architektura - realizacja od roku akademickiego 2020/2021 - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 570
06 65 2000 01 Theory of Architectural Design and Ergonomics I (Teoria projektowania architektonicznego i ergonomii I) 1 30
06 65 2001 01 Basics of Architectural Design (Podstawy projektowania architektonicznego) 3 15 45
06 65 2002 01 Basics of Urban Design (Podstawy projektowania urbanistycznego) 3 15 15 30
06 65 2003 01 History of Architecture and Town Planning I (Historia architektury i budowy miast I) 2 15 15 E
06 65 2004 01 Building Materials (Materiały budowlane) 1 15 15
06 65 2005 01 Basics of Construction Design in Architecture I (Budownictwo ogólne w architekturze I) 1 15 15
06 65 2006 01 IT Technologies I (Technologie informatyczne I) 3 30 15
06 65 2007 01 Physics I. Contemporary physics (Fizyka I. Fizyka współczesna) 2 15 15
06 65 2008 01 Structural Mechanics (Mechanika budowli) 2 30 15
06 65 2009 01 Mathematics (Matematyka) 2 15 30
06 65 2010 01 Freehand Drawing and Painting Studio I (Rysunek odręczny i malarstwo I) 2 30
06 65 2011 01 Principles of Art Composition (Projekt kompozycji plastycznej) 2 30
06 65 2012 01 Introduction to Computer Methods in Architecture (Podstawy technik komputerowych w projektowaniu) 2 30 E
06 65 2013 01 Introduction to Architecture and Contemporary Art 1 15
22 91 1620 10 Academic English for Engineers 1 (Język angielski akademicki dla inżynierów 1) 3 60

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 555
06 65 2014 01 Theory of Architectural Design and Ergonomics II (Teoria projektowania architektonicznego i ergonomii II) 2 30 E
06 65 2015 01 The Architectural Design I - Landscape Design (Projekt architektoniczny I - projektowanie w krajobrazie otwartym) 4 15 60
06 65 2016 01 Theory of Urban Design (Teoria projektowania urbanistycznego) 2 30 E
06 65 2017 01 Urban Design I (Projekt urbanistyczny I) 3 15 30
06 65 2018 01 History of Architecture and Town Planning II (Historia architektury i budowy miast II) 2 15 15 E
06 65 2019 01 Basics of Construction Design in Architecture II (Budownictwo ogólne w architekturze II) 3 15 30
06 65 2020 01 Freehand Drawing and Painting Studio II (Rysunek odręczny i malarstwo II) 2 30
06 65 2021 01 Descriptive Geometry with Elements of Geodesy and Cartography (Geometria wykreślna z elementami geodezji i kartografii) 2 15 30
06 65 2022 01 Principles of Art Composition II and Presentation (Projekt kompozycji plastycznej II / techniki prezentacji) 2 30
06 65 2023 01 Photography and Aesthetics (Fotografia i estetyka) 2 15 30
06 65 2024 01 Principles of BIM (ArchiCAD) (Podstawy BIM (ArchiCAD)) 2 30
22 91 1620 20 Academic English for Engineers 2 (Język angielski akademicki dla inżynierów 2) 1 30
22 92 0500 10 Język obcy blok 1 3 60
23 92 3111 20 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 510
06 65 2025 01 Theory of Architectural Design III (Teoria projektowania architektonicznego III) 2 30
06 65 2026 01 Architectural and Urban Design - Single-family Housing Development I (cohousing) (Projekt architektoniczno-urbanistyczny - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna I (cohausing)) 5 18 72
06 65 2027 01 History of Architecture and Town Planning III (Historia architektury i budowy miast III) 2 30 15 E
06 65 2028 01 The Natural Environment in Urban Design (Środowisko przyrodnicze w projektowaniu urbanistycznym) 1 15
06 65 2029 01 Freehand Drawing and Painting Studio III (Rysunek odręczny i malarstwo III) 2 30
06 65 2030 01 Architectural and Structural Design (Projekt architektoniczno-budowlany) 2 15 30
06 65 2031 01 Construction and Structural Design I (Projektowanie budowlano-konstrukcyjne I) 2 15 15 E
06 65 2032 01 Building Services (Instalacje budowlane) 2 15 15
06 65 2033 01 Physics II. Building Physics (Fizyka II. Fizyka budowli) 2 15 15 E
06 65 2034 01 Information Technology II - BIM with Elements of Algorithmics (Technologie informatyczne II - BIM z elementami algorytmiki) 3 30 15
22 91 1620 30 Academic English for Engineers 3 (Język angielski akademicki dla inżynierów 3) 2 30 E
22 92 0500 20 Język obcy blok 2 3 60
23 92 3111 30 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 A Architektura I S 2020 Moduł 1 Praktyki warsztatowe (student wybiera 1 przedmiot z 2) 2

Przedmioty obieralne 1 - A Architektura I S 2020 Moduł 1 Praktyki warsztatowe (student wybiera 1 przedmiot z 2)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 55 2035 01 Freehand Drawing Plein Air 1 (Plener rysunkowy Pracownia 1) 2
06 55 2036 01 Freehand Drawing Plein Air 2 (Plener rysunkowy Pracownia 2) 2

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 450
06 65 2037 01 Theory of Architectural Design IV (Teoria projektowania architektonicznego IV) 2 30 E
06 65 2038 01 Universal Design (Projektowanie uniwersalne) 1 15
06 65 2039 01 Architectural Design - Basic Services/Universal Design (Projekt architektoniczny - usługi podstawowe/proj. uniwersalne) 5 18 72
06 65 2040 01 Construction and Structural Designing II (Projektowanie budowlano-konstrukcyjne II) 2 15 15
06 65 2041 01 Theory of Rural Design (Teoria projektowania ruralistycznego) 1 15
06 65 2042 01 Rural Project (Projekt ruralistyczny) 2 15 30
06 65 2043 01 Interior Design - Project (Projekt architektury wnętrz) 2 15 30
06 65 2044 01 History of Architecture and Town Planning IV (Historia architektury i budowy miast IV) 3 30 15 E
06 65 2045 01 Law in the Investment Process, Basics of Fire Protection Issues and OHS (Prawo w procesie inwestycyjnym, podstawy zagadnień ppoż. i BHP) 2 15 30
06 65 2046 01 Freehand Drawing and Painting Studio IV (Rysunek odręczny i malarstwo IV) 2 30
06 65 2047 01 Advanced 3D Modelling (Zaawansowane modelowanie 3D) 2 30
22 92 0500 30 Język obcy blok 3 2 30
Przedmioty obieralne 1 A Architektura I S 2020 Moduł 2 Projektowanie (student wybiera 1 przedmiot z 3) 3
Przedmioty obieralne 1 A Architektura I S 2020 Moduł 3 Ochrona środowiska i ekologia (student wybiera 1 przedmiot z 3) 1

Przedmioty obieralne 1 - A Architektura I S 2020 Moduł 2 Projektowanie (student wybiera 1 przedmiot z 3)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 65 2048 01 Design of Multisensory Spaces (Projekt przestrzeni multisensorycznych) 3 15 15 30
06 65 2049 01 Classical Architecture Design (Projekt architektury klasycznej) 3 15 15 30
06 65 2050 01 Public Spaces Design (Projekt przestrzeni publicznych) 3 15 15 30

Przedmioty obieralne 1 - A Architektura I S 2020 Moduł 3 Ochrona środowiska i ekologia (student wybiera 1 przedmiot z 3)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 65 2051 01 Sustainable City (Miasto zrównoważone) 1 15
06 65 2052 01 Ecology and Environmental Protection (Ekologia i ochrona środowiska) 1 15
06 65 2053 01 Proecological Architecture (Architektura proekologiczna) 1 15

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 345
06 65 2054 01 City Architecture and Morphology (Architektura i morfologia miasta) 3 30 E
06 65 2055 01 Mobility in the City (Mobilność w mieście) 1 15
06 65 2056 01 Architectural - Urban Project. Life Environment - Housing Development II (Projekt arch.-urb. środowisko zamieszkiwania - zabudowa mieszkaniowa II) 9 24 96
06 65 2057 01 Design of Public Spaces with Elements of Greenery (Projekt przestrzeni publicznych z elementami zieleni) 2 30
06 65 2058 01 History of Architecture and Town Planning V (Historia architektury i budowy miast V) 3 30 15 E
06 65 2059 01 Building Physics. Acoustics 1 15
06 65 2060 01 Sculpture (Rzeźba) 2 30
06 65 2066 01 Theory of Architectural Design V (Teoria projektowania architektonicznego V) 3 30 E
23 92 3111 50 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 A Architektura I S 2020 Moduł 5 Praktyki warsztatowe (student wybiera 1 przedmiot z 2) 4
Przedmioty obieralne 1 A Architektura I S 2020 Moduł 4 Warsztat projektowy (student wybiera 1 przedmiot z 4) 2

Przedmioty obieralne 1 - A Architektura I S 2020 Moduł 5 Praktyki warsztatowe (student wybiera 1 przedmiot z 2)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 55 2065 01 Architectural Survey of Masonry Buildings (Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych) 4
06 55 2067 01 Architectural Survey of Wooden Buildings (Inwentaryzacja architektoniczna obiektów drewnianych) 4

Przedmioty obieralne 1 - A Architektura I S 2020 Moduł 4 Warsztat projektowy (student wybiera 1 przedmiot z 4)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 65 2061 01 Freehand Drawing and Painting Studio V (Rysunek odręczny i malarstwo V) 2 30
06 65 2062 01 Computer Graphics / Parametric Design (Grafika komputerowa / Projektowanie parametryczne) 2 30
06 65 2063 01 Presentation Techniques - Concept-Art (Techniki prezentacyjne - konceptart) 2 30
06 65 2064 01 GIS Basics (Podstawy GIS) 2 30

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 485
06 65 2035 01 Theory of Architectural Design VI (Teoria projektowania architektonicznego VI) 1 15
06 65 2036 01 Design and Construction of the Architectural Form (Projektowanie i budowa formy architektonicznej) 3 15 15 30
06 65 2065 01 Interdisciplinary Team Project -PBL (Interdyscyplinary projekt zespołowy - PBL) 3 60
06 65 2067 01 Urban Design on a Local Scale (Projektowanie urbanistyczne w skali miejscowej) 5 30 15 45
06 65 2068 00 History of Modern Architecture (Historia architektury współczesnej) 2 30 15 E
06 65 2069 01 Landscape architecture (Architektura krajobrazu) 2 10 30
06 65 2070 01 Construction and Structural Designing III (Projektowanie budowlano-konstrukcyjne III) 1 10 15
06 65 2071 01 Summation Module. Architectural Designing - Secondary Services (Projekt sumatywny. Projektowanie architektoniczne - usługi ponadpodstawowe) 5 18 72
06 65 2072 01 Summation Module - Verification (Moduł sumatywny-weryfikacja) 2 15
06 65 2073 01 Basics of Building Life Cycle Analysis (Podstawy analizy cyklu życia budynków) 1 15
06 65 2074 01 Fundamentals of Project Management. Economics and Organisation of the Investment (Podstawy zarządzania projektami. Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego, normalizacja, komercjalizacja wyników badań) 2 15 15
Przedmioty obieralne 1 A Architektura I S 2020 Moduł 6 Projektowanie specjalistyczne (student wybiera 1 przedmiot z 3) 2
Przedmioty obieralne 1 A Architektura I S 2020 Moduł 7 Ochrona dziedzictwa (student wybiera 1 przedmiot z 3) 1

Przedmioty obieralne 1 - A Architektura I S 2020 Moduł 6 Projektowanie specjalistyczne (student wybiera 1 przedmiot z 3)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 65 2075 01 Principles of Designing in a Historical Environment (Propedeutyka projektowania w środowisku historycznym) 2 30
06 65 2076 01 Designing of Architectural and Construction Structures in Historical Buildings (Projektowanie struktur architektoniczno-konstrukcyjnych w obiektach historycznych) 2 30
06 65 2077 01 Adapting Heritage Building for Modern Day Use (Adaptacja obiektu historycznego do współczesnych funkcji) 2 30

Przedmioty obieralne 1 - A Architektura I S 2020 Moduł 7 Ochrona dziedzictwa (student wybiera 1 przedmiot z 3)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 65 2078 01 Protection of Cultural Heritage (Ochrona dziedzictwa kulturowego) 1 15
06 65 2079 01 Traditional Construction Techniques (Tradycyjne techniki budowlane) 1 15
06 65 2080 01 Adaptation of Historical Objects (Adaptacja obiektów historycznych) 1 15

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 0
06 65 2099 01 Architectural Apprenticeship (Praktyka zawodowa-architektoniczna) 30

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin inne 0.0   Suma godzin 85
06 51 2084 01 Diploma Seminar (Competency Exam) (Seminarium dyplomowe (egzamin kompetencyjny)) 3 45 E
06 51 2085 01 Final Project (Projekt dyplomowy) 15 10
06 55 2033 01 Urban Practice (Praktyka urbanistyczna) 4
06 65 2081 01 Ethics of the Architectural Profession (Etyka zawodu architekta) 1 10
06 65 2082 01 Issues of Contemporary Art and Culture (Zagadnienia kultury i sztuki współczesnej) 1 10
06 65 2083 01 Urban Sociology (Socjologia miasta) 1 10
Przedmioty obieralne 1 A Architektura I S 2020 Moduł 9 Zajęcia uzupełniające - obieralny (student wybiera 1 przedmiot z bloku) 1
Przedmioty obieralne 2 A Architektura I S 2020 Moduł 8a Seminaria sumatywne. Kontekst projektowania (promotor wybiera 2 przedmioty z 8) 2
Przedmioty obieralne 2 A Architektura I S 2020 Moduł 8b Seminaria sumatywne. Kontekst projektowania (promotor wybiera 2 przedmioty z 5) 2

Przedmioty obieralne 1 - A Architektura I S 2020 Moduł 9 Zajęcia uzupełniające - obieralny (student wybiera 1 przedmiot z bloku)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 65 2097 01 Psychology of Perception (Psychologia percepcji) 1 10
06 65 2098 01 Psychology of Human Behaviour (Psychologia ludzkich zachowań) 1 10

Przedmioty obieralne 2 - A Architektura I S 2020 Moduł 8a Seminaria sumatywne. Kontekst projektowania (promotor wybiera 2 przedmioty z 8)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 65 2086 01 Theory of Contemporary Architecture (Teoria architektury współczesnej) 1 10
06 65 2087 01 Selected Issues of Contemporary Architecture - a Design and Research Seminar (Wybrane zagadnienia architektury współczesnej - seminarium projektowo-badawcze) 1 10
06 65 2088 01 Selected Issues of Contemporary Urban Planning - Design and Research Seminar (Wybrane zagadnienia urbanistyki współczesnej- seminarium projektowo-badawcze) 1 10
06 65 2089 01 Selected Issues of the History of Architecture (Wybrane zagadnienia z historii architektury) 1 10
06 65 2090 01 Small Town Landscape - Selected Issues of Architecture and Urban Planning - Rese (Krajobraz małego miasta - wybrane zagadnienia architektury i urbanistyki - seminarium projektowo-badawcze) 1 10
06 65 2091 01 Selected Rural Issues - Project and Research Seminar (Wybrane zagadnienia ruralistyki- seminarium projektowo-badawcze) 1 10
06 65 2092 01 Introduction to Revitalization - Design and Research Seminar (Wstęp do rewitalizacji - seminarium projektowo-badawcze) 1 10
06 65 2093 01 Interdisciplinary Studies of Historical Buildings and Complexes and Design (Interdyscyplinarne badania budowli i zespołów historycznych a projektowanie) 1 10

Przedmioty obieralne 2 - A Architektura I S 2020 Moduł 8b Seminaria sumatywne. Kontekst projektowania (promotor wybiera 2 przedmioty z 5)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
06 65 2084 01 Structures in Architecture - a Design and Research Seminar (Budownictwo w architekturze - seminarium projektowo-badawcze) 1 10
06 65 2085 01 Structures in Contemporary Architecture - a Design and Research (Konstrukcje w architekturze współczesnej- seminarium projektowo-badawcze) 1 10
06 65 2094 01 Contemporary Building Materials in Architecture - a Design and Research Seminar (Współczesne materiały budowlane w architekturze - seminarium projektowo-badawcze) 1 10
06 65 2095 01 Selected Problems of Building Physics and Sustainable Construction - Design and 1 10
06 65 2096 01 Contemporary Building Installations - a Design and Research Seminar (Współczesne instalacje budowlane - seminarium projektowo-badawcze) 1 10
Suma godzin inne 0