inżynieria środowiska w budownictwie - realizacja od roku akademickiego 2021/2022

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 405
06 01 2107 02 Matematyka I 8 30 60 E
06 01 2108 02 Fizyka 4 15 15 30
06 06 2101 02 Chemia sanitarna 6 25 15 30 E
06 33 2105 02 Ochrona środowiska 2 15 15
06 52 2100 00 Rysunek instalacyjny 3 45
06 52 2101 00 Technologie informatyczne I 3 30 15
06 52 2102 00 Hydrologia i klimatologia 2 15 15
06 52 2103 00 Termodynamika techniczna 2 20 15

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 460
06 01 2101 00 Matematyka II 6 30 60 E
06 10 2105 02 Geotechnika 2 15 15
06 52 2104 00 Mechanika płynów 7 20 15 30 15 E
06 52 2105 00 Biologia sanitarna 3 25 30
06 52 2106 00 Technologie informatyczne II 3 30 15
06 52 2107 00 Budownictwo ogólne 5 15 15 30 E
06 52 2129 00 Geodezja i kartografia 2 10 30
22 91 0600 10 Język obcy moduł 1 2 30
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 475
06 16 2102 02 Podstawy konstrukcji budowlanych 2 30
06 35 2102 02 Wodociągi 6 30 15 30 E
06 36 2102 02 Technologia wody 6 30 15 30 E
06 52 2106 02 Komputerowy rysunek instalacyjny 3 45
06 52 2108 00 Mechanika i wytrzymałość materiałów 5 30 15 30
06 52 2109 00 Ochrona powietrza 3 15 15 30
06 52 2110 00 Materiałoznawstwo 3 25 30
22 91 0600 20 Język obcy moduł 2 2 30
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 330
06 34 2103 02 Ogrzewnictwo 6 30 15 30 E
06 34 2104 02 Wentylacja 6 30 15 30 E
06 36 2103 02 Technologia ścieków 6 30 15 30 E
06 52 2111 00 Kanalizacja 4 30 15 E
06 52 2119 02 Konwencjonalne i odnawialne źródła energii 2 15 15
22 91 0600 30 Język obcy moduł 3 2 30
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środ. I S 2020-1 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 2
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środ. I S 2020-2 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 2

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środ. I S 2020-1 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 34 2108 02 Wentylacja obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej 2 30
06 34 2109 02 Wentylacja obiektów przemysłowych 2 30

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środ. I S 2020-2 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 36 2104 02 Uzdatnianie wody na cele komunalne 2 30
06 36 2105 02 Uzdatnianie wody na cele przemysłowe 2 30

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 405
06 31 2106 02 Sieci i instalacje gazowe 3 15 15 15
06 31 2107 02 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 5 15 20 15 E
06 35 2105 02 Kanalizacja - projekt 2 30
06 52 2108 02 Sieci ciepłownicze preizolowane 2 30 15
06 52 2110 02 Gospodarka odpadami 3 30 15
06 52 2112 00 Klimatyzacja 5 25 30 15 E
06 52 2113 00 Komputerowe metody projektowania w inżynierii środowiska 3 60
22 91 0600 40 Język obcy moduł 4E 3 30 E
23 92 3011 50 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środ. I S 2020-3 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 2
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środ. I S 2020-4 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 2

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środ. I S 2020-3 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 36 2106 02 Oczyszczanie ścieków komunalnych 2 30
06 36 2107 02 Oczyszczanie ścieków przemysłowych 2 30

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środ. I S 2020-4 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 34 2105 02 Ogrzewanie obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej 2 30
06 34 2106 02 Ogrzewanie obiektów przemysłowych 2 30

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 320
06 21 2105 02 Metody numeryczne w projektowaniu instalacji 3 60
06 31 2108 02 Instalacje elektryczne w budynkach 2 15 15
06 52 2107 02 Systemy informacji przestrzennej 2 15 15
06 52 2112 02 Kosztorysowanie 1 15
06 52 2113 02 Podstawy analizy cyklu życia 1 15
06 52 2114 00 Gospodarka odpadami - projekt 3 30
06 52 2115 00 Gospodarka wodna 3 20 15
06 52 2116 00 Projekt kierunkowy 8 60
06 52 2117 00 Selected Problems of Environmental Engineering (Wybrane problemy inżynierii środowiska) 2 15
06 52 2117 02 Technologia robót instalacyjnych 2 15 15
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środ. I S 2020-6 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 1
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środ. I S 2020-5 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 2

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środ. I S 2020-6 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 52 2120 02 Tworzenie innowacyjnych rozwiązań 1 15
06 52 2121 02 Kreatywne rozwiązywanie problemów 1 15

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środ. I S 2020-5 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 25 2103 02 Zagadnienia prawno-ekonomiczne w praktyce inżynierskiej 2 20
06 52 2115 02 Ekonomia w budownictwie 2 20

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 100
06 52 2126 00 Seminarium dyplomowe 3 30 E
06 52 2127 00 Praca dyplomowa 15 10
06 52 2128 00 Praktyki zawodowe (min. 6 tygodni) 4
06 52 2130 00 Interdyscyplinarny projekt zespołowy - PBL 4 60
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środow. I S 2020 (moduły uzupełniające 3 z 6 przedmiotów) 3
Przedmioty obieralne 1 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środ. I S 2020-7 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów) 1

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środow. I S 2020 (moduły uzupełniające 3 z 6 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 52 2118 00 Podsumowanie zagadnień z ochrony powietrza 1 20
06 52 2119 00 Podsumowanie zagadnień z ogrzewnictwa 1 20
06 52 2120 00 Podsumowanie zagadnień z wentylacji i klimatyzacji 1 20
06 52 2121 00 Podsumowanie zagadnień z technologii wody, ścieków i odpadów 1 20
06 52 2122 00 Podsumowanie zagadnień z wodociągów i kanalizacji 1 20
06 52 2123 00 Podsumowanie zagadnień z instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 1 20

Przedmioty obieralne 1 - 2021/22 Sieci i instalacje w inż. środ. I S 2020-7 (student wybiera 1 z 2 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 52 2124 00 Metody badań społecznych 1 15
06 52 2125 00 Podstawy psychologii w środowisku pracy 1 15
Suma godzin inne 0