menedżer żywności i żywienia

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 410
05 32 0187 11 Podstawy techniki 4 30 30
05 32 0188 11 Podstawy analizy żywności 5 15 15 45 E
05 32 0189 11 Prawo żywnościowe 1 15
05 32 0190 11 Savoir-vivre i sztuka dyplomacji 1 15
05 32 0191 11 Kształtowanie kompetencji menedżerskich 2 10 15
05 32 0192 11 Podstawy zarządzania 3 15 15 E
05 32 0193 11 Przedsiębiorczość 2 15 15
05 32 0194 11 Budowanie i motywowanie zespołów pracowniczych 2 20
05 32 0195 11 Marketing usług 2 15 15
05 32 0196 11 Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności 3 15 35
05 32 0197 11 Komunikacja interpersonalna i kształtowanie wizerunku 2 30
05 32 0198 11 Prawo pracy 1 15
05 32 0199 11 Finansowanie działalności biznesowej 2 15

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 365
05 32 0200 11 Podstawy technologii żywności 5 15 50 E
05 32 0201 11 Towaroznawstwo żywności i potraw 2 15 30
05 32 0202 11 Podstawy żywienia i dietetyki 3 15 30
05 32 0203 11 Żywność prozdrowotna i funkcjonalna 1 10
05 32 0204 11 Ekologia i ochrona środowiska w przemyśle spożywczym 1 15
05 32 0205 11 Technologie informatyczne 1 3 30 15
05 32 0206 11 Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 15 15 E
05 32 0207 11 Etyka w zarządzaniu 1 10
05 32 0208 11 Nowoczesne aplikacje mobilne 2 15
05 32 0209 11 Funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego 1 10
05 32 0210 11 Podstawy rachunkowości 2 15
22 91 0600 10 Język obcy moduł 1 2 30
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2B2 (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 1 MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2A2 (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 1 MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2B1 (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 1 MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2A1 (2020/21) 1

Przedmioty obieralne 1 - MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2B2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 32 0217 11 Ekologiczne uwarunkowania działalności rynkowej w branży HoReCa 1 10
05 32 0218 11 Zachowania pracowników 1 10

Przedmioty obieralne 1 - MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2A2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 32 0215 11 Fakty i mity o żywieniu człowieka 1 10
05 32 0216 11 Żywność orientalna - tradycja i nowoczesność 1 10

Przedmioty obieralne 1 - MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2B1 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 32 0213 11 Metody i techniki zarządzania w branży HoReCa 1 15
05 32 0214 11 Organizacja pracy w gastronomii 1 15

Przedmioty obieralne 1 - MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2A1 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 32 0211 11 Technologia soków owocowych i napojów 1 15
05 32 0212 11 Projekt gastronomiczny 1 15

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 355
05 32 0219 11 Analiza sensoryczna produktów spożywczych 3 15 35 E
05 32 0220 11 Alergie i nietolerancje pokarmowe 1 10 10
05 32 0221 11 Polska żywność tradycyjna i regionalna 1 10
05 32 0222 11 Zarządzanie jakością 1 15
05 32 0223 11 Trwałość przechowalnicza żywności 3 15 30
05 32 0224 11 Kulinarne aspekty wielokulturowości 1 10
05 32 0225 11 Wizualne kształtowanie przestrzeni 1 15
05 32 0226 11 Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi i kryzysowymi 1 10
05 32 0227 11 Niepożądane składniki żywności 1 10
05 32 0228 11 Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy 2 15 E
05 32 0229 11 Podstawy analizy cyklu życia 1 15
05 32 0230 11 Zarządzanie marką 1 15
05 32 0231 11 Komunikacja marketingowa 1 10
05 32 0232 11 Technologie informatyczne 2 3 15 30
05 32 0233 11 Ochrona własności intelektualnej 1 10
22 91 0600 20 Język obcy moduł 2 2 30
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3A2 (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 1 MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3B1 (2020/21) 2
Przedmioty obieralne 1 MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3B2 (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 1 MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3A1 (2020/21) 2

Przedmioty obieralne 1 - MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3A2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 32 0238 11 Naturalne barwniki w żywności 1 10
05 32 0239 11 Dodatki do żywności 1 10

Przedmioty obieralne 1 - MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3B1 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 32 0236 11 Budowanie marki pracodawcy 2 10 15
05 32 0237 11 Biznesplan i zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomicznym 2 10 15

Przedmioty obieralne 1 - MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3B2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 32 0240 11 Marketing personalny 1 15
05 32 0241 11 Programy pomocowe dla branży gastronomicznej 1 15

Przedmioty obieralne 1 - MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3A1 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 32 0234 11 Technologia i analiza wybranych produktów pochodzenia roślinnego 2 10 15
05 32 0235 11 Mikrobiota człowieka i jej funkcje 2 10 15

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 260
05 32 0242 11 HACCP w gastronomii i cateringu 2 15 15 E
05 32 0243 11 Tradycyjne i nowe techniki kulinarne 2 15 15
05 32 0244 11 Negocjacje 2 30
05 32 0245 11 Zarządzanie systemami produkcyjnymi żywności 1 15
05 32 0246 11 e-Marketing 2 15 15 E
05 32 0247 11 Wielojęzyczność komunikacji w branży HoReCa 1 1 15
05 32 0248 11 Praktyka zawodowa 1 12 50
22 91 0600 30 Język obcy moduł 3 2 30
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 2 MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4B (2020/21) 3
Przedmioty obieralne 2 MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4A (2020/21) 3

Przedmioty obieralne 2 - MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4B (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 32 0255 11 Handel internetowy 1 10
05 32 0256 11 Innowacyjne formy reklamy produktów żywnościowych 1 10
05 32 0257 11 Projektowanie własnego przedsiębiorstwa 1 10
05 32 0258 11 Projektowanie nowych produktów 1 10
05 32 0259 11 Prawo spółek handlowych 1 10
05 32 0260 11 Techniki sprzedaży usług gastronomicznych 1 10
05 32 0261 11 Antropologia jedzenia 1 10
05 32 0262 11 Formy wsparcia finansowego działalności gastronomicznej 1 10

Przedmioty obieralne 2 - MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4A (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 32 0249 11 Technologia i analiza wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego 2 10 15
05 32 0250 11 Mikrobiologiczne metody analizy żywności 2 10 15
05 32 0251 11 Rola i wykorzystanie hydrokoloidów w żywności 1 10
05 32 0252 11 Mikro- i makroelementy w żywności 1 10
05 32 0253 11 Antyoksydanty w żywności 1 10
05 32 0254 11 Trendy w opakowalnictwie żywności 1 10

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 470
05 32 0263 11 Trendy w żywności 1 15
05 32 0264 11 Browary restauracyjne 2 10 30
05 32 0265 11 Warsztaty kulinarne i menedżerskie 2 20
05 32 0266 11 Alcoholic beverages in the world (Napoje alkoholowe na świecie) 2 15 20
05 32 0267 11 Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań 1 10
05 32 0268 11 Komputerowe projektowanie reklamy 1 15
05 32 0269 11 Logistyka 2 15 15 E
05 32 0270 11 Relacje z klientem 1 15
05 32 0271 11 Budowanie relacji z otoczeniem 1 15
05 32 0272 11 Innowacje w biznesie 2 15
05 32 0273 11 Wielojęzyczność komunikacji w branży HoReCa 2 1 15
05 32 0274 11 Pozyskiwanie środków unijnych 2 15
05 32 0275 11 Moduł sumatywny 9 150 50
22 91 0600 40 Język obcy moduł 4E 3 30 E

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 155
05 32 0276 11 Seminarium dyplomowe 5 60 10 E
05 32 0277 11 Praca dyplomowa 10 35
05 32 0278 11 Praktyka zawodowa 2 12 50
Przedmioty obieralne 2 MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.6 (2020/21) 3

Przedmioty obieralne 2 - MŻŻ-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.6 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 32 0279 11 Technologie spożywcze i gastronomiczne 1 15
05 32 0280 11 Zarządzanie i marketing w branży HoReCa 1 15
05 32 0281 11 Bezpieczeństwo produkcji żywności i potraw 1 15
05 32 0282 11 Produkty z branży HoReCa 1 15