ekotechnologie i bioprocesy

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 380
05 01 0057 10 Matematyka 1 7 30 60
05 02 0041 10 Fizyka 1 3 15 15
05 03 0162 10 Chemia ogólna 4 30 15 E
05 04 0082 10 Podstawy mikrobiologii 5 30 30 E
05 05 0166 10 Podstawy przedsiębiorczości 2 15 15
05 05 0167 10 Podstawy ekonomii 1 20
05 11 0061 10 Technologie informatyczne 1 3 30 15
05 13 0076 10 Grafika inżynierska 2 30
05 44 0148 10 Postawy ekotechnologii 3 30

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
05 01 0058 10 Matematyka 2 7 30 60 E
05 02 0042 10 Fizyka 2 4 15 30 E
05 03 0163 10 Chemia ogólna i analityczna 6 15 15 45 E
05 03 0164 10 Chemia organiczna 3 15 15
05 04 0083 10 Mikrobiologia środowiskowa 4 30 30
05 04 0084 10 Podstawy biochemii 3 15 30
22 91 0600 10 Język obcy moduł 1 2 30
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2 (2023/24) 1

Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2 (2023/24)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 05 0168 10 Sztuka prezentacji 1 15
05 05 0169 10 Naukowiec w sieci 1 15
05 05 0170 10 Kompetencje interpersonalne 1 15
05 05 0171 10 Art of presentation (Sztuka prezentacji) 1 15

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 340
05 04 0085 10 Biokataliza 2 10 10 5
05 07 0142 10 Biotechnologia przemysłowa 5 30 30 E
05 11 0062 10 Technologie informatyczne 2 3 45
05 13 0077 10 Mechanika płynów i termodynamika 5 30 15 15 E
05 13 0078 10 Analityka przemysłowa 4 10 50
05 14 0215 10 Podstawy projektowania i rozwoju linii technologicznych 3 15 15
22 91 0600 20 Język obcy moduł 2 2 30
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3.3 (2023/24) 2
Przedmioty obieralne 1 EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3.2 (2023/24) 2
Przedmioty obieralne 1 EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3.1 (2023/24) 2

Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3.3 (2023/24)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0250 10 Inżynieria komórki 2 15 15
05 15 0251 10 Glony w przemyśle i ochronie środowiska 2 15 15

Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3.2 (2023/24)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0248 10 Utrwalanie i stabilizacja żywności 2 10 20
05 15 0253 10 Strategie walki z drobnoustrojami 2 10 20

Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3.1 (2023/24)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0249 10 Naturalne barwniki roślinne 2 15 15
05 15 0252 10 Endofity w ekotechnologiach 2 15 15

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 320
05 08 0125 10 Podstawy technologii ścieków 4 30 25 5 E
05 09 0027 10 Inżynieria procesowa i aparatura 5 30 30 E
05 44 0149 10 Biorafinerie 4 15 30
05 44 0150 10 Technologie bioenergetyczne 5 15 30 20 E
05 44 0151 10 Projekt grupowy PBL 2 30
22 91 0600 30 Język obcy moduł 3 2 30
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.2 (2023/24) 2
Przedmioty obieralne 1 EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.3 (2023/24) 2
Przedmioty obieralne 1 EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.1 (2023/24) 4

Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.2 (2023/24)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0258 10 Zagospodarowanie odpadów roślinnych 2 15 15
05 15 0259 10 Ekstremofile w przemyśle 2 15 15

Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.3 (2023/24)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0254 10 Patogeny XXI wieku 2 15 20
05 15 0255 10 Ksenobiotyki w środowisku pracy 2 15 20

Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4.1 (2023/24)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0256 10 Żywność funkcjonalna 4 30 45
05 15 0257 10 Innowacyjne technologie produktów fermentowanych 4 30 45

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 370
05 08 0126 10 Ekotoksykologia i monitoring środowiska 4 30 30 10
05 44 0152 10 Technologie biotransformacji 7 30 75 E
05 44 0153 10 Technologie remediacji 3 15 15
05 44 0154 10 Woda w przemyśle 5 30 30 15
05 44 0155 10 Technologie przetwarzania odpadów 4 30 20 10
22 91 0600 40 Język obcy moduł 4E 3 30 E
Przedmioty obieralne 1 EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.5.1 (2023/24) 2
Przedmioty obieralne 1 EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.5.2 (2023/24) 2

Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.5.1 (2023/24)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0260 10 Produkcja białek rekombinowanych dla ekotechnologii 2 15 15
05 15 0261 10 Aspekty GMO w biogospodarce 2 15 15

Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.5.2 (2023/24)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0262 10 Toksyny pochodzenia biologicznego 2 15 15
05 15 0263 10 Ulepszanie drobnoustrojów przemysłowych 2 15 15

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 330
05 01 0059 10 Statystyka inżynierska 2 30
05 05 0172 10 Umiejętności przedsiębiorcze dla inżynierów 2 30
05 05 0173 10 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 15
05 05 0174 10 Aspekty prawne i środowiskowe w praktyce przemysłowej 2 15 15 E
05 05 0175 10 Inicjatywy dla otoczenia społeczno-gospodarczego 2 20
05 08 0128 10 Biopreparaty w ochronie środowiska 2 15 15 E
05 14 0216 10 Projektowanie linii technologicznej – studium przypadku 2 20 20
05 44 0156 10 Ecopackaging (Ekologiczne opakowanie) 2 15 15
05 44 0157 10 Energia odnawialna 2 15 15 E
05 44 0158 10 Projekt sumatywny 7 75
Przedmioty obieralne 1 EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.6.1 (2023/24) 2
Przedmioty obieralne 1 EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.6.2 (2023/24) 2
Przedmioty obieralne 1 EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.6.3 (2023/24) 2

Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.6.1 (2023/24)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0264 10 Hodowla owadów - cele paszowe czy żywieniowe? 2 15 15
05 15 0266 10 Biokorozja materiałów technicznych 2 15 15

Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.6.2 (2023/24)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0265 10 Metody wykrywania zafałszowań w przemyśle fermentacyjnym 2 15 15
05 15 0267 10 Nowoczesne metody kontroli w przemyśle spożywczym 2 15 15

Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.6.3 (2023/24)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0268 10 Biotechnologiczne metody otrzymywania i modyfikacji biopolimerów 2 15 15
05 15 0269 10 Zintegrowane procesy w biorafinacji odnawialnych surowców 2 15 15

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 81
05 05 0176 10 Absolwent na rynku pracy 1 10
05 44 0159 10 Praktyka zawodowa 4 1
05 44 0160 10 Laboratorium dyplomowe 4 30
05 44 0161 10 Seminarium dyplomowe 4 30 E
05 44 0163 10 Praca dyplomowa 15 10
Przedmioty obieralne 1 EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.7 (2023/24) 2

Przedmioty obieralne 1 - EiB-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.7 (2023/24)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0270 10 Rola opakowań w kształtowaniu wizerunku producenta i produktu 2 15 15
05 15 0271 10 Doskonalenie bioprocesów z wykorzystaniem technik bioinformatycznych 2 30