architektura - realizacja od roku akademickiego 2020/2021

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 510
06 65 2000 00 Teoria projektowania architektonicznego i ergonomii I 2 30 E
06 65 2001 00 Podstawy projektowania architektonicznego 3 15 45
06 65 2002 00 Podstawy projektowania urbanistycznego 3 15 15 30
06 65 2003 00 Historia architektury i budowy miast I 2 15 15 E
06 65 2004 00 Materiały budowlane 2 15 15
06 65 2005 00 Budownictwo ogólne w architekturze I 2 15 15
06 65 2006 00 Technologie informatyczne I 3 30 15
06 65 2007 00 Fizyka I. Fizyka współczesna 2 15 15
06 65 2008 00 Mechanika budowli 2 30 15
06 65 2009 00 Matematyka 2 15 30
06 65 2010 00 Rysunek odręczny i malarstwo I 2 30
06 65 2011 00 Projekt kompozycji plastycznej 2 30
06 65 2012 00 Podstawy technik komputerowych w projektowaniu 2 30
06 65 2013 00 Wprowadzenie do zagadnień architektury i sztuki współczesnej 1 15

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 495
06 65 2014 00 Teoria projektowania architektonicznego i ergonomii II 2 30 E
06 65 2015 00 Projekt architektoniczny I - projektowanie w krajobrazie otwartym 5 15 60
06 65 2016 00 Teoria projektowania urbanistycznego 2 30 E
06 65 2017 00 Projekt urbanistyczny I 3 15 30
06 65 2018 00 Historia architektury i budowy miast II 2 15 15 E
06 65 2019 00 Budownictwo ogólne w architekturze II 3 15 30
06 65 2020 00 Rysunek odręczny i malarstwo II 2 30
06 65 2021 00 Geometria wykreślna z elementami geodezji i kartografii 2 15 30
06 65 2022 00 Projekt kompozycji plastycznej II / techniki prezentacji 2 30
06 65 2023 00 Fotografia i estetyka 3 15 30
06 65 2024 00 Podstawy BIM (ArchiCAD) 2 30
22 91 0600 10 Język obcy moduł 1 2 30
23 92 3111 20 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 450
06 65 2025 00 Teoria projektowania architektonicznego III 2 30
06 65 2026 00 Projekt architektoniczno-urbanistyczny - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna I (cohousing) 5 18 72
06 65 2027 00 Historia architektury i budowy miast III 3 30 15 E
06 65 2028 00 Środowisko przyrodnicze w projektowaniu urbanistycznym 1 15
06 65 2029 00 Rysunek odręczny i malarstwo III 2 30
06 65 2030 00 Projekt architektoniczno-budowlany 2 15 30
06 65 2031 00 Projektowanie budowlano-konstrukcyjne I 3 15 15 E
06 65 2032 00 Instalacje budowlane 2 15 15
06 65 2033 00 Fizyka II. Fizyka budowli 3 15 15 E
06 65 2034 00 Technologie informatyczne II - BIM z elementami algorytmiki 3 30 15
22 91 0600 20 Język obcy moduł 2 2 30
23 92 3111 30 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 Architektura I S 2020 Moduł 1 Praktyki warsztatowe (student wybiera 1 przedmiot z 2) 2

Przedmioty obieralne 1 - Architektura I S 2020 Moduł 1 Praktyki warsztatowe (student wybiera 1 przedmiot z 2)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 55 2035 00 Plener rysunkowy Pracownia 1 2
06 55 2036 00 Plener rysunkowy Pracownia 2 2 10

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 450
06 65 2037 00 Teoria projektowania architektonicznego IV 2 30 E
06 65 2038 00 Projektowanie uniwersalne 1 15
06 65 2039 00 Projekt architektoniczny - usługi podstawowe/proj. uniwersalne 5 18 72
06 65 2040 00 Projektowanie budowlano-konstrukcyjne II 2 15 15
06 65 2041 00 Teoria projektowania ruralistycznego 1 15
06 65 2042 00 Projekt ruralistyczny 2 15 30
06 65 2043 00 Projekt architektury wnętrz 2 15 30
06 65 2044 00 Historia architektury i budowy miast IV 3 30 15 E
06 65 2045 00 Prawo w procesie inwestycyjnym, podstawy zagadnień ppoż. i BHP 2 15 30
06 65 2046 00 Rysunek odręczny i malarstwo IV 2 30
06 65 2047 00 Zaawansowane modelowanie 3D 2 30
22 91 0600 30 Język obcy moduł 3 2 30
Przedmioty obieralne 1 Architektura I S 2020 Moduł 3 Ochrona środowiska i ekologia (student wybiera 1 przedmiot z 3) 1
Przedmioty obieralne 1 Architektura I S 2020 Moduł 2 Projektowanie (student wybiera 1 przedmiot z 3) 3

Przedmioty obieralne 1 - Architektura I S 2020 Moduł 3 Ochrona środowiska i ekologia (student wybiera 1 przedmiot z 3)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 65 2051 00 Miasto zrównoważone 1 15
06 65 2052 00 Ekologia i ochrona środowiska 1 15
06 65 2053 00 Architektura proekologiczna 1 15

Przedmioty obieralne 1 - Architektura I S 2020 Moduł 2 Projektowanie (student wybiera 1 przedmiot z 3)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 65 2048 00 Projekt przestrzeni multisensorycznych 3 15 15 30
06 65 2049 00 Projekt architektury klasycznej 3 15 15 30
06 65 2050 00 Projekt przestrzeni publicznych 3 15 15 30

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 375
06 65 2054 00 Architektura i morfologia miasta 2 30 E
06 65 2055 00 Mobilność w mieście 1 15
06 65 2056 00 Projekt arch.-urb. środowisko zamieszkiwania - zabudowa mieszkaniowa II 8 24 96
06 65 2057 00 Projekt przestrzeni publicznych z elementami zieleni 2 30
06 65 2058 00 Historia architektury i budowy miast V 3 30 15 E
06 65 2059 00 Fizyka budowli. Akustyka 1 15
06 65 2060 00 Rzeźba 2 30
06 65 2066 00 Teoria projektowania architektonicznego V 2 30 E
22 91 0600 40 Język obcy moduł 4E 3 30 E
23 92 3111 50 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 Architektura I S 2020 Moduł 4 Warsztat projektowy (student wybiera 1 przedmiot z 4) 2
Przedmioty obieralne 1 Architektura I S 2020 Moduł 5 Praktyki warsztatowe (student wybiera 1 przedmiot z 2) 4

Przedmioty obieralne 1 - Architektura I S 2020 Moduł 4 Warsztat projektowy (student wybiera 1 przedmiot z 4)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 65 2061 00 Rysunek odręczny i malarstwo V 2 30
06 65 2062 00 Grafika komputerowa / Projektowanie parametryczne 2 30
06 65 2063 00 Techniki prezentacyjne - konceptart 2 30
06 65 2064 00 Podstawy GIS 2 30

Przedmioty obieralne 1 - Architektura I S 2020 Moduł 5 Praktyki warsztatowe (student wybiera 1 przedmiot z 2)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 55 2065 00 Inwentaryzacja architektoniczna obiektów murowanych 4 10 20
06 55 2067 00 Inwentaryzacja architektoniczna obiektów drewnianych 4 20

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 485
06 65 2035 00 Teoria projektowania architektonicznego VI 1 15
06 65 2036 00 Projektowanie i budowa formy architektonicznej 3 15 15 30
06 65 2065 00 Interdyscyplinarny projekt zespołowy - PBL 3 60
06 65 2067 00 Projektowanie urbanistyczne w skali miejscowej 5 30 15 45
06 65 2068 00 History of Modern Architecture (Historia architektury współczesnej) 2 30 15 E
06 65 2069 00 Architektura krajobrazu 2 10 30
06 65 2070 00 Projektowanie budowlano-konstrukcyjne III 1 10 15
06 65 2071 00 Projekt sumatywny. Projektowanie architektoniczne - usługi ponadpodstawowe 5 18 72
06 65 2072 00 Moduł sumatywny-weryfikacja 2 15
06 65 2073 00 Podstawy analizy cyklu życia budynków 1 15
06 65 2074 00 Podstawy zarządzania projektami. Ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego, 2 30
Przedmioty obieralne 1 Architektura I S 2020 Moduł 6 Projektowanie specjalistyczne (student wybiera 1 przedmiot z 3) 2
Przedmioty obieralne 1 Architektura I S 2020 Moduł 7 Ochrona dziedzictwa (student wybiera 1 przedmiot z 3) 1

Przedmioty obieralne 1 - Architektura I S 2020 Moduł 6 Projektowanie specjalistyczne (student wybiera 1 przedmiot z 3)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 65 2075 00 Propedeutyka projektowania w środowisku historycznym 2 30
06 65 2076 00 Projektowanie struktur architektoniczno-konstrukcyjnych w obiektach historyczny 2 30
06 65 2077 00 Adaptacja obiektu historycznego do współczesnych funkcji 2 30

Przedmioty obieralne 1 - Architektura I S 2020 Moduł 7 Ochrona dziedzictwa (student wybiera 1 przedmiot z 3)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 65 2078 00 Ochrona dziedzictwa kulturowego 1 15
06 65 2079 00 Tradycyjne techniki budowlane 1 15
06 65 2080 00 Adaptacja obiektów historycznych 1 15

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 600
06 65 2099 00 Praktyka zawodowa-architektoniczna 30 600

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 86
06 51 2084 00 Seminarium dyplomowe (egzamin kompetencyjny) 3 45
06 51 2084 02 Seminarium dyplomowe (egzamin kompetencyjny) 0 1
06 51 2085 00 Projekt dyplomowy 15 10
06 55 2033 00 Praktyka urbanistyczna 4
06 65 2081 00 Etyka zawodu architekta 1 10
06 65 2082 00 Zagadnienia kultury i sztuki współczesnej 1 10
06 65 2083 00 Socjologia miasta 1 10
Przedmioty obieralne 1 Architektura I S 2020 Moduł 8b Seminaria sumatywne. Kontekst projektowania (promotor wybiera 2 przedmiot z 5) 2
Przedmioty obieralne 1 Architektura I S 2020 Moduł 9 Zajęcia uzupełniające - obieralny (student wybiera 1 przedmiot z bloku) 1
Przedmioty obieralne 1 Architektura I S 2020 Moduł 8a Seminaria sumatywne. Kontekst projektowania (promotor wybiera 2 przedmiot z 8) 2

Przedmioty obieralne 1 - Architektura I S 2020 Moduł 8b Seminaria sumatywne. Kontekst projektowania (promotor wybiera 2 przedmiot z 5)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 65 2084 00 Budownictwo w architekturze - seminarium projektowo-badawcze 1 10
06 65 2085 00 Konstrukcje w architekturze współczesnej- seminarium projektowo-badawcze 1 10
06 65 2094 00 Współczesne materiały budowlane w architekturze - seminarium projektowo-badawcze 1 10
06 65 2095 00 Wybrane zagadnienia fizyki budowli i budownictwa zrównoważonego - seminarium pro 1 10
06 65 2096 00 Współczesne instalacje budowlane - seminarium projektowo-badawcze 1 10

Przedmioty obieralne 1 - Architektura I S 2020 Moduł 9 Zajęcia uzupełniające - obieralny (student wybiera 1 przedmiot z bloku)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 65 2097 00 Psychologia percepcji 1 10
06 65 2098 00 Psychologia ludzkich zachowań 1 10

Przedmioty obieralne 1 - Architektura I S 2020 Moduł 8a Seminaria sumatywne. Kontekst projektowania (promotor wybiera 2 przedmiot z 8)

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
06 65 2086 00 Teoria architektury współczesnej 1 10
06 65 2087 00 Wybrane zagadnienia architektury współczesnej - seminarium projektowo-badawcze 1 10
06 65 2088 00 Wybrane zagadnienia urbanistyki współczesnej- seminarium projektowo-badawcze 1 10
06 65 2089 00 Wybrane zagadnienia z historii architektury 1 10
06 65 2090 00 Krajobraz małego miasta - wybrane zagadnienia architektury i urbanistyki - semin 1 10
06 65 2091 00 Wybrane zagadnienia ruralistyki- seminarium projektowo-badawcze 1 10
06 65 2092 00 Wstęp do rewitalizacji - seminarium projektowo-badawcze 1 10
06 65 2093 00 Interdyscyplinarne badania budowli i zespołów historycznych a projektowanie 1 10