architektura - realizacja od roku akademickiego 2020/2021 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 60.0   Suma godzin 420
06 66 2000 01 Theory of Architectural Design I (Teoria projektowania architektonicznego I) 2 30 E
06 66 2001 01 Architectural Design in Downtown Context (Projektowanie architektoniczne w kontekście śródmiejskim - projekt obieralny) 6 15 75
06 66 2002 01 Structures in Modern Architecture (Konstrukcje w architekturze współczesnej) 2 15 15 5
06 66 2003 01 Selected Issues of Sustainable Design (Wybrane zagadnienia projektowania zrównoważonego) 1 15
06 66 2004 01 Modern Technologies and Building Installations in the Context of Sustainable Design (Nowoczesne technologie i instalacje budowlane w kontekście projektowania zrównoważonego) 2 15 15
06 66 2005 01 BIM (Integracja procesów projektowania (BIM)) 3 45 10
06 66 2006 00 Strategic and participatory planning. Theoretical basics (Projektowanie strategiczne i partycypacyjne. Podstawy teoretyczne) 2 30
06 66 2011 01 Design Theory of Central Areas of Cities (Teoria projektowania obszarów centralnych miast) 1 15 E
06 66 2012 01 Urban Regeneration and Cultural Heritage (Rewitalizacja miasta a dziedzictwo kulturowe) 1 15
06 66 2013 01 Mobility and technical infrastructure of the city (Komunikacja i Infrastruktura techniczna miasta) 1 15
06 66 2017 01 Scientific Research Methodology (Metodyka pracy naukowej) 2 15 15
Przedmioty obieralne 1 Architektura II S 2020 A Projektowanie urbanistyczne I - obieralny (student wybiera 1 przedmiot z bloku) 6
Przedmioty obieralne 1 Architektura II S 2020 A Teoria urbanistyki i ochrony dziedzictwa kulturowego - obieralny (student wybiera 1 przedmiot z bloku) 1

Przedmioty obieralne 1 - Architektura II S 2020 A Projektowanie urbanistyczne I - obieralny (student wybiera 1 przedmiot z bloku)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 66 2007 01 City Centres Design (Projektowanie obszarów centralnych miast) 6 15 60
06 66 2008 01 Historical City. Modernisation and Protection Design (Projekt modernizacji i ochrony miasta historycznego) 6 15 60
06 66 2009 01 Urban Rehabilitation (Rehabilitacja środowiska zurbanizowanego) 6 15 60
06 66 2010 01 Urban Regeneration (Rewitalizacja środowiska zurbanizowanego) 6 15 60

Przedmioty obieralne 1 - Architektura II S 2020 A Teoria urbanistyki i ochrony dziedzictwa kulturowego - obieralny (student wybiera 1 przedmiot z bloku)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 66 2014 00 Seminar. City Centres Design (Seminarium.Projektowanie obszarów centralnych miast) 1 15
06 66 2015 00 Seminar. Directions in Contemporary Urbanism (Kierunki rozwoju urbanistyki współczesnej) 1 15
06 66 2016 00 Seminar. Urban Regeneration and Cultural Heritage (Seminarium.Rewitalizacja miast i dziedzictwo kulturowe) 1 15

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 70.0   Suma godzin 475
06 66 2018 01 Theory of Architectural Design II (Teoria projektowania architektonicznego II) 2 30 E
06 66 2019 01 Architecture Design of Public Building (Projektowanie architektoniczne obiektów użyteczności publicznej) 6 15 60
06 66 2020 01 Theory of Spatial Development and LocalPplanning (Teoria zagospodarowania przestrzennego i planowania miejscowego) 2 30 E
06 66 2021 01 Spatial and Regional Planning (Planowanie przestrzenne i regionalne) 2 30
06 66 2022 01 Spatial planning (Planowanie miejscowe) 2 30
06 66 2023 01 Theory of Conservation and Archeology (Teoria konserwatorstwa i archeologia) 2 15 E
06 66 2024 01 Protection of Cultural Heritage (Ochrona dziedzictwa kulturowego) 1 15
06 66 2025 01 Conservation Design (Projekt konserwatorski) 7 15 60
06 66 2026 01 Landscape and Natural Environment (Krajobraz i środowisko przyrodnicze) 1 15
06 66 2030 01 Selected Issues of Contemporary art Theory and Architecture (Wybrane zagadnienia teorii sztuki i architektury współczesnej) 2 15 15
22 91 1531 10 Professional Language Skills 1 (Język angielski dla celów zawodowych 1) 1 30
22 91 1531 20 Professional Language Skills 2 (Język angielski dla celów zawodowych 2) 1 30
Przedmioty obieralne 1 Architektura II S 2020 A Seminarium konserwatorskie - obieralny (student wybiera 1 przedmiot z bloku) 1

Przedmioty obieralne 1 - Architektura II S 2020 A Seminarium konserwatorskie - obieralny (student wybiera 1 przedmiot z bloku)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 66 2027 01 Seminar 1. Protection of Cultural Heritage (Seminarium 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego) 1 15
06 66 2028 01 Seminar 2. Traditional Construction Technique (Seminarium 2. Tradycyjne techniki budowlane) 1 15
06 66 2029 01 Seminar 3. Theory of Monument Conservation (Seminarium 3. Teoria konserwacji zabytków) 1 15

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 20.0   Suma godzin 115
06 66 2031 01 Intellectual Property Protection, Technology Transfer and Research Results Commercialization 1 10
06 66 2032 00 Architectural Professional Ethics 1 10
06 66 2037 01 Diploma Seminar (Competency Exam) (Seminarium dyplomowe (egzamin kompetencyjny)) 3 45 E
06 66 2038 01 Final Project (Projekt dyplomowy promotorski) 20 15
06 66 2039 01 Specialist Seminar - Integration of Design Processe (Seminarium specjalistyczne – integracja procesów projektowania) 1 15
Przedmioty obieralne 1 Architektura II S 2020 A Projekt dyplomowy obieralny (student wybiera 1 przedmiot z bloku) 2
Przedmioty obieralne 1 Architektura II S 2020 A Seminarium dyplomowe obieralne (student wybiera 1 przedmiot z bloku) 1
Przedmioty obieralne 1 A Architektura II S 2020 Zajęcia uzupełniające - student wybiera 1 przedmiot z 4 1

Przedmioty obieralne 1 - Architektura II S 2020 A Projekt dyplomowy obieralny (student wybiera 1 przedmiot z bloku)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 66 2040 01 Architecture Design (Projektowanie architektoniczne) 2 30
06 66 2041 01 Urban Design (Projektowanie urbanistyczne) 2 30
06 66 2042 01 Conservation Design and Revitalisation (Projektowanie konserwatorskie i rewitalizacja) 2 30

Przedmioty obieralne 1 - Architektura II S 2020 A Seminarium dyplomowe obieralne (student wybiera 1 przedmiot z bloku)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 66 2043 01 Seminar I - Architecture Design (Seminarium architektoniczne) 1 10
06 66 2044 01 Urban Seminar (Seminarium urbanistyczne) 1 10
06 66 2045 01 Conservation Seminar (Seminarium konserwatorskie) 1 10

Przedmioty obieralne 1 - A Architektura II S 2020 Zajęcia uzupełniające - student wybiera 1 przedmiot z 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 66 2033 01 Philosophy and Aesthetics (Filozofia i estetyka) 1 10
06 66 2034 01 Urban Sociology (Socjologia miasta) 1 10
06 66 2035 01 Environmental psychology (Psychologia środowiskowa) 1 10
06 66 2036 01 History of Art. (Historia sztuki) 1 10
Suma godzin inne 150