Industrial Biotechnology - realizowany od roku akad. 2020/21 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 443
05 36 0171 20 Computer Support of Biotechnological Processes (Komputerowe wspomaganie procesów biotechnologicznych) 2 20 10
05 36 0172 20 Advanced Bioinformatics (Bioinformatyka zaawansowana) 2 15 15 15
05 36 0173 20 Techniques of Biomolecules Analysis (Techniki analizy biomolekuł) 4 15 15 15 25 E
05 36 0174 20 Management of Innovations in Biotechnology ((Zarządzanie innowacjami w biotechnologii) 2 15 15 20
05 36 0175 20 Nutrigenomics (Nutrigenomika) 1 15 8
05 36 0176 20 Bioreactor Engineering (Inżynieria bioreaktorowa) 4 20 30 30 E
05 36 0177 20 Industrial Downstream Processing (Przemysłowe oczyszczanie bioproduktów) 2 30 15
05 36 0178 20 Modern Food Microbiology (Nowoczesna mikrobiologia żywności) 4 15 30 25
22 91 1531 10 Professional Language Skills 1 (Język angielski dla celów zawodowych 1) 1 30
Przedmioty obieralne 1 Elective Courses 1.2 4
Przedmioty obieralne 1 Elective Courses 1.1 4

Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 1.2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 36 0181 20 Modern Methods in Control of Fermented Food and Beverages Production (Nowoczesne metody kontroli produkcji żywności i napojów fermentowanych) 4 15 15 22
05 36 0182 20 Microorganisms in fermented food and beverages production (Mikroorganizmy w produkcji żywności i napojów fermentowanych) 4 15 15 22

Przedmioty obieralne 1 - Elective Courses 1.1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 36 0179 20 Systems Biology (Biologia systemów) 4 15 15 23
05 36 0180 20 Molecular Targets of Nutraceuticals (Molekularny mechanizm działania nutraceutyków) 4 15 15 23

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 491
05 36 0185 20 Enzyme Technology (Technologia enzymów) 10 30 75 10 70 E
05 36 0186 20 Functional and Structural Genomics (Genomika funkcjonalna i strukturalna) 5 15 20 10 30
05 36 0187 20 Fermented Food and Beverages (Żywność i napoje fermentowane) 10 30 60 20 60 E
05 36 0189 20 Industrial Placement (Praktyka zawodowa) 3 1
22 91 1531 20 Professional Language Skills 2 (Język angielski dla celów zawodowych 2) 1 30
22 91 1553 50 Civic Knowledge and Engagement 1 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 1) 1 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 228
05 36 0190 20 Statistics in Experimental Data Analysis (Statystyka w eksperymentalnej analizie danych) 1 10 20
05 36 0192 20 Web Tools for Scientist (Naukowiec w sieci) 2 15 8
05 36 0193 20 Diploma Seminar (Seminarium dyplomowe) 7 30 30 E
05 36 0195 20 Diploma Project (Praca dyplomowa) 20 15 100