Telecommunications and Computer Science - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 360
00 13 1122 01 Safety at Work and Ergonomy (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) 1 15 0
02 04 6080 00 Numerical Methods (Metody numeryczne) 4 15 15 0
02 04 6081 00 Optimization Methods (Metody optymalizacji) 4 15 15 0
02 38 6078 00 Photonics and Optical Fiber Technology (Fotonika i technika światłowodowa) 4 30 30 0
02 40 6154 00 Programmable Logic Devices (Układy reprogramowalne) 5 30 30 0 E
02 44 6110 00 Telecommunication Network Design (Projektowanie sieci telekomunikacyjnych) 4 30 30 0 E
02 58 6105 00 Data Mining (Eksploracja danych) 4 30 30 0
21 01 1094 11 Mathematics (Matematyka) 4 30 15 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 225
02 36 6170 00 Mathematics for Advanced Signal Processing (Matematyka w zaawansowanym przetwarzaniu sygnałów) 4 15 30 0 E
02 48 6066 00 Electromagnetic Compatibility (Kompatybilność elektromagnetyczna) 4 30 30 0 E
02 63 6302 00 Electronic Design Automation (Pakiety CAD/CAM/EDA) 4 15 30 0 E
02 96 6085 00 Problem Based Learning Project 1 (Projekt PBL 1) 10 45 0
22 91 1418 01 Professional Language Skills (Język angielski dla celów zawodowych) 2 30 0
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses 1_T&CS2 6 0

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses 1_T&CS2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
02 43 6164 00 Microcontrollers (Mikrokontrolery) 2 15 30 0
02 45 6095 00 Operating Systems for Mobile Devices (Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych) 2 15 30 0
02 61 6127 00 Programming Mobile Telephones (Programowanie urządzeń mobilnych) 4 30 30 0
02 66 5767 00 Design of Industrial Automation Systems (Projektowanie systemów automatyki przemysłowej) 2 15 30 0
02 70 6167 00 Programmable Logic Controllers (Sterowniki przemysłowe) 2 15 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 210
02 58 6101 00 Pattern Recognition (Rozpoznawanie wzorców) 7 45 45 0 E
02 63 6203 00 Design of Integrated Circuits and Systems (Projektowanie układów i systemów scalonych) 5 15 30 0 E
02 96 6086 00 Problem Based Learning Project 2 (Projekt PBL 2) 10 45 0
22 91 1417 01 Conferencing in English (Komunikacja w kontekstach akademickim i publicznym) 2 30 0
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses 2_T&CS2 6 0

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses 2_T&CS2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
02 52 6254 00 Concurrent Programming (Programowanie współbieżne) 4 30 30 0
02 57 6050 00 Virtual Reality Systems (Systemy rzeczywistości wirtualnej) 2 15 30 0
02 57 6051 00 Graphical User Interfaces (Graficzne interfejsy użytkownika) 2 15 30 0
02 57 6052 00 Human-Computer Interfaces (Interfejsy człowiek-komputer) 2 15 30 0
02 57 6053 00 Multicore Computers with GPU and FPGA Acceleration (Komputery wielordzeniowe z akceleracją GPU i FPGA) 2 15 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 60
02 84 4000 00 Research Methodology (Metodyka badań naukowych) 4 30 0
02 86 6089 00 Final Project Seminar (Seminarium dyplomowe) 4 30 0
02 98 6092 00 Final Project (Praca dyplomowa) 20 0
02 99 5003 00 Industrial Placement (Praktyki) 2 0