Power Devices and Systems (Przyrządy i układy mocy) 3 15 30 0
02 36 6166 00 Signals and Systems (Sygnały i systemy) 3 15 15 15 0 E
02 37 6231 00 Semiconductor Devices (Przyrządy półprzewodnikowe) 4 30 30 0
02 40 6152 00 Digital Systems 1 (Układy cyfrowe 1) 3 30 15 0
02 52 6239 00 Object Oriented Programming (Programowanie obiektowe) 2 15 15 0
21 01 3004 11 Mathematics 3 (Matematyka 3) 6 45 45 0 E
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60 0
22 91 1412 01 Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) 2 30 0 E
23 92 0000 22 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 415
02 36 6167 00 Signal Processing 1 (Przetwarzanie sygnałów 1) 4 30 30 0 E
02 37 6232 00 Electronic Circuits 1 (Układy elektroniczne 1) 4 30 15 30 0 E
02 42 6169 00 Microelectronics (Mikroelektronika) 3 15 30 0
02 54 5864 00 Computer Architecture (Architektura komputerów) 4 30 15 15 0 E
02 96 6083 00 Team Project (Projekt grupowy) 10 45 40 0
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60 0
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 0 E
23 92 0000 32 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 375
02 05 6237 00 Electricity and Magnetism (Elektryczność i magnetyzm) 3 30 15 0
02 12 5869 00 Equipment Design and Material Engineering (Inżynieria materiałowa i konstrukcja sprzętu) 3 30 30 0
02 36 6168 00 Signal Processing 2 (Przetwarzanie sygnałów 2) 1 15 0
02 37 6233 00 Electronic Circuits 2 (Układy elektroniczne 2) 2 15 15 0
02 38 6077 00 Optoelectronics (Optoelektronika) 4 30 30 0 E
02 40 6153 00 Digital Systems 2 (Układy cyfrowe 2) 2 30 0
02 44 6108 00 Modulation and Coding (Modulacja i kodowanie) 4 30 30 0 E
02 45 6092 00 Telecommunication Systems and Networks (Systemy i sieci telekomunikacyjne) 3 30 15 0
02 66 5766 00 Fundamentals of Control Systems (Podstawy systemów sterowania) 2 15 15 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 1_T&CS 6 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 1_T&CS

Studenci wybierają dowolny przedmiot z oferty studiów I stopnia w dowolnym języku wykładowym za co najmniej 6 ECTS

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30 0

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 123
02 37 6234 00 Computer Aided Design of Electronic Circuits (Komputerowe projektowanie układów elektronicznych) 3 15 30 0
02 44 6109 00 Wireless Communication (Łączność bezprzewodowa) 3 30 15 0 E
02 86 6086 00 Final Project Seminar (Seminarium dyplomowe) 1 15 0
02 98 6090 00 Final Project (Praca dyplomowa) 15 18
02 99 5002 00 Industrial Placement (Praktyki) 2 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 2_T&CS 6 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 2_T&CS

Studenci wybierają dowolny przedmiot z oferty studiów I stopnia w dowolnym języku wykładowym za co najmniej 6 ECTS