biotechnologia

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 365
05 01 0050 01 Matematyka 1 9 30 90 E
05 02 0035 01 Fizyka 1 3 15 30
05 03 0146 01 Chemia ogólna i nieorganiczna 8 30 30 30 E
05 04 0073 01 Biologia komórki 2 15 20
05 05 0146 01 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 1 15
05 07 0119 01 Wstęp do biotechnologii 1 15
05 11 0056 01 Technologie informatyczne 1 3 30 15
Przedmioty obieralne 1 BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.1.3 (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 1 BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.1.2 (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 1 BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.1.1 (2020/21) 1

Przedmioty obieralne 1 - BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.1.3 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 03 0147 01 Propedeutyka pracy w laboratorium 1 15
05 03 0148 01 Basics of laboratory work (Podstawy techniki pracy laboratoryjnej) 1 15

Przedmioty obieralne 1 - BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.1.2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 05 0149 01 Ekonomia 1 15
05 05 0150 01 Podstawy zrównoważonego rozwoju 1 15

Przedmioty obieralne 1 - BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.1.1 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 05 0147 01 Wybrane problemy sztuki i projektowania 1 15
05 05 0148 01 Psychologia społeczna 1 15

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
05 01 0051 01 Matematyka 2 5 30 45
05 02 0036 01 Fizyka 2 4 15 30 E
05 02 0037 01 Biofizyka 1 5 10
05 03 0149 01 Chemia organiczna 8 30 30 45 E
05 04 0074 01 Mikrobiologia ogólna 6 30 45 E
05 13 0067 01 Dokumentacja techniczna 2 10 20
22 91 0600 10 Język obcy moduł 1 2 30
23 92 3011 20 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2 (2020/21) 2

Przedmioty obieralne 1 - BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 03 0150 01 Analiza instrumentalna 2 10 15
05 03 0151 01 Instrumental analysis (Analiza instrumentalna) 2 10 15

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 390
05 04 0075 01 Biochemia 8 45 15 30 E
05 04 0076 01 Mikrobiologia przemysłowa 4 15 30
05 05 0151 01 Ochrona własności intelektualnej 1 15
05 05 0152 01 Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produktu 2 15 15
05 06 0061 01 Chemia i analiza żywności 2 15 30
05 09 0024 01 Inżynieria bioprocesowa 6 30 15 15 E
05 11 0057 01 Technologie informatyczne 2 3 15 30
22 91 0600 20 Język obcy moduł 2 2 30
23 92 3011 30 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 2 BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3 (2020/21) 2

Przedmioty obieralne 2 - BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.3 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0218 01 Mikrobiota człowieka i jej funkcje 1 10 5
05 15 0219 01 Fakty i mity w żywieniu człowieka 1 15
05 15 0220 01 Glony w biotechnologii 1 15
05 15 0221 01 Infekcje i intoksykacje 1 15
05 15 0222 01 Inżynieria komórki 1 15
05 15 0223 01 Opakowania żywności 1 15
05 15 0224 01 Alergie i nietolerancje pokarmowe 1 15

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
05 03 0152 01 Chemia fizyczna 3 15 15 15
05 04 0077 01 Enzymologia 3 30 15
05 05 0153 01 Art of presentation (Sztuka prezentacji) 2 15
05 07 0120 01 Biotechnologia ogólna 6 30 45 E
05 07 0121 01 Genetyka 2 30
05 08 0120 01 Biotechnologia środowiskowa 3 15 20 10
05 13 0068 01 Pomiary, automatyka i elektrotechnika 4 30 30 E
05 13 0069 01 Termodynamika i gospodarka energetyczna 2 15 15
22 91 0600 30 Język obcy moduł 3 2 30
23 92 3011 40 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 2 BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4 (2020/21) 3

Przedmioty obieralne 2 - BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.4 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0225 01 Pleśnie-zagrożenie dla człowieka i środowiska 1 15
05 15 0226 01 Naturalne substancje antyżywieniowe i toksyczne 1 15
05 15 0227 01 Metale w biologii, medycynie i biotechnologii 1 15
05 15 0228 01 Mikrobiologiczne zanieczyszczenie żywności 1 15
05 15 0229 01 Ekstremofile w biotechnologii 1 15
05 15 0230 01 Dodatki do żywności 1 15
05 15 0231 01 Biodegradacja i biokorozja materiałów technicznych 1 15

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 345
05 01 0060 01 Statystyka w biotechnologii 2 30
05 05 0154 01 Ekonomika i organizacja produkcji 1 15
05 07 0123 01 Procesy fermentacyjne w przemyśle spożywczym 5 30 45 E
05 07 0124 01 Spersonalizowane produkty biotechnologiczne 2 30
05 07 0125 01 Techniki analizy immunologicznej 1 15
05 07 0126 01 Biorafinerie 2 10 20
05 07 0143 01 Biologia molekularna 4 30 15 E
05 12 0046 01 Aparatura w biotechnologii 3 15 30
05 14 0212 01 Podstawy projektowania i rozwoju linii technologicznych 2 15 15
22 91 0600 40 Język obcy moduł 4E 3 30 E
Przedmioty obieralne 2 BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.5 (2020/21) 5

Przedmioty obieralne 2 - BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-s.5 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 15 0232 01 Analiza sensoryczna 2 15 15
05 15 0233 01 Substancje smakowe i zapachowe 2 15 15
05 15 0234 01 PCR jako podstawowe narzędzie biologii molekularnej 1 15
05 15 0235 01 Biofilmy bakteryjne 1 15
05 15 0236 01 Regionalne napoje spirytusowe 1 15
05 15 0237 01 Analiza toksycznych składników żywności 2 15 15
05 15 0238 01 Spektrometria jako narzędzie analizy pierwiastków 1 15
05 15 0239 01 Naturalne barwniki roślinne 2 15 15
05 15 0240 01 Naturalne stabilizatory żywności 1 15
05 15 0241 01 Polisacharydy otrzymywane metodami biotechnologicznymi 2 15 15
05 15 0242 01 Biopreparaty mikrobiologiczne w biotechnologii 2 15 15
05 15 0244 01 Biotechnologia w produkcji szczepionek nowej generacji 1 15

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 346
05 05 0155 01 Elementy przedsiębiorczości dla inżynierów 2 30
05 07 0127 01 Inżynieria genetyczna 6 30 45 E
05 07 0129 01 Projekt inżynierski 7 75
05 07 0130 01 Praktyka zawodowa 4 1
05 07 0145 01 Bioinformatyka 2 15 15
05 23 0037 01 Bioaktywne fitozwiązki 7 45 75 15 E
Przedmioty obieralne 2 BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-bioaktyw.fitozw.-s.6.2 (2020/21) 2

Przedmioty obieralne 2 - BIO-Ist-stacjonarne-p.obieralne-bioaktyw.fitozw.-s.6.2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 23 0038 01 Suplementy diety 1 15 15
05 23 0040 01 Żywność funkcjonalna 1 15 15
05 23 0041 01 Zagospodarowanie odpadów roślinnych 1 15 15
05 23 0050 01 Biodostępność fitozwiązków 1 15 15

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 105
05 05 0156 01 Aspekty etyczne biotechnologii 1 15
05 07 0131 01 Projekt grupowy PBL 6 20
05 07 0132 01 Projekt obieralny 2 30
05 23 0042 01 Seminarium dyplomowe 6 30 E
05 23 0043 01 Praca dyplomowa 15 10