technologia kosmetyków (4-semestralne)

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 304
05 01 0049 07 Matematyka stosowana 4 10 30 20
05 02 0034 07 Fizyka 2 5 10 10
05 03 0144 07 Laboratorium podstaw chemii kosmetycznej 3 30 15
05 04 0069 07 Mikrobiologia ogólna 6 15 20 20 E
05 11 0055 07 Obliczenia inżynierskie z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego 2 12 6
05 12 0051 07 Aparatura i procesy jednostkowe 5 15 10 15 E
05 12 0052 07 Podstawy projektowania technicznego 2 5 10 8
05 13 0079 07 Pomiary i automatyka 3 10 15 13
Przedmioty obieralne 1 TK-IIst-lic.-stacjonarne-p.obieralne-s.1 (2020/21) 3

Przedmioty obieralne 1 - TK-IIst-lic.-stacjonarne-p.obieralne-s.1 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 03 0145 07 Chemia 3 15 15 15
05 03 0165 07 Chemistry (Chemia) 3 15 15 15

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 447
05 05 0143 07 Systemy zarządzania jakością 2 20 10
05 05 0177 07 Ochrona własności intelektualnej 1 10 5
05 12 0045 07 Aparatura w przemyśle kosmetycznym 2 15 8
05 43 0039 07 Surowce kosmetyczne 6 60 30 E
05 43 0040 07 Analiza surowców kosmetycznych i kosmetyków 5 15 50 32
05 43 0041 07 Technologia preparatów kosmetycznych 1 1 15 8
05 43 0042 07 Naturalne kosmetyki certyfikowane 2 7 5 6
05 43 0043 07 Immunologia i alergologia 1 10 10 10
05 43 0044 07 Fizykochemia form kosmetycznych 1 20 10
05 43 0045 07 Produkty zapachowe i podstawy perfumerii 4 20 25 23 E
05 43 0046 07 Regulacje prawne obrotu kosmetykami 1 7 8 8
Przedmioty obieralne 1 TK-IIst-lic.-stacjonarne-p.obieralne-s.2B (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 2 TK-IIst-lic.-stacjonarne-p.obieralne-s.2A (2020/21) 3

Przedmioty obieralne 1 - TK-IIst-lic.-stacjonarne-p.obieralne-s.2B (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 04 0070 07 Podstawy mikrobiologii 1 5 10 5
05 15 0213 07 Mikrobiota skóry człowieka i jej funkcje 1 5 10 5
05 15 0214 07 Biofilmy bakteryjne w przemyśle kosmetycznym 1 5 10 5

Przedmioty obieralne 2 - TK-IIst-lic.-stacjonarne-p.obieralne-s.2A (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0210 07 Promieniowanie słoneczne - zalety, zagrożenia, zapobieganie 1 10 5
05 15 0211 07 Grzyby wielkoowocnikowe w kosmetykach i biotechnologii 1 10 5
05 15 0212 07 Olejki eteryczne 1 10 5
05 43 0047 07 Rośliny i ekstrakty w kosmetyce 1 10 5
05 43 0048 07 Biosurowce kosmetyczne 1 10 5
05 43 0049 07 Historia kosmetyki 1 10 5

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 415
05 04 0071 07 Mikrobiologia kosmetyków 4 20 30 25 E
05 05 0145 07 Cosmetics business management (Zarządzanie biznesem kosmetycznym) 4 20 15 10 20
05 43 0050 07 Technologia preparatów kosmetycznych 2 6 15 60 35 E
05 43 0051 07 Kosmetyki kolorowe 1 5 10 8
05 43 0053 07 Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań 1 10 5 8
05 43 0054 07 Seminarium kierunkowe 1 15 8
05 43 0055 07 Praktyka zawodowa 1 5 20
05 43 0065 07 Projektowanie produktu kosmetycznego 2 15 6 10
22 91 0630 10 Język obcy do celów naukowych 2 45
Przedmioty obieralne 2 TK-IIst-lic.-stacj.-p.obieralne-s.3 (2020/21) 4

Przedmioty obieralne 2 - TK-IIst-lic.-stacj.-p.obieralne-s.3 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 04 0072 07 Mikrobiologia w projektowaniu żywności i kosmetyków 1 4 6 5
05 15 0215 07 Rola opakowań w kształtowaniu wizerunku producenta i produktu 1 4 6 5
05 15 0216 07 Antyoksydanty w kosmetykach 1 4 6 5
05 15 0217 07 Naturalne stabilizatory kosmetyków 1 4 6 5
05 43 0056 07 Toksykologia kosmetyków 1 4 6 5
05 43 0057 07 Nanomateriały w kosmetykach 1 4 6 5
05 43 0058 07 Żywienie a stan skóry, włosów i paznokci 1 4 6 5
05 43 0059 07 Kosmetyki pielęgnacyjne i ochronne do skóry wrażliwej i uszkodzonej 1 4 6 5
05 43 0060 07 Grafika reklamowa w przemyśle kosmetycznym 1 4 6 5

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 160
05 43 0061 07 Praktyka zawodowa 2 7 40
05 43 0062 07 Seminarium dyplomowe 3 45 30 E
05 43 0063 07 Praca dyplomowa 20 15 30