Informatyka 2015

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 240
07 79 1110 21 Modelowanie i analiza systemów informatycznych 6 20 10 10 E
07 79 1120 21 Metody obliczeniowe optymalizacji 4 10 10 10
07 79 1130 21 Metody probabilistyczne i statystyka 3 10 10 10
07 79 1140 21 Obliczenia inteligentne 5 10 20 10 E
07 79 1150 21 Zwinne metody zarządzania projektami zespołowymi 3 10 20 10
07 79 1160 21 Przetwarzanie obrazu i dźwięku 4 10 10 10
22 91 0000 88 Język obcy dla celów akademickich i zawodowych 3 30 0
Przedmioty obieralne 2 15-IIst-PI-Z-SIIO-1 2 0

Przedmioty obieralne 2 - 15-IIst-PI-Z-SIIO-1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
07 79 1230 21 Programowanie aplikacji internetowych 2 20 0
07 79 1240 21 Projektowanie zespołowe systemów informatycznych 3 10 10
07 79 1310 21 Aplikacje multimedialne 4 10 10 10
07 79 1930 21 Programowanie urządzeń mobilnych 3 10 10 10

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 190
07 79 2090 21 Seminarium dyplomowe I 2 20 0
07 79 2110 21 Pracownia problemowa - projekt SIIO 3 10 10
07 79 2120 21 Programowanie inteligentnych systemów informatycznych 5 20 20 0 E
07 79 2130 21 Programowanie współbieżne 4 10 20 10
07 79 2140 21 Security of Information Systems 5 10 20 10
07 79 2150 21 Współczesne technologie programowania 5 10 10 10
Przedmioty obieralne 2 15-IIst-PI-Z-SIIO-2 6 0

Przedmioty obieralne 2 - 15-IIst-PI-Z-SIIO-2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
07 79 2210 21 Hurtownie danych 6 10 20 10 E
07 79 2230 21 Przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych 4 10 20 10
07 79 2330 21 Rozpoznawanie obrazu 4 10 20 10
07 79 2360 21 Fotorealistyczna grafika komputerowa 5 10 20 10 E
07 79 2960 21 Projektowanie zespołowe systemów informatycznych II 3 10 10

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 86
07 79 3010 21 Prawne i społeczne aspekty informatyki 2 10 10
07 79 3080 21 Praktyka zawodowa 4 0
07 79 3092 21 Seminarium dyplomowe II 2 20 0
07 79 3099 21 Praca dyplomowa 16 15 1 E
07 79 3110 21 Sztuczna inteligencja - wykład monograficzny 3 20 10 E
Przedmioty obieralne 2 15-IIst-PI-Z-SIIO-3 3 0

Przedmioty obieralne 2 - 15-IIst-PI-Z-SIIO-3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
07 79 3910 21 Systemy komputerowe w bankowości 3 10 20 10
07 79 3920 21 Wykrywanie wyjątków w dużych zbiorach danych 3 10 20 10