technologia żywności i żywienie człowieka (3-semestralne)

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 349
05 03 0158 02 Chemia fizyczna żywności 2 15 15 18
05 03 0159 02 Chemia produktów naturalnych 4 10 15 15 E
05 05 0163 02 Systemy zarządzania jakością 2 10 10 10
05 06 0062 02 Tekstura, reologia i profil termiczny żywności 2 8 10 9
05 06 0063 02 Żywienie człowieka i dietetyka 4 10 10 5 15 E
05 06 0064 02 Polityka wyżywienia ludności świata 1 10 5
05 06 0065 02 Postępy w chemicznej analizie żywności 3 10 10 10 18
05 06 0066 02 Postępy w biologicznej analizie żywności 2 10 12 14
05 06 0067 02 Designing a new generation of food (Projetkowanie żywności nowej generacji) 2 5 10 10
05 12 0048 02 Innowacyjne procesy i aparatura w inżynierii żywności 1 10 5
05 14 0213 02 Modern trends in fermentation technology (Nowoczesne trendy w technologii fermentacji) 2 5 10 10
Przedmioty obieralne 1 TŻŻC-IIst-inż.-stacj.-p.obieralne-s.1.A (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 1 TŻŻC-IIst-inż.-stacj.-p.obieralne-s.1.D (2020/21) 2
Przedmioty obieralne 1 TŻŻC-IIst-inż.-stacj.-p.obieralne-s.1.B (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 1 TŻŻC-IIst-inż.-stacj.-p.obieralne-s.1.C (2020/21) 1

Przedmioty obieralne 1 - TŻŻC-IIst-inż.-stacj.-p.obieralne-s.1.A (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 22 0072 02 Metody analizy żywności 1 5 10 7
05 26 0063 02 Czysta etykieta - stosowanie w praktyce 1 5 10 7

Przedmioty obieralne 1 - TŻŻC-IIst-inż.-stacj.-p.obieralne-s.1.D (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 05 0164 02 Concluding business contracts (Zawieranie umów w obrocie gospodarczym) 2 10 5
05 08 0123 02 Sustainable food management (Zrównoważony rozwój gospodarki żywnościowej) 2 10 5

Przedmioty obieralne 1 - TŻŻC-IIst-inż.-stacj.-p.obieralne-s.1.B (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 24 0059 02 Cukier buraczany i trzcinowy - fakty i mity 1 5 10 7
05 25 0069 02 Bioaktywne surowce w produktach cukierniczych i piekarskich 1 5 10 7

Przedmioty obieralne 1 - TŻŻC-IIst-inż.-stacj.-p.obieralne-s.1.C (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 07 0140 02 Żywność modyfikowana genetycznie 1 10 5
05 07 0141 02 Nutrigenomika 1 10 5

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 585
05 06 0068 02 Praktyka zawodowa 3 20
05 22 0073 02 Metody badania i oceny żywności 6 30 75 55 E
05 26 0064 02 Zafałszowania produktów żywnościowych 3 10 30 15
05 26 0065 02 Innowacyjne metody utrwalania i przechowywania żywności 6 15 45 15 40 E
05 26 0066 02 Analiza ryzyka w produkcji żywności 3 15 30 25
05 26 0067 02 Laboratorium prac przejściowych 5 60 30
05 26 0068 02 Seminarium specjalizacyjne 2 15 15
22 91 0630 10 Język obcy do celów naukowych 2 45

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 145
05 05 0165 02 Projektowanie własnego przedsiębiorstwa 2 10 5
05 26 0069 02 Seminarium dyplomowe 8 45 40 E
05 26 0070 02 Praca dyplomowa 20 15 30