budownictwo - realizacja od roku akademickiego 2020/2021

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 24.0   Suma godzin 210
06 07 2051 02 Geometria wykreślna 4 10 20 E
06 67 2051 00 Matematyka I 7 20 40
06 67 2052 00 Technologie informatyczne I 3 20 10
06 67 2053 00 Geologia inżynierska i petrografia 3 20 10
06 67 2054 00 Materiały budowlane I 4 20 20
06 67 2055 00 Rysunek techniczny I 3 20

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 240
06 08 2051 02 Geodezja 3 10 30
06 11 2053 02 Mechanika ogólna I 5 20 20 E
06 13 2053 02 Materiały budowlane II 4 10 20 E
06 67 2056 00 Matematyka II 7 20 40 E
06 67 2057 00 Technologie informatyczne II 3 10 20
06 67 2058 00 Rysunek techniczny II 2 20
22 91 0600 19 Język obcy n. moduł 1 2 20

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 29.0   Suma godzin 190
06 01 2054 02 Matematyka III 2 20
06 67 2059 00 Fizyka współczesna 2 10 10
06 67 2059 02 Budownictwo ogólne 6 20 20 E
06 67 2060 00 Wytrzymałość materiałów I 7 20 20 20
06 67 2061 00 Mechanika ogólna II 3 10 10
06 67 2062 00 Grafika inżynierska 1 10
22 91 0600 29 Język obcy n. moduł 2 2 20
Przedmioty obieralne 1 Budownictwo I N 2020 -1 (student wybiera 3 z 4 przedmiotów) 6

Przedmioty obieralne 1 - Budownictwo I N 2020 -1 (student wybiera 3 z 4 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 67 2085 00 Dzieje Łodzi przemysłowej 2 10
06 67 2086 00 Historyczne konstrukcje budowlane 2 10
06 67 2087 00 Podstawy projektowania architektonicznego 2 10
06 67 2088 00 Psychologia ludzkich zachowań 2 10

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 23.0   Suma godzin 215
06 12 2053 02 Mechanika budowli I 4 10 30
06 14 2051 02 Fizyka budowli 3 10 10
06 29 2052 02 Inżynieria komunikacyjna 3 10 10
06 67 2058 02 Konstrukcje tradycyjne 2 10 20
06 67 2063 00 Instalacje w budownictwie 3 10 10 10
06 67 2064 00 Wytrzymałość materiałów II 6 20 10 25 E
22 91 0600 39 Język obcy n. moduł 3 2 20

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 24.0   Suma godzin 175
06 19 2051 02 Konstrukcje drewniane 3 10 10 E
06 67 2060 02 Certyfikacja energetyczna 3 10 20
06 67 2065 00 Ekonomia w budownictwie 2 10 10
06 67 2066 00 Podstawy TiOB 3 20 20
06 67 2067 00 Mechanika budowli II 4 20 25 E
22 91 0600 49 Język obcy n. moduł 4E 3 20 E
Przedmioty obieralne 1 Budownictwo I N 2020 -2 (student wybiera 2 z 3 przedmiotów) 6

Przedmioty obieralne 1 - Budownictwo I N 2020 -2 (student wybiera 2 z 3 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 67 2089 00 Komputerowe projektowanie dróg 3 20
06 67 2090 00 Nowoczesne materiały i technologie wykończeniowe 3 20
06 67 2091 00 Warunki techniczne przygotowania, wykonania i odbioru robót 3 10 10

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 18.0   Suma godzin 200
06 67 2068 00 Konstrukcje stalowe I 5 20 20 20
06 67 2069 00 Konstrukcje betonowe I 4 10 20 20
06 67 2070 00 Mechanika gruntów 5 20 10 20 E
06 67 2071 00 Technologia robót montażowych 2 10 10
06 67 2072 00 Utrzymanie i eksploatacja 2 10 10

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 17.0   Suma godzin 200
06 10 2053 02 Fundamentowanie 4 10 30
06 67 2073 00 Konstrukcje stalowe II 5 10 30 20 E
06 67 2074 00 Interdycyplinarny projekt zespołowy - PBL 3 40
06 67 2075 00 Konstrukcje betonowe II 5 20 20 20 E

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 22.0   Suma godzin 180
06 67 2067 02 Podstawy zarządzania projektami 1 10
06 67 2072 02 Kosztorysowanie 3 20
06 67 2076 00 Dynamics and vibrations (Dynamika i drgania) 3 10 20
06 67 2077 00 Podstawy MES 2 10 10
06 67 2078 00 Bezpieczeństwo pożarowe budowli 2 10 10
06 67 2079 00 Budownictwo prefabrykowane 2 10 10
06 67 2080 00 Obiekty mostowe i inżynieryjne 2 10 10
06 67 2081 00 Projekt sumatywny 7 40

Semestr 9

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 23.0   Suma godzin 292
06 51 2056 02 Praca dyplomowa 15 12
06 67 2082 00 Praktyka zawodowa (6 tygodni) 4 240
06 67 2083 00 Prawo budowlane 1 20
06 67 2084 00 Seminarium dyplomowe 3 20 E
Przedmioty obieralne 1 Budownictwo I N 2020 -3 (komisja wybiera 4 z 8 przedmiotów) 4

Przedmioty obieralne 1 - Budownictwo I N 2020 -3 (komisja wybiera 4 z 8 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 67 2092 00 Podsumowanie zagadnień z technologii robót budowlanych 1 10
06 67 2093 00 Podsumowanie zagadnień z konstrukcji betonowych 1 10
06 67 2094 00 Podsumowanie zagadnień z konstrukcji stalowych 1 10
06 67 2095 00 Podsumowanie zagadnień z konstrukcji tradycyjnych 1 10
06 67 2096 00 Podsumowanie zagadnień z mechaniki gruntów i fundamentowanie 1 10
06 67 2097 00 Podsumowanie zagadnień z mechaniki budowli 1 10
06 67 2098 00 Podsumowanie zagadnień z fizyki budowli 1 10
06 67 2099 00 Podsumowanie zagadnień z ekonomii i kosztorysowania 1 10