Biotechnology - realizacja od roku akademickiego 2012/13 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 395
00 01 1116 00 Engineering Drawing (Rysunek techniczny) 3 10 20 0
01 31 0050 00 Information Technology (Technologie informacyjne) 3 15 30 0
05 36 0001 02 General and Inorganic Chemistry 1 (Chemia ogólna i nieorganiczna 1) 6 30 30 0 E
05 36 0073 01 Environmental Protection (Ochrona środowiska) 2 30 0
07 01 1108 20 Physics (Fizyka) 5 30 20 0 E
09 82 1141 00 Economics (Ekonomia) 2 30 15 0
09 82 1480 13 Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) 1 15 0
21 01 1054 51 Mathematics 1 (Matematyka 1) 6 45 45 0 E
22 91 1416 01 Academic English (Język angielski akademicki) 2 30 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 490
05 36 0002 01 Cell Biology (Biologia komórki) 2 15 30 0
05 36 0003 02 General and Inorganic Chemistry 2 (Chemia ogólna i nieorganiczna 2) 6 15 30 60 0 E
05 36 0004 02 Organic Chemistry 1 (Chemia organiczna 1) 3 30 15 0
07 01 1208 20 Modern Physics (Fizyka współczesna) 3 20 20 0
09 82 1021 00 Management (Zarządzanie) 3 30 15 0
21 01 2053 51 Mathematics 2 (Matematyka 2) 6 45 45 0 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60 0
22 91 1411 01 Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) 2 30 0
23 92 0000 12 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 465
05 36 0005 01 Analytical Chemistry (Chemia analityczna) 2 30 0
05 36 0007 01 Organic Chemistry 2 (Chemia organiczna 2) 6 30 60 0 E
05 36 0008 01 Physical Chemistry (Chemia fizyczna) 4 30 15 30 0
05 36 0026 01 Electrotechnics and Automatics (Elektrotechnika i automatyka) 2 15 30 0
05 36 0086 01 Biotechnological Equipment (Aparatura biotechnologiczna) 3 30 15 0
10 32 0005 02 Biochemical Engineering (Inżynieria biochemiczna) 6 30 15 15 0 E
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60 0
22 91 1412 01 Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) 2 30 0 E
23 92 0000 22 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 415
05 36 0006 01 Biochemistry (Biochemia) 6 45 15 45 0 E
05 36 0023 01 Genetics (Genetyka) 2 30 0
05 36 0025 01 Microbiology (Mikrobiologia) 5 30 45 0 E
05 36 0028 01 Team Project (Projekt grupowy) 10 45 40 0
05 36 0087 01 Tissue and Cell Culture (Hodowle tkankowe i komórkowe) 2 15 15 0
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60 0
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 0 E
23 92 0000 32 Wychowanie fizyczne 1 30 0

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
05 36 0009 01 Biophysics (Biofizyka) 2 15 15 0
05 36 0010 01 Environmental Biotechnology (Biotechnologia środowiska) 3 30 30 0
05 36 0011 01 Enzymology (Enzymologia) 4 30 30 0
05 36 0012 01 Genetic Engineering (Inżynieria genetyczna) 7 30 60 0 E
05 36 0013 01 Principles of Biotechnology (Podstawy biotechnologii) 6 30 45 0 E
05 36 0019 01 Industrial Engineering (Inżynieria przemysłowa) 2 15 15 0
05 36 0024 01 Molecular Biology (Biologia molekularna) 3 45 0 E
05 36 0090 01 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 1 15 0
Przedmioty obieralne 3 Elective Courses - 2 ECTS 2 0

Przedmioty obieralne 3 - Elective Courses - 2 ECTS

Studenci wybierają dowolny przedmiot ze studiów I stopnia, w dowolnym języku wykładowym

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30 0

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 197
05 36 0015 01 Bioinformatics (Bioinformatyka) 2 15 30 0
05 36 0018 01 Technical Microbiology (Mikrobiologia techniczna) 3 30 30 0
05 36 0035 01 Fermentation Processes (Procesy fermentacyjne) 2 15 30 0
05 36 0068 01 Industrial Fermentation Technology (Technologia fermentacji przemysłowej) 1 15 0
05 36 0069 01 Diploma Seminar (Seminarium dyplomowe) 2 30 0
05 36 0070 02 Diploma Thesis (Praca dyplomowa) 16 2
05 36 0071 01 Industrial Placement (Praktyka zawodowa) 4 0