budownictwo - realizacja od roku akademickiego 2020/2021

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 79.0   Suma godzin 535
06 68 2000 00 Mechanika konstrukcji I 2 12 24
06 68 2001 00 Złożone konstrukcje betonowe I 4 20 14 30
06 68 2002 00 Stalowe konstrukcje specjalne I 2 15 20
06 68 2003 00 Współczesne konstrukcje drewniane 3 15 30
06 68 2004 00 Teoria sprężystości i plastyczności 3 20 26
06 68 2005 00 Termomodernizacja budynków 2 5 30
06 68 2006 00 Konstrukcje sprężone 4 20 30 E
06 68 2007 00 Ekonomika w budownictwie 3 15 25
06 68 2008 00 Fundamenty specjalne 3 10 30
06 68 2009 00 Podstawy BIM 2 20
22 91 0630 10 Język obcy do celów naukowych 2 45

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 30.0   Suma godzin 140
06 68 2010 00 Niezawodność konstrukcji 2 12 12
06 68 2011 00 Akustyka budowlana 2 15 15
06 68 2012 00 Computer structure analysis (Komputerowa analiza konstrukcji) 2 26
06 68 2013 00 Projekt BIM 2 15
06 68 2014 00 Trening kreatywności i twórczego myślenia 1 15
Przedmioty obieralne 1 Budownictwo S II 2020 -2 (student wybiera 2 z 3 przedmiotów) 4
Przedmioty obieralne 2 Specjalizacja Modernizacje i remonty 2020 S 0
Przedmioty obieralne 2 Specjalizacja Konstrukcje budowlano-inżynierskie 2020 S 0
Przedmioty obieralne 3 Budownictwo S II 2020 -1 wybór specjalizacji 17

Przedmioty obieralne 1 - Budownictwo S II 2020 -2 (student wybiera 2 z 3 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 68 2016 00 Kompetencje zawodowe a rynek pracy 2 15
06 68 2017 00 Katastrofy budowlane 2 15
06 68 2101 00 Zarządzanie projektem w praktyce 2 15

Przedmioty obieralne 2 - Specjalizacja Modernizacje i remonty 2020 S

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 68 2025 00 Wzmacnianie konstrukcji 3 29 30
06 68 2026 00 Remonty i naprawy budynków 4 15 30 E
06 68 2027 00 Historia projektowania i ochrona konserwatorska konstrukcji 2 15 15
06 68 2028 00 Remonty i modernizacja mostów 2 10 15
06 68 2029 00 Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą 2 15 15
06 68 2030 00 Korozja materiałów budowlanych 2 15 28
06 68 2031 00 Systemy energii odnawialnej w budownictwie 2 15 15

Przedmioty obieralne 2 - Specjalizacja Konstrukcje budowlano-inżynierskie 2020 S

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 68 2018 00 Metoda elementów skończonych 2 12 22
06 68 2019 00 Optymalizacja i projektowanie parametryczne 2 12 22
06 68 2020 00 Stalowe konstrukcje specjalne II 3 24 24 E
06 68 2021 00 Mechanika konstrukcji II 3 12 24
06 68 2022 00 Budynki wysokie 2 15 30
06 68 2023 00 Złożone konstrukcje betonowe II 3 20 20
06 68 2024 00 Podstawy projektowania mostów 2 10 15

Przedmioty obieralne 3 - Budownictwo S II 2020 -1 wybór specjalizacji

Student wybiera jedną z dwóch specjalizacji: KBI - Konstrukcje Budowlano-Inżynierskie MiR - Modernizacje i Remonty i realizuje przedmioty z bloku dotyczącego danej specjalizacji. Wybrana specjalizacja jest automaytycznie kontynuowana na sem. 3

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 27.0   Suma godzin inne 7.0   Suma godzin 57
06 51 1906 01 Praca dyplomowa 20 15
06 68 2032 00 Sustainable construction (Budownictwo zrównoważone) 2 8 15
06 68 2033 00 Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 3
06 68 2034 00 Seminarium dyplomowe 3 10
Przedmioty obieralne 2 Specjalizacja Modernizacje i remonty 2020 S Kontynuacja 0
Przedmioty obieralne 2 Specjalizacja Konstrukcje budowlano-inżynierskie 2020 S Kontynuacja 0
Przedmioty obieralne 3 Budownictwo S II 2020 -3 Wybór jest konsekwencją decyzji studenta na semestrze 2 2

Przedmioty obieralne 2 - Specjalizacja Modernizacje i remonty 2020 S Kontynuacja

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 68 2036 00 Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2 9 15

Przedmioty obieralne 2 - Specjalizacja Konstrukcje budowlano-inżynierskie 2020 S Kontynuacja

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 68 2035 00 Komputerowe programowanie w budownictwie 2 24

Przedmioty obieralne 3 - Budownictwo S II 2020 -3 Wybór jest konsekwencją decyzji studenta na semestrze 2

Wybór jest konsekwencją decyzji studenta na semestrze 2; student, który wybrał specjalizację KBI realizuje przedmioty z bloku dotyczącego KBI; student który wybrał specjalizację MiR realizuje przedmioty z bloku dotyczącego MiR

Suma godzin inne 116