technologia kosmetyków (3-semestralne)

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 447
05 05 0143 09 Systemy zarządzania jakością 2 20 10
05 05 0177 09 Ochrona własności intelektualnej 1 10 5
05 12 0045 09 Aparatura w przemyśle kosmetycznym 2 15 8
05 43 0039 09 Surowce kosmetyczne 6 60 30 E
05 43 0040 09 Analiza surowców kosmetycznych i kosmetyków 5 15 50 32
05 43 0041 09 Technologia preparatów kosmetycznych 1 1 15 8
05 43 0042 09 Naturalne kosmetyki certyfikowane 2 7 5 6
05 43 0043 09 Immunologia i alergologia 1 10 10 10
05 43 0044 09 Fizykochemia form kosmetycznych 1 20 10
05 43 0045 09 Produkty zapachowe i podstawy perfumerii 4 20 25 23 E
05 43 0046 09 Regulacje prawne obrotu kosmetykami 1 7 8 8
Przedmioty obieralne 1 TK-IIst-inż.-stacjonarne-p.obieralne-s.1B (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 2 TK-IIst-inż.-stacjonarne-p.obieralne-s.1A (2020/21) 3

Przedmioty obieralne 1 - TK-IIst-inż.-stacjonarne-p.obieralne-s.1B (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 04 0070 09 Podstawy mikrobiologii 1 5 10 5
05 15 0213 09 Mikrobiota skóry człowieka i jej funkcje 1 5 10 5
05 15 0214 09 Biofilmy bakteryjne w przemyśle kosmetycznym 1 5 10 5

Przedmioty obieralne 2 - TK-IIst-inż.-stacjonarne-p.obieralne-s.1A (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0210 09 Promieniowanie słoneczne - zalety, zagrożenia, zapobieganie 1 10 5
05 15 0211 09 Grzyby wielkoowocnikowe w kosmetykach i biotechnologii 1 10 5
05 15 0212 09 Olejki eteryczne 1 10 5
05 43 0047 09 Rośliny i ekstrakty w kosmetyce 1 10 5
05 43 0048 09 Biosurowce kosmetyczne 1 10 5
05 43 0049 09 Historia kosmetyki 1 10 5

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 415
05 04 0071 09 Mikrobiologia kosmetyków 4 20 30 25 E
05 05 0145 09 Cosmetics business management (Zarządzanie biznesem kosmetycznym) 4 20 15 10 20
05 43 0050 09 Technologia preparatów kosmetycznych 2 6 15 60 35 E
05 43 0051 09 Kosmetyki kolorowe 1 5 10 8
05 43 0053 09 Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań 1 10 5 8
05 43 0054 09 Seminarium kierunkowe 1 15 8
05 43 0055 09 Praktyka zawodowa 1 5 20
05 43 0065 09 Projektowanie produktu kosmetycznego 2 15 6 10
22 91 0630 10 Język obcy do celów naukowych 2 45
Przedmioty obieralne 2 TK-IIst-inż.-stacjonarne-p.obieralne-s.2 (2020/21) 4

Przedmioty obieralne 2 - TK-IIst-inż.-stacjonarne-p.obieralne-s.2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 04 0072 09 Mikrobiologia w projektowaniu żywności i kosmetyków 1 4 6 5
05 15 0215 09 Rola opakowań w kształtowaniu wizerunku producenta i produktu 1 4 6 5
05 15 0216 09 Antyoksydanty w kosmetykach 1 4 6 5
05 15 0217 09 Naturalne stabilizatory kosmetyków 1 4 6 5
05 43 0056 09 Toksykologia kosmetyków 1 4 6 5
05 43 0057 09 Nanomateriały w kosmetykach 1 4 6 5
05 43 0058 09 Żywienie a stan skóry, włosów i paznokci 1 4 6 5
05 43 0059 09 Kosmetyki pielęgnacyjne i ochronne do skóry wrażliwej i uszkodzonej 1 4 6 5
05 43 0060 09 Grafika reklamowa w przemyśle kosmetycznym 1 4 6 5

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 160
05 43 0061 09 Praktyka zawodowa 2 7 40
05 43 0062 09 Seminarium dyplomowe 3 45 30 E
05 43 0063 09 Praca dyplomowa 20 15 30