inżynieria środowiska w budownictwie - realizacja od roku akademickiego 2021/2022

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 68.0   Suma godzin 495
06 53 2100 00 Zastosowanie BIM w projektowaniu 4 13 50
06 53 2101 00 Alternatywne źródła energii 5 25 13 13 E
06 53 2102 00 Specjalne procesy w technologii wody i ścieków 6 25 13 25 25 E
06 53 2103 00 Metody bezwykopowe w wodociągach i kanalizacji 4 25 13 13
06 53 2104 00 Sterowanie i regulacja w instalacjach 2 13 13
06 53 2105 00 Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich 1 13
06 53 2106 00 Biotechnologia i chemia środowiska 2 25 13
06 53 2107 00 Instalacje PPOŻ 2 13 13
06 53 2108 00 Planowanie przestrzenne 1 13
06 53 2109 00 Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań 1 13
22 91 0630 10 Język obcy do celów naukowych 2 45

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 67.0   Suma godzin 435
06 53 2110 00 Monitoring jakości powietrza, wody i ścieków 4 25 25 13
06 53 2111 00 Modelowanie i optymalizacja systemów wodno-ściekowych 4 25 50
06 53 2112 00 Audyting instalacji w budynkach 3 25 25
06 53 2113 00 Nowoczesne systemy wentylacji i klimatyzacji 4 25 13 E
06 53 2114 00 Optymalizacja energetyczna instalacji przemysłowych 2 13 13
06 53 2115 00 Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi 2 13 13
06 53 2116 00 Technologia i organizacja robót instalacyjnych 2 13 13
06 53 2117 00 Unieszkodliwianie odpadów 4 13 25 E
06 53 2118 00 Zarządzanie środowiskiem 2 13 13
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Sieci i instalacje w inżynierii środowisla II S 2020 -1 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 1
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Sieci i instalacje w inżynierii środowisla II S 2020 -2 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 2

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Sieci i instalacje w inżynierii środowisla II S 2020 -1 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 53 2119 00 Proces inwestycyjny. Aspekty społeczne i kulturowe 1 13
06 53 2120 00 Historia sztuki dla inżynierów 1 13

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Sieci i instalacje w inżynierii środowisla II S 2020 -2 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 53 2121 00 Zarządzanie przedsiębiorstwem 2 20
06 53 2122 00 Przedsiębiorczość i zarządzanie w budownictwie 2 20

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 27.0   Suma godzin inne 8.0   Suma godzin 82
06 53 2123 00 HVAC 2 10 11
06 53 2124 00 Advances in wastewater treatment processes 2 10 11
06 53 2125 00 Seminarium dyplomowe 3 15
06 53 2126 00 Praca dyplomowa 20
06 53 2127 00 Praktyki zawodowe (min. 4 tygodnie) 3
Suma godzin inne 143