Architecture Engineering - od roku akademickiego 2017/2018 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
06 07 0901 00 Freehand Drawing Studio I (Rysunek odręcznyI) 3 45 0
06 07 0902 00 Descriptive Geometry (Geometria wykreślna) 3 15 30 0
06 07 0903 00 Principles of Art Composition (Podstawy kompozycji plastycznej) 3 30 0
06 10 0903 00 Fundamentals of Civil Engineering (Budownictwo ogólne) 3 15 30 0 E
06 13 0901 00 Building Materials (Materiały budowlane) 4 15 30 0 E
06 42 0901 00 Introduction to Architectural Design and Ergonomy (Projektowanie architektoniczne wstępne i ergonomia) 5 60 0
06 42 0941 00 Modern Art Theory (Teoria sztuki współczesnej) 2 30 0
09 82 1480 08 Safety at Work and Ergonomics (Bezpieczeństwo pracy i ergonomia) 1 15 0
21 01 1084 41 Mathematics 1 (Matematyka 1) 4 30 30 0 E
22 91 1416 01 Academic English (Język angielski akademicki) 2 30 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
06 07 0904 00 Freehand Drawing Studio II (Rysunek odręczny II) 2 30 0
06 08 0901 00 Geoinformatics (Geomatyka) 2 15 0 E
06 21 1701 00 Computer Methods in Architecture I (Zastosowanie technik komputerowych w architekturze I) 3 30 0
06 42 0942 00 History of Ancient and Medieval Architecture (Historia architektury starożytnej i średniowiecznej) 2 15 15 0
06 42 1002 00 Architectural Design Studio I (Projektowanie architektoniczne I) 5 15 60 0
06 43 0901 00 Introduction to Urban Composition (Podstawy kompozycji urbanistycznej) 6 15 60 0 E
21 01 2096 11 Mathematics 2 (Matematyka 2) 4 30 30 0 E
22 91 0000 10 Język obcy blok 1 4 60 0
22 91 1411 01 Business English for Engineers 1 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 1) 2 30 0
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 465
06 07 0905 00 Sculpture (Rzeźba) 2 45 0
06 11 0902 00 Strength of Materials (Wytrzymałość materiałów) 3 15 30 0 E
06 14 0901 00 Building Physics and Acoustics (Fizyka budowli i akustyka) 3 15 10 20 0 E
06 18 0901 00 Concrete Technology (Konstrukcje budowlane - żelbet) 2 10 20 0 E
06 21 1702 00 Computer Methods in Architecture II (Zastosoawnie technik komputerowych w architekturze II) 3 30 0
06 31 0901 00 Building Installations (Instalacje budowlane) 2 15 15 0
06 41 0906 00 History of Universal Architecture (Historia architektury powszechnej) 2 15 30 0
06 42 0904 00 Architectural Design Studio II (Projektowanie architektoniczne II) 5 15 60 0
06 55 1216 00 Freehand Drawing Plein Air (Plener rysunkowy) 2 0
22 91 0000 20 Język obcy blok 2 4 60 0
22 91 1412 01 Business English for Engineers 2 (Język angielski biznesowy dla inżynierów 2) 2 30 0 E
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 430
06 12 0903 00 Structural Mechanics (Mechanika konstrukcji) 4 15 15 30 0 E
06 16 0902 00 Civil Engineering Structures (Konstrukcje budowlane) 2 15 15 0
06 26 0901 00 Team Project - PBL (Projekt zespołowy - PBL) 10 45 40 0
06 30 1701 00 Transportation Engineering (Inżynieria transportu) 3 15 30 0 E
06 40 0904 00 History of Polish Architecture (Historia architektury polskiej) 3 15 30 0 E
06 43 0903 00 Urban Design Studio I (Projektowanie urbanistyczne I) 4 15 60 0
22 91 0000 30 Język obcy blok 3 4 60 0
22 91 0005 99 Język obcy certyfikacja 0 0 E
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 290
06 07 0907 00 Freehand Drawing Studio III and Painting (Rysunek odręczny III) 2 45 0
06 10 0901 00 Engineering Geology and Petrography (Geologia i petrografia) 1 5 15 0
06 10 0904 00 Soil Mechanics and Foundations (Mechanika gruntów i fundamentowania) 2 15 15 0 E
06 21 0903 00 Computer Methods in Civil Engineering (Zastosowanie technik komputerowych w budownictwie) 3 45 0
06 26 0902 00 Structural Design (Projektowanie konstrukcji) 3 15 30 0 E
06 40 0903 00 History of Town Planning (Historia budowy miast) 3 30 0 E
06 42 0906 00 Architectural Design Studio III (Projektowanie architektoniczne III) 6 15 60 0
06 55 1218 00 Architectural Inventory (Inwentaryzacja architektoniczna) - 2 tygodnie 2 0
Przedmioty obieralne 1 Elective Courses 1_AE 3 0
Przedmioty obieralne 1 Elective Courses 2_AE 5 0

Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 1_AE

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
06 44 0901 00 Vernacular Architecture (Architektura) 3 45 0
06 44 0902 00 Solar Architecture (Architektura solarna) 3 45 0

Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 2_AE

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
06 44 0903 00 Landscape Architecture (Architektura krajobrazu) 5 60 0
06 44 0904 00 Regional Planning (Projektowanie regionalne) 5 60 0

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30 0

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 375
05 36 0090 01 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 1 15 0
06 07 0908 00 Engineering Professional Ethics (Etyka zawodu) 1 15 0
06 21 0904 00 Computer Methods in Architecture III (Zastosowanie metod komputerowych w architekturze III) 2 30 0
06 21 0905 00 Experimental Methods in Civil Engineering (Metody eksperymentalne w budownictwie) 3 30 0 E
06 24 0901 00 Project Management (Zarządzanie projektem) 4 15 15 30 0 E
06 25 0901 00 Civil Engineering Law (Prawo budowlane) 1 15 0
06 25 0902 00 Civil Engineering Economics (Ekonomika budownictwa) 1 15 0
06 40 0905 00 History of Modern Architecture (Historia architektury współczesnej) 3 15 30 0 E
06 42 0907 00 Architectural Design Studio IV (Projektowanie architektoniczne IV) 6 15 60 0
06 43 0904 00 Urban Design Studio II (Projektowanie urbanistyczne II) 6 15 60 0
06 55 1217 00 Urban Inventory (Inwentaryzacja urbanistyczna) 2 tygodnie 2 0

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 18
06 26 0903 00 Final Project (Projekt dyplomowy) 15 18
06 60 0902 00 Industrial Placement (Praktyka zawodowa) - 3 miesiące 13 0
Przedmioty obieralne 1 Elective Courses 3_AE 1 0
Przedmioty obieralne 1 Elective Courses 4_AE 1 0

Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 3_AE

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
06 25 0903 00 Sustainable City (Miasto w rozwoju zrównoważonym) 1 15 0
06 25 0904 00 City and Society (Miasto i społeczeństwo) 1 15 0

Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 4_AE

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
06 25 0905 00 City and Law (Miasto i prawo) 1 15 0
06 25 0906 00 Urban Renewal (Rewitalizacja miasta) 1 15 0