technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne)

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 289
05 01 0056 03 Matematyka stosowana z elementami statystyki 4 10 30 20
05 02 0043 03 Fizyka 2 5 10 8
05 04 0080 03 Podstawy biochemii 4 10 15 15 E
05 08 0124 03 Gospodarka wodno-ściekowa 3 10 10 12
05 11 0060 03 Obliczenia inżynierskie z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego 2 10 6
05 12 0049 03 Podstawy projektowania technicznego 3 5 15 12
05 12 0050 03 Aparatura i procesy jednostkowe 5 15 15 18 E
05 13 0075 03 Pomiary i automatyka 3 10 15 13
Przedmioty obieralne 2 TŻŻC-IIst-lic-stacj-p.obieralne-s.1 (2020/21) 4

Przedmioty obieralne 2 - TŻŻC-IIst-lic-stacj-p.obieralne-s.1 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 03 0160 03 Chemia ogólna i nieorganiczna 4 10 30 10
05 03 0161 03 Chemia organiczna 4 10 30 10
05 04 0081 03 Mikrobiologia ogólna 2 5 15
05 06 0069 03 Analiza żywności 2 5 15
05 14 0214 03 Ogólna technologia żywności 2 5 15

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 349
05 03 0158 03 Chemia fizyczna żywności 2 15 15 18
05 03 0159 03 Chemia produktów naturalnych 4 10 15 15 E
05 05 0163 03 Systemy zarządzania jakością 2 10 10 10
05 06 0062 03 Tekstura, reologia i profil termiczny żywności 2 8 10 9
05 06 0063 03 Żywienie człowieka i dietetyka 4 10 10 5 15 E
05 06 0064 03 Polityka wyżywienia ludności świata 1 10 5
05 06 0065 03 Postępy w chemicznej analizie żywności 3 10 10 10 18
05 06 0066 03 Postępy w biologicznej analizie żywności 2 10 12 14
05 06 0067 03 Designing a new generation of food (Projetkowanie żywności nowej generacji) 2 5 10 10
05 12 0048 03 Innowacyjne procesy i aparatura w inżynierii żywności 1 10 5
05 14 0213 03 Modern trends in fermentation technology (Nowoczesne trendy w technologii fermentacji) 2 5 10 10
Przedmioty obieralne 1 TŻŻC-IIst-lic-stacj-p.obieralne-s.2.A (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 1 TŻŻC-IIst-lic-stacj-p.obieralne-s.2.B (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 1 TŻŻC-IIst-lic-stacj-p.obieralne-s.2.D (2020/21) 2
Przedmioty obieralne 1 TŻŻC-IIst-lic-stacj-p.obieralne-s.2.C (2020/21) 1

Przedmioty obieralne 1 - TŻŻC-IIst-lic-stacj-p.obieralne-s.2.A (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 22 0072 03 Metody analizy żywności 1 5 10 7
05 26 0063 03 Czysta etykieta - stosowanie w praktyce 1 5 10 7

Przedmioty obieralne 1 - TŻŻC-IIst-lic-stacj-p.obieralne-s.2.B (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 24 0059 03 Cukier buraczany i trzcinowy - fakty i mity 1 5 10 7
05 25 0069 03 Bioaktywne surowce w produktach cukierniczych i piekarskich 1 5 10 7

Przedmioty obieralne 1 - TŻŻC-IIst-lic-stacj-p.obieralne-s.2.D (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 05 0164 03 Concluding Business Contracts (Zawieranie umów w obrocie gospodarczym) 2 10 5
05 08 0123 03 Sustainable food management (Zrównoważony rozwój gospodarki żywnościowej) 2 10 5

Przedmioty obieralne 1 - TŻŻC-IIst-lic-stacj-p.obieralne-s.2.C (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 07 0140 03 Żywność modyfikowana genetycznie 1 10 5
05 07 0141 03 Nutrigenomika 1 10 5

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 585
05 06 0068 03 Praktyka zawodowa 3 20
05 22 0073 03 Metody badania i oceny żywności 6 30 75 55 E
05 26 0064 03 Zafałszowania produktów żywnościowych 3 10 30 15
05 26 0065 03 Innowacyjne metody utrwalania i przechowywania żywności 6 15 45 15 40 E
05 26 0066 03 Analiza ryzyka w produkcji żywności 3 15 30 25
05 26 0067 03 Laboratorium prac przejściowych 5 60 30
05 26 0068 03 Seminarium specjalizacyjne 2 15 15
22 91 0630 10 Język obcy do celów naukowych 2 45

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 145
05 05 0165 03 Projektowanie własnego przedsiębiorstwa 2 10 5
05 26 0069 03 Seminarium dyplomowe 8 45 40 E
05 26 0070 03 Praca dyplomowa 20 15 30