budownictwo - realizacja od roku akademickiego 2020/2021

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 315
06 07 2007 02 Geometria wykreślna 4 15 30 E
06 67 2000 00 Matematyka I 7 30 60
06 67 2001 00 Geologia inżynierska i petrografia 3 30 15
06 67 2001 02 Technologie informatyczne I 3 30 15
06 67 2002 00 Materiały budowlane I 4 30 30
06 67 2003 00 Rysunek techniczny I 3 30
Przedmioty obieralne 1 Budownictwo I S 2020 -1 (student wybiera 3 z 4 przedmiotów) 6

Przedmioty obieralne 1 - Budownictwo I S 2020 -1 (student wybiera 3 z 4 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 67 2004 00 Dzieje Łodzi przemysłowej 2 15
06 67 2005 00 Historyczne konstrukcje budowlane 2 15
06 67 2006 00 Podstawy projektowania architektonicznego 2 15
06 67 2007 00 Psychologia ludzkich zachowań 2 15

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 420
06 08 2002 02 Geodezja 3 15 45
06 11 2001 02 Mechanika ogólna I 5 30 30 E
06 13 2004 02 Materiały budowlane II 4 15 30 E
06 67 2008 00 Matematyka II 7 30 60 E
06 67 2009 00 Technologie informatyczne II 3 15 30
06 67 2010 00 Fizyka współczesna 2 15 15
06 67 2011 00 Rysunek techniczny II 2 30
06 67 2012 00 Ekonomia w budownictwie 2 15 15
22 91 0600 10 Język obcy moduł 1 2 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 380
06 01 2004 02 Matematyka III 2 30
06 14 2002 02 Fizyka budowli 3 15 15
06 16 2001 02 Budownictwo ogólne 6 30 30 E
06 29 2001 02 Inżynieria komunikacyjna 3 15 15
06 67 2013 00 Wytrzymałość materiałów I 7 30 20 30
06 67 2014 00 Mechanika ogólna II 3 15 15
06 67 2015 00 Instalacje w budownictwie 3 15 15 15
06 67 2016 00 Grafika inżynierska 1 15
22 91 0600 20 Język obcy moduł 2 2 30
23 92 3111 30 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 390
06 11 2004 02 Wytrzymałość materiałów II 6 30 10 35 E
06 12 2002 02 Mechanika budowli I 4 15 45
06 14 2003 02 Certyfikacja energetyczna 3 15 30
06 19 2002 02 Konstrukcje drewniane 3 15 15 E
06 67 2008 02 Konstrukcje tradycyjne 2 15 30
06 67 2014 02 Podstawy zarządzania projektami 1 15
06 67 2017 00 Podstawy TiOB 3 30 30
22 91 0600 30 Język obcy moduł 3 2 30
23 92 3111 40 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 Budownictwo I S 2020 -2 (student wybiera 2 z 3 przedmiotów) 6

Przedmioty obieralne 1 - Budownictwo I S 2020 -2 (student wybiera 2 z 3 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 67 2018 00 Komputerowe projektowanie dróg 3 30
06 67 2019 00 Nowoczesne materiały i technologie wykończeniowe 3 30
06 67 2020 00 Warunki techniczne przygotowania, wykonania i odbioru robót 3 15 15

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 475
06 67 2021 00 Mechanika budowli II 4 30 35 E
06 67 2022 00 Konstrukcje stalowe I 5 30 30 30
06 67 2023 00 Konstrukcje betonowe I 4 20 30 30
06 67 2024 00 Podstawy MES 2 15 15
06 67 2025 00 Dynamics and vibrations (Dynamika i drgania) 3 15 30
06 67 2026 00 Mechanika gruntów 5 30 15 30 E
06 67 2027 00 Technologia robót montażowych 2 15 15
06 67 2028 00 Utrzymanie i eksploatacja 2 15 15
22 91 0600 40 Język obcy moduł 4E 3 30 E

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 450
06 10 2004 02 Fundamentowanie 4 15 45
06 67 2029 00 Konstrukcje stalowe II 5 15 45 30 E
06 67 2030 00 Konstrukcje betonowe II 5 30 30 30 E
06 67 2031 00 Kosztorysowanie 3 30
06 67 2032 00 Bezpieczeństwo pożarowe budowli 2 15 15
06 67 2033 00 Budownictwo prefabrykowane 2 15 15
06 67 2034 00 Obiekty mostowe i inżynieryjne 2 15 15
06 67 2035 00 Projekt sumatywny 7 60
23 92 3111 60 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin inne 240.0   Suma godzin 370
06 51 1909 01 Praca dyplomowa 15 10
06 67 2036 00 Praktyka zawodowa (6 tygodni) 4
06 67 2037 00 Prawo budowlane 1 30
06 67 2038 00 Interdycyplinarny projekt zespołowy - PBL 3 60
06 67 2039 00 Seminarium dyplomowe 3 30 E
Przedmioty obieralne 1 Budownictwo I S 2020 -3 (komisja wybiera 4 z 8 przedmiotów) 4

Przedmioty obieralne 1 - Budownictwo I S 2020 -3 (komisja wybiera 4 z 8 przedmiotów)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 67 2040 00 Podsumowanie zagadnień z technologii robót budowlanych 1 15
06 67 2041 00 Podsumowanie zagadnień z konstrukcji betonowych 1 15
06 67 2042 00 Podsumowanie zagadnień z konstrukcji stalowych 1 15
06 67 2043 00 Podsumowanie zagadnień z konstrukcji tradycyjnych 1 15
06 67 2044 00 Podsumowanie zagadnień z mechaniki gruntów i fundamentowania 1 15
06 67 2045 00 Podsumowanie zagadnień z mechaniki budowli 1 15
06 67 2046 00 Podsumowanie zagadnień z fizyki budowli 1 15
06 67 2047 00 Podsumowanie zagadnień z ekonomii i kosztorysowania 1 15
Suma godzin inne 240