Biotechnology - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 375
05 36 0037 01 Computer Aiding of Biotechnological Processes (Komputerowe wspomaganie procesów biotechnologicznych) 2 30 0
05 36 0038 02 Quality Management Systems (Systemy zarządzania jakością) 2 15 15 0
05 36 0040 01 Ecological Aspects of Biotechnology (Ekologiczne aspekty biotechnologii) 3 30 0 E
05 36 0041 01 Advanced Bioinformatics (Bioinformatyka zaawansowana) 2 15 15 0
05 36 0042 01 Spectroscopic Analysis (Metody spektroskopowe) 2 30 15 0
05 36 0043 01 Measurement and Control in Biotechnology (Pomiary i kontrola w biotechnologii) 2 15 15 0
05 36 0044 01 Nutrigenomics (Nutrigenomika) 1 15 0
05 36 0045 01 Sensory Quality and Consumer Acceptance of Food (Jakość sensoryczna i akceptacja żywności przez konsumenta) 2 15 15 0
05 36 0088 01 Social and Legal Aspects of Biotechnology (Aspekty społeczno-prawne biotechnologii) 1 15 0
05 36 0089 01 Management of Innovations in Biotechnology ( Zarządzanie innowacjami w biotechnologii) 3 15 15 0 E
09 82 1430 01 Basics of Marketing (Podstawy marketingu) 2 15 15 0
10 12 0004 01 Bioreactor Engineering (Inżynieria bioreaktorowa) 3 30 0 E
22 91 1418 01 Professional Language Skills (Język angielski dla celów zawodowych) 2 30 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses 1_Bio2 3 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses 1_Bio2

Studenci wybierają dowolne przedmioty z oferty studiów II stopnia w dowolnym języku wykładowym za 3 ECTS

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 420
05 36 0093 01 Modern Food Microbiology (Nowoczesna mikrobiologia żywności) 6 30 30 0 E
05 36 0094 01 Enzyme Technology (Technologia enzymów) 8 30 105 0 E
05 36 0095 01 Advanced Biotechnology (Biotechnologia zaawansowana) 2 30 0
05 36 0096 01 Fermented Food and Beverages (Żywność i napoje fermentowane) 6 30 75 0
05 36 0097 01 Special Seminar (Seminarium specjalizacyjne) 2 30 0
05 36 0098 01 Intermediate Project (Laboratorium prac przejściowych) 2 30 0
05 36 0101 01 Industrial Placement (Praktyka zawodowa) 2 0
22 91 1417 01 Conferencing in English (Komunikacja w kontekstach akademickim i publicznym) 2 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 5.0   Suma godzin 30
05 36 0099 01 Diploma Seminar (Seminarium dyplomowe) 5 30 0

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 25.0   Suma godzin 2
05 36 0124 01 Diploma Thesis (Praca dyplomowa) 25 2