planowanie przestrzenne - realizacja od roku akademickiego 2020/2021

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 160.0   Suma godzin 460
06 64 2001 00 Wycena nieruchomości 3 10 20
06 64 2002 00 Systemy informacji przestrzennej I 3 30
06 64 2003 00 Urban social problems (Miejskie problemy społeczne) 3 20
06 64 2004 00 Studium zagospodarowania gminy 5 15 30
06 64 2005 00 Gospodarka wodno - ściekowa 4 15 15 E
06 64 2006 00 Przestrzenie publiczne 3 30
06 64 2007 00 Transport zrównoważony w obszarach zurbanizowanych 3 10 20
06 64 2008 00 Ocena oddziaływania na środowisko 2 20
06 64 2009 00 Akustyka 2 10 10
22 91 0630 10 Język obcy do celów naukowych 2 45

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 145.0   Suma godzin 430
06 64 2010 00 Komfort człowieka w środowisku zewnętrznym 4 15 30
06 64 2011 00 Przestrzeń bezpieczna w mieście 3 10 30
06 64 2012 00 Rewitalizacja 2 20 E
06 64 2013 00 Energia słoneczna w budownictwie 3 15 15
06 64 2014 00 Przestrzenna strategia rozwoju regionu 3 15 15
06 64 2015 00 Ewolucja prawa miejskiego 2 10 10
06 64 2016 00 Architektura krajobrazu 3 10 20
06 64 2017 00 System informacji przestrzennej II 3 30
06 64 2018 00 Monitoring jakości powietrza i wody 2 10 20
06 64 2019 00 Creative problem solving (Kreatywne rozwiązywanie problemów) 1 10
Przedmioty obieralne 1 Planowanie przestrzenne II - 1 2020 (student wybiera 1 przedmiot) 4

Przedmioty obieralne 1 - Planowanie przestrzenne II - 1 2020 (student wybiera 1 przedmiot)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 64 2020 00 Rewitalizacja struktury wielkomiejskiej 4 45
06 64 2021 00 Rewitalizacja małego miasteczka 4 45

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 27.0   Suma godzin inne 60.0   Suma godzin 155
06 51 2001 00 Praca dyplomowa 20
06 51 2002 00 Seminarium dyplomowe 3 30
06 55 2001 00 Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 3
06 64 2022 00 Percepcja przestrzeni 2 10 10
06 64 2023 00 Miejscowy plan rewitalizacji 2 30
Suma godzin inne 365