inżynieria środowiska w budownictwie - realizacja od roku akademickiego 2021/2022

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 25.0   Suma godzin 194
06 01 2155 02 Matematyka I 8 20 30 E
06 06 2151 02 Chemia sanitarna 6 16 10 14 E
06 52 2150 00 Biologia sanitarna 3 14 16
06 52 2151 00 Ochrona środowiska 2 10 10
06 52 2152 00 Rysunek instalacyjny 3 24
06 52 2153 00 Technologie informatyczne I 3 20 10

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 22.0   Suma godzin 190
06 01 2160 00 Matematyka II 6 20 30 E
06 01 2161 00 Fizyka 4 10 10 10
06 52 2154 00 Mechanika i wytrzymałość materiałów 5 20 10 10
06 52 2155 00 Geodezja i kartografia 2 20
06 52 2156 00 Technologie informatyczne II 3 20 10
22 91 0600 19 Język obcy n. moduł 1 2 20

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 24.0   Suma godzin 190
06 52 2153 02 Mechanika płynów 7 10 10 10 10 E
06 52 2157 00 Ochrona powietrza 3 10 10 10
06 52 2158 00 Termodynamika techniczna 2 10 10
06 52 2159 00 Komputerowy rysunek instalacyjny 3 24
06 52 2160 00 Budownictwo ogólne 5 10 10 16 E
06 52 2161 00 Geotechnika 2 10 10
22 91 0600 29 Język obcy n. moduł 2 2 20

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 24.0   Suma godzin 194
06 35 2152 02 Wodociągi 6 20 10 10 E
06 52 2162 00 Ogrzewnictwo 6 16 10 14 E
06 52 2163 00 Hydrologia i klimatologia 2 10 10
06 52 2164 00 Podstawy konstrukcji budowlanych 2 16
06 52 2165 00 Sieci i instalacje gazowe 3 10 10 10
06 52 2166 00 Materiałoznawstwo 3 10 18
22 91 0600 39 Język obcy n. moduł 3 2 20

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 27.0   Suma godzin 160
06 34 2156 02 Wentylacja 6 20 10 10 E
06 36 2153 02 Technologia wody 6 20 10 10 E
06 52 2167 00 Kanalizacja 6 20 10 10 E
06 52 2168 00 Konwencjonalne i odnawialne źródła energii 2 10 10
22 91 0600 49 Język obcy n. moduł 4E 3 20 E
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 -1 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 2
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 -2 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 2

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 -1 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 52 2169 00 Ogrzewanie obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej 2 20
06 52 2170 00 Ogrzewanie obiektów przemysłowych 2 20

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 -2 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 52 2171 00 Uzdatnianie wody na cele komunalne 2 20
06 52 2172 00 Uzdatnianie wody na cele przemysłowe 2 20

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 25.0   Suma godzin 158
06 31 2154 02 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 5 10 10 10 E
06 52 2173 00 Klimatyzacja 5 10 18 10 E
06 52 2174 00 Technologia robót instalacyjnych 2 10 10
06 52 2175 00 Technologia ścieków 6 20 10 10 E
06 52 2176 00 Komputerowe metody projektowania w inżynierii środowiska 3 30
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 -3 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 2
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 -4 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 2

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 -3 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 52 2177 00 Wentylacja obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej 2 20
06 52 2178 00 Wentylacja obiektów przemysłowych 2 20

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 -4 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 52 2179 00 Oczyszczanie ścieków komunalnych 2 20
06 52 2180 00 Oczyszczanie ścieków przemysłowych 2 20

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 28.0   Suma godzin 200
06 26 2152 02 Interdyscyplinarny projekt zespołowy - PBL 4 40
06 52 2160 02 Podstawy analizy cyklu życia 1 10
06 52 2181 00 Kosztorysowanie 1 10
06 52 2182 00 Gospodarka wodna 3 10 10
06 52 2183 00 Gospodarka odpadami 6 20 10 10
06 52 2184 00 Sieci ciepłownicze preizolowane 2 10 10
06 52 2185 00 Metody numeryczne w projektowaniu instalacji 3 30
06 52 2186 00 Projekt kierunkowy 8 30

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 35.0   Suma godzin 70
06 31 2155 00 Instalacje elektryczne w budynkach 2 10 10
06 51 2164 00 Seminarium dyplomowe 3 10 E
06 51 2165 02 Praca dyplomowa 15 10
06 52 2193 00 Systemy informacji przestrzennej 2 10 10
06 52 2194 00 Selected Problems of Environmental Engineering (Wybrane problemy inżynierii środowiska) 2 10
06 55 2154 00 Praktyki zawodowe (min. 6 tygodni) 4
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 (moduły uzupełniające 3 z 6 przedmiotów) 3
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 -7 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 1
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 -5 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 2
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 -6 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 1

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 (moduły uzupełniające 3 z 6 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 52 2187 00 Podsumowanie zagadnień z ochrony powietrza 1 10
06 52 2188 00 Podsumowanie zagadnień z ogrzewnictwa 1 10
06 52 2189 00 Podsumowanie zagadnień z wentylacji i klimatyzacji 1 10
06 52 2190 00 Podsumowanie zagadnień z technologii wody, ścieków i odpadów 1 10
06 52 2191 00 Podsumowanie zagadnień z wodociągów i kanalizacji 1 10
06 52 2192 00 Podsumowanie zagadnień z instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 1 10

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 -7 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 52 2197 00 Metody badań społecznych 1 10
06 52 2198 00 Podstawy psychologii w środowisku pracy 1 10

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 -5 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 25 2152 02 Zagadnienia prawno-ekonomiczne w praktyce inżynierskiej 2 10
06 52 2166 02 Ekonomia w budownictwie 2 10

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Inżynieria środowiska w budownictwie I N 2020 -6 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 52 2195 00 Tworzenie innowacyjnych rozwiązań 1 10
06 52 2196 00 Kreatywne rozwiązywanie problemów 1 10