biogospodarka zrównoważona

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 440
05 44 0114 10 Rynek surowców odnawialnych 3 10 20 15
05 44 0115 10 Wybrane technologie w konwersji biomasy 5 15 25 20 E
05 44 0116 10 Oceny środowiskowe w biogospodarce 4 25 15 20
05 44 0117 10 Inżynieria genetyczna i metaboliczna szczepów przemysłowych 6 20 30 25 E
05 44 0118 10 Gospodarka o obiegu zamkniętym 2 15 15 15
05 44 0119 10 Zielona chemia dla biogospodarki 3 15 10 15
05 44 0120 10 Aparatura specjalistyczna w projektowaniu bioprocesu 2 10 10 10
05 44 0121 10 Przedsiębiorczość 1 5 10 5
05 44 0122 10 Rozwój biogospodarki a zrównoważony rozwój 4 15 15 15 20 E

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 390
05 44 0123 10 Analityka biosurowców 3 5 30 15
05 44 0124 10 Energia odnawialna: źródła, technologie i zastosowania 4 10 30 20 E
05 44 0125 10 Intelligent biopolymers (Inteligentne materiały biopolimerowe) 3 10 10 10
05 44 0126 10 Metagenomika w biogospodarce 5 15 30 20 E
05 44 0127 10 Finanse przedsiębiorstw 3 15 15 15 E
05 44 0128 10 Pozyskanie środków unijnych i zarządzanie projektem 1 10 10 10
05 44 0129 10 Kształtowanie kompetencji menedżerskich 1 5 10 5
05 44 0130 10 Statystyczna analiza danych 1 10 10 10
05 44 0131 10 Praktyka zawodowa 3 15
22 91 0630 10 Język obcy do celów naukowych 2 45
Przedmioty obieralne 1 BGZ-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.2.3 (2020/21 1
Przedmioty obieralne 1 BGZ-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.2.2 (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 1 BGZ-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.2.1 (2020/21) 2

Przedmioty obieralne 1 - BGZ-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.2.3 (2020/21

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 44 0136 10 GMM w biogospodarce 1 10 5
05 44 0137 10 Zagrożenia biologiczne w biogospodarce 1 10 5

Przedmioty obieralne 1 - BGZ-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.2.2 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 44 0134 10 Biofilmy w przemyśle 1 15 5
05 44 0135 10 Hodowle mikroorganizmów i separacja bioproduktów 1 15 5

Przedmioty obieralne 1 - BGZ-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.2.1 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 44 0132 10 Drożdże niekonwencjonalne w procesach fermentacyjnych 2 10 10 10
05 44 0133 10 Wybrane bioprocesy z zastosowaniem drożdży 2 10 10 10

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 190
05 44 0138 10 Social and legal aspects of biotechnology (Aspekty społeczno-prawne w biogospodarce) 2 15 5 15
05 44 0139 10 Seminarium dyplomowe 3 20 20 E
05 44 0140 10 Praca dyplomowa 20 15 100
Przedmioty obieralne 1 BGZ-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.3.3 (2020/21) 1
Przedmioty obieralne 1 BGZ-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.3.1 (2020/21) 2
Przedmioty obieralne 1 BGZ-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.3.2 (2020/21 2

Przedmioty obieralne 1 - BGZ-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.3.3 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 44 0145 10 Firma biotechnolgiczna 1 10 5
05 44 0146 10 Komercjalizacja wyników badań 1 10 5

Przedmioty obieralne 1 - BGZ-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.3.1 (2020/21)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 44 0141 10 Biomasa w produkcji żywności 2 20 10
05 44 0142 10 Zaawansowane systemy oczyszczania ścieków 2 10 10 10

Przedmioty obieralne 1 - BGZ-IIst-stacjonarne-p.obieralne-s.3.2 (2020/21

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
05 44 0143 10 Proteomika strukturalna 2 10 20 15
05 44 0144 10 Bioinformatyka w biogospodarce 2 10 20 15