technologia żywności i żywienie człowieka

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 370
05 01 0046 02 Matematyka 1 8 30 90 E
05 02 0032 02 Fizyka 1 2 15 15
05 03 0137 02 Chemia ogólna 5 15 15 30
05 04 0066 02 Mikrobiologia ogólna 3 15 15
05 05 0134 02 Ekonomia 1 15
05 05 0135 02 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 15
05 05 0136 02 Podstawy zrównoważonego rozwoju 1 5 10
05 05 0137 02 Ochrona własności intelektualnej 1 15
05 05 0138 02 Sztuka prezentacji 1 15
05 05 0142 02 Zarządzanie firmą i kadrami 1 10
05 06 0044 02 Żywienie człowieka 4 30 15 E
Przedmioty obieralne 1 TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.1.2 (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 1 TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.1.1 (2020/21) 1

Przedmioty obieralne 1 - TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.1.2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0183 02 Polska żywność tradycyjna 1 15
05 15 0184 02 Surowce żywnościowe różnych regionów świata 1 15

Przedmioty obieralne 1 - TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.1.1 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 05 0139 02 Wybrane problemy sztuki i projektowania 1 15
05 05 0140 02 Psychologia społeczna 1 15

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 420
05 01 0047 02 Matematyka 2 6 45 45 E
05 02 0033 02 Fizyka 2 2 30
05 03 0138 02 Chemia organiczna 3 15 15 15 E
05 04 0067 02 Mikrobiologia żywności 4 30 30 E
05 06 0045 02 Podstawy dietetyki 3 15 15
05 08 0117 02 Podstawy analizy cyklu życia 1 15
05 11 0053 02 Technologie informatyczne 1 3 30 15
05 13 0062 02 Metrologia i pomiary w przemyśle spożywczym 2 15
05 13 0063 02 Dokumentacja techniczna z elementami maszynoznawstwa 3 10 20
22 91 0600 10 Język obcy moduł 1 2 30
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2 (2020/21) 1

Przedmioty obieralne 1 - TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 03 0139 02 Klasyczna analiza chemiczna 1 3 12
05 03 0140 02 Preparatyka organiczna 1 3 12
05 03 0141 02 Koloidy w żywności 1 3 12

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 435
05 01 0048 02 Statystyka i planowanie eksperymentu 2 30
05 03 0142 02 Chemia żywności 6 30 45 E
05 04 0068 02 Biochemia 6 30 30 E
05 09 0023 02 Inżynieria procesowa 4 30 15 15
05 11 0054 02 Technologie informatyczne 2 3 15 30
05 12 0042 02 Aparatura przemysłu spożywczego 4 30 15 15
05 13 0064 02 Automatyzacja i elektrotechnika w przemyśle spożywczym 3 15 30
22 91 0600 20 Język obcy moduł 2 2 30
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 370
05 03 0143 02 Analiza instrumentalna 2 15 15
05 06 0046 02 Analiza żywności 4 15 30 E
05 06 0047 02 Toksykologia żywności 2 15 15
05 06 0048 02 Dodatki do żywności 2 15 12 3
05 06 0049 02 Prawo żywnościowe 1 15
05 07 0118 02 Biotechnologia żywności 1 15
05 08 0118 02 Gospodarka wodno-ściekowa 3 15 25
05 13 0065 02 Termodynamika i gospodarka energetyczna 2 15 15
05 14 0201 02 Ogólna technologia żywności 4 15 30 E
05 14 0202 02 Higiena produkcji żywności 2 15 15
22 91 0600 30 Język obcy moduł 3 2 30
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.2 (2020/21) 2
Przedmioty obieralne 2 TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.1 (2020/21) 3

Przedmioty obieralne 1 - TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0195 02 Selected issues concerning human nutrition (Wybrane zagadnienia dotyczące żywienia człowieka) 2 15
05 15 0196 02 Metals in food (Metale w żywności) 2 15
05 15 0197 02 Facts and myths in human nutrition (Fakty i mity w żywieniu człowieka) 2 15

Przedmioty obieralne 2 - TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.1 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0185 02 Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej 1 15
05 15 0186 02 Antyoksydanty w żywności 1 10 5
05 15 0187 02 Alergie i nietolerancje pokarmowe 1 5 10
05 15 0188 02 Nowe trendy żywieniowe 1 15
05 15 0189 02 Mikrobiota człowieka i jej funkcje 1 10 5
05 15 0190 02 Naturalne stabilizatory żywności 1 15
05 15 0191 02 Superowoce 1 15
05 15 0192 02 Naturalne substancje prozdrowotne w żywności 1 15
05 15 0193 02 Biofilmy w przemyśle spożywczym 1 15
05 15 0194 02 Ekologia i ochrona środowiska 1 10 5

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 345
05 06 0050 02 Ocena jakości żywności 2 15 25
05 14 0203 02 Technologia przetwórstwa mięsa 2 15 15
05 14 0204 02 Technologia węglowodanów 3 15 30 E
05 14 0205 02 Technologia przetwórstwa owoców i warzyw 2 15 15
05 14 0206 02 Technologia mleczarstwa 2 15 15
05 14 0207 02 Technologia tłuszczów jadalnych 2 10 20
05 14 0208 02 Technologie gastronomiczne 3 15 15
05 14 0209 02 Technologia produktów fermentowanych 2 15 15
05 14 0210 02 Przechowalnictwo i transport żywności 4 20 15 15 E
22 91 0600 40 Język obcy moduł 4E 3 30 E
Przedmioty obieralne 1 TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.5.2 (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 2 TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.5.1 (2020/21) 4

Przedmioty obieralne 1 - TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.5.2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 06 0051 02 Dietoprofilaktyka 1 15
05 06 0052 02 Immunologia 1 15

Przedmioty obieralne 2 - TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.5.1 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0198 02 Naturalne substancje antyżywieniowe i toksyczne 1 15
05 15 0199 02 Zagospodarowanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego 1 15
05 15 0200 02 Termiczne utrwalanie żywności 1 15
05 15 0201 02 Wina i piwa świata 1 5 10
05 15 0202 02 Mikrobiologia w projektowaniu żywności i kosmetyków 1 5 10
05 15 0203 02 Projektowanie żywności nowej generacji 1 15
05 15 0204 02 Żywność fermentowana różnych regionów świata 1 15
05 15 0205 02 Żywność dla diabetyków i o obniżonej wartości energetycznej 1 10 5
05 15 0206 02 Wymagania jakościowe dla surowców i produktów spożywczych 1 15
05 15 0207 02 Rola opakowań w kształtowaniu wizerunku producenta i produktu 1 10 5
05 15 0208 02 Praktyczne aspekty wykorzystywania spektrofotometrii w analizie żywności 1 10 5
05 15 0209 02 Produkcja żywności ekologicznej 1 15

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 366
05 05 0141 02 Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności 1 20
05 06 0053 02 Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań 1 10
05 06 0054 02 Analiza sensoryczna żywności 2 15 20
05 06 0055 02 Praktyka zawodowa 4 1
05 14 0211 02 Projektowanie technologiczne 1 15
05 22 0065 02 Specjalistyczne technologie i aparatura w produkcji żywności 3 30 E
05 22 0066 02 Specjalistyczna analiza w technologii żywności 1 15 E
05 22 0067 02 Obliczenia specjalnościowe 1 15
05 22 0068 02 Laboratorium specjalnościowe 6 75
05 22 0074 02 Moduł sumatywny 10 150

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 130
05 22 0069 02 Laboratorium dyplomowe 3 60
05 22 0070 02 Seminarium dyplomowe 6 60 E
05 22 0071 02 Praca dyplomowa 15 10
Przedmioty obieralne 2 TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.7 (2020/21) 6

Przedmioty obieralne 2 - TŻŻC-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.7 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 06 0057 02 Obliczenia inżynierskie 2 30
05 06 0058 02 Technologie spożywcze 2 30
05 06 0059 02 Analiza żywności 2 30
05 06 0060 02 Społeczno ekonomiczne aspekty pracy inżyniera 2 30