Fizyka Techniczna 2015

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 355
07 57 1101 50 Programowanie i symulacje 5 20 40 0
07 57 1102 50 Badania doświadczalne wspomagane komputerowo 4 15 30 0
07 57 1104 50 Fizyka fazy skondensowanej 3 20 20 0 E
07 57 1406 50 Materiały i przyrządy optoelektroniczne 2 30 0 E
07 57 4121 50 Fiber optics 5 30 30 0
07 57 4301 50 Fotowoltaika 3 30 30 0
07 57 5301 50 Filozofia przyrody 1 15 0
22 91 0000 80 Język obcy dla celów akademickich i zawodowych 3 45 0
Przedmioty obieralne 2 IIst-fizyka/2015/d/opto/ob sem 1 4 0

Przedmioty obieralne 2 - IIst-fizyka/2015/d/opto/ob sem 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
07 57 1103 50 Fizyka ciekłych kryształów 2 25 15 0
07 57 2204 50 Technika cyfrowa 2 15 15 0
07 57 2240 50 Podstawy fizyki ciała stałego 2 20 10 0
07 57 2241 50 Podstawy optyki 2 20 20 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 344
07 57 1109 50 Modelowanie zjawisk fizycznych w przyrządach półprzewodnikowych 2 30 0
07 57 1407 50 Mikro- i nanotechnologie 3 20 30 0
07 57 2202 50 Semiconductor Physics 3 25 15 10 0 E
07 57 4201 50 Laboratorium fotoniki 3 9 35 0
07 57 4202 50 Optoelektronika elastyczna 2 15 20 0
07 57 4212 50 Fotoniczne systemy przetwarzania danych 2 15 15 0
07 57 4214 50 Projektowanie elementów i systemów fotowoltaicznych 3 15 30 0
07 57 5201 50 Zarządzanie projektami 5 15 45 0
Przedmioty obieralne 2 IIst-fizyka/2015/d/opto/ob sem 2 7 0

Przedmioty obieralne 2 - IIst-fizyka/2015/d/opto/ob sem 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
07 57 1202 50 Metody matematyczne w fizyce II 5 30 30 0
07 57 2203 50 Efekty kwantowe w strukturach niskowymiarowych 2 15 15 0
07 57 4204 20 Sieci światłowodowe 5 20 45 0
07 57 4206 50 Miernictwo światłowodowe 2 15 15 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 171
07 57 1301 50 Praca dyplomowa 18 16 E
07 57 2304 50 Seminarium dyplomowe 2 30 0
07 57 2306 30 Kryształy fotoniczne i metody ich modelowania 4 30 35 0 E
07 57 4311 50 Narzędzia CAD modelowania przyrządów półprzewodnikowych 2 30 0
07 57 4312 50 Diagnostyka i niezawodność systemów optoelektrycznych 2 15 15 0
07 57 4399 30 Praktyka zawodowa 2 0