planowanie przestrzenne - realizacja od roku akademickiego 2020/2021

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 420
06 02 2001 02 Fizyka 4 30 30
06 21 2021 02 Technologie informatyczne I 3 30 15
06 40 2008 02 Historia budowy miast I 3 30 E
06 63 2001 00 Matematyka I 3 15 30
06 63 2001 02 Elementy kompozycji urbanistycznej 3 15 30
06 63 2002 00 Rysunek planistyczny 2 30
06 63 2002 02 Socjologia miasta 2 15 E
06 63 2003 00 Samorząd terytorialny 3 15 30
06 63 2003 02 Metody badań społecznych 2 15 15
06 63 2004 00 Geometria wykreślna 3 15 30
06 63 2005 00 Grafika inżynierska 2 30

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 345
06 01 2011 02 Matematyka II 6 30 45
06 08 2004 02 Geodezja i kartografia 4 15 30 E
06 21 2022 00 Technologie informatyczne II 3 30 15
06 40 2009 02 Historia budowy miast II 3 30 E
06 63 2004 02 Projektowanie zabudowy jednorodzinnej - skala architektoniczna 4 15 30
06 63 2009 02 Geograficzne systemy informacji przestrzennej I 4 15 30
22 91 0600 10 Język obcy moduł 1 2 30
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 Planowanie przestrzenne I 2020 -1 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów 2
Przedmioty obieralne 1 Planowanie przestrzenne I 2020 -2 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów 2

Przedmioty obieralne 1 - Planowanie przestrzenne I 2020 -1 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 63 2005 02 Warsztat menedżera 2 15 15
06 63 2006 02 Rynek pracy dla inżyniera 2 15 15

Przedmioty obieralne 1 - Planowanie przestrzenne I 2020 -2 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 63 2007 02 Fotograficzne metody dokumentacyjne 2 30
06 63 2008 02 Techniki plastyczne i prezentacyjne 2 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 345
06 14 2008 02 Odnawialne źródła energii 2 15 15
06 16 2004 02 Budownictwo ogólne 4 30 30 E
06 63 2006 00 Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego 3 15 30
06 63 2007 00 Fizyka miasta 4 15 30 E
06 63 2012 02 Projekt zabudowy jednorodzinnej - skala urbanistyczna 4 45
06 63 2015 02 Gospodarka nieruchomościami 2 15 15
06 63 2018 02 Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym 2 15 15
22 91 0600 20 Język obcy moduł 2 2 30
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 Planowanie przestrzenne I 2020 -3 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów 3
Przedmioty obieralne 1 Planowanie przestrzenne I 2020 -5 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów 2
Przedmioty obieralne 1 Planowanie przestrzenne I 2020 -4 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów 2

Przedmioty obieralne 1 - Planowanie przestrzenne I 2020 -3 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 21 2009 02 CAD w praktyce planistycznej 3 30
06 21 2010 02 Komputerowy rysunek techniczny 3 30

Przedmioty obieralne 1 - Planowanie przestrzenne I 2020 -5 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 45 2001 02 Ochrona i konserwacja zabytków 2 30
06 63 2013 02 Dziedzictwo kulturowe w planowaniu przestrzennym 2 30

Przedmioty obieralne 1 - Planowanie przestrzenne I 2020 -4 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 44 2006 02 Rozwój wiejskich form osadniczych 2 15 15
06 63 2029 02 Budownictwo ludowe i regionalne 2 15 15

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 300
06 14 2005 02 Wybrane zagadnienia z fizyki budowli 2 15 15
06 44 2005 02 Projektowanie terenów zieleni 3 15 30
06 63 2008 00 Geograficzne systemy informacji przestrzennej II 3 45
06 63 2009 00 Ekofizjografia 4 15 30 E
06 63 2016 02 Zintegrowany projekt zabudowy wielorodzinnej 5 15 45
06 63 2031 02 Oświetlenie urbanistyczne 3 15 30
22 91 0600 30 Język obcy moduł 3 2 30
Przedmioty obieralne 1 Planowanie przestrzenne I 2020 -6 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów 3
Przedmioty obieralne 1 Planowanie przestrzenne I 2020 -8 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów 3
Przedmioty obieralne 1 Planowanie przestrzenne I 2020 -7 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów 2

Przedmioty obieralne 1 - Planowanie przestrzenne I 2020 -6 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 14 2006 02 Podstawy audytingu i certyfikacji energetycznej budynków 3 15 30
06 14 2007 02 Budynek inteligentny 3 15 30

Przedmioty obieralne 1 - Planowanie przestrzenne I 2020 -8 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 08 2005 02 Geodezyjna obsługa nieruchomości 3 15 30
06 08 2006 02 Geodezja i kartografia w praktyce 3 15 30

Przedmioty obieralne 1 - Planowanie przestrzenne I 2020 -7 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 43 2002 02 Inwentaryzacja urbanistyczna 2 30
06 63 2017 02 Nowoczesne metody inwentaryzacji i przetwarzania danych 2 30

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 285
06 16 2005 02 Budownictwo tradycyjne 4 30 30 E
06 21 2011 02 Komputerowe wspomaganie projektowania 2 30
06 29 2004 02 Planowanie systemów i układów komunikacyjnych 4 15 30 E
06 63 2019 02 Planowanie infrastruktury technicznej -sieci wodkan 4 15 15 15
06 63 2020 02 Planowanie infrastruktury technicznej -sieci ciepłownicze i gazowe 4 15 30
22 91 0600 40 Język obcy moduł 4E 3 30 E
23 92 3011 50 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 Planowanie przestrzenne I 2020 -11 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów 3
Przedmioty obieralne 1 Planowanie przestrzenne I 2020 -9 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów 2
Przedmioty obieralne 1 Planowanie przestrzenne I 2020 -10 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów 4

Przedmioty obieralne 1 - Planowanie przestrzenne I 2020 -11 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 31 2009 02 Instalacje budowlane 3 15 30
06 63 2023 02 Źródła ciepła 3 15 30

Przedmioty obieralne 1 - Planowanie przestrzenne I 2020 -9 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 63 2021 02 Gospodarka gruntami 2 15 15
06 63 2022 02 Rynek nieruchomości 2 15 15

Przedmioty obieralne 1 - Planowanie przestrzenne I 2020 -10 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 43 2003 02 Rehab. urb. zdegr.kwartałów wielkomiejskich 4 15 30
06 43 2004 02 Rehab. urb. zdegr. kwartałów małomiasteczkowych 4 15 30

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 20.0   Suma godzin 295
06 25 2004 02 Prawo lokalne - metody zapisu 4 15 30 E
06 25 2005 02 Prawo budowlane i wybrane zagadnienia z BHP 2 20
06 26 2004 02 Interdyscyplinarny projekt zespołowy - PBL 4 60
06 33 2007 02 Gospodarka odpadami 2 15 15
06 43 2005 02 Contemporary Urbanism (Urbanistyka współczesna) 2 15 E
06 51 2027 02 Proseminarium dyplomowe 1 15
06 63 2010 00 Moduł sumatywny 9 90
Przedmioty obieralne 1 Planowanie przestrzenne I 2020 -12 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów 3
Przedmioty obieralne 1 Planowanie przestrzenne I 2020 -13 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów 3

Przedmioty obieralne 1 - Planowanie przestrzenne I 2020 -12 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 14 2009 00 Budownictwo niskoenergetyczne 3 15 30
06 14 2010 00 Zarządzanie energią w miastach i regionach 3 15 30

Przedmioty obieralne 1 - Planowanie przestrzenne I 2020 -13 (student wybiera do realizacji 1 z 2 przedmiotów

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 16 2006 02 Eksploatacja i utrzymanie budynków 3 15 30
06 45 2002 02 Cykl inwestycyjny w obiektach zabytkowych 3 15 30

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin inne 15.0   Suma godzin 80
06 63 2011 00 Praktyka zawodowa (czas trwania 6 tygodni) 4
06 63 2012 00 Seminarium dyplomowe 3 30
06 63 2013 00 Praca dyplomowa 15 10
06 63 2025 02 Problemy rozwoju współczesnego miasta 1 10
06 63 2032 02 Tworzenie innowacyjnych rozwiązań 1 15
Przedmioty obieralne 2 Planowanie przestrzenne I 2020 -14 Student kierowany jest na 3 przedmioty 6

Przedmioty obieralne 2 - Planowanie przestrzenne I 2020 -14 Student kierowany jest na 3 przedmioty

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 63 2014 00 Przestrzenna strategia rozwoju miasta 2 15
06 63 2015 00 Zagadnienia architektoniczno urbanistyczne w planowaniu przestrzennym 2 15
06 63 2016 00 Środowiskowe aspekty planowania przestrzennego 2 15
06 63 2017 00 Techniczne aspekty planowania przestrzennego 2 15
06 63 2018 00 Zrównoważony rozwój w budownictwie i planowaniu przestrzennym 2 15
06 63 2019 00 Społeczne aspekty planowania przestrzennego 2 15
06 63 2020 00 Wizualizacja danych przestrzennych 2 15
Suma godzin inne 35