Aktuariat i analiza finansowa 2022

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 330
07 18 0101 50 Algebra 7 30 30 E
07 18 0102 50 Wstęp do środowiska R 4 15 30
07 18 0103 50 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 5 30 30 E
07 18 0104 50 Analiza matematyczna I 11 60 60 E
07 18 0113 50 Technologie informatyczne I 3 30 15

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
07 18 0201 50 Wprowadzenie do analizy finansowej 5 30 30 E
07 18 0202 50 Obliczenia komputerowe w finansach 3 30
07 18 0203 50 Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości 2 30
07 18 0204 50 Rachunek prawdopodobieństwa I 6 30 30 E
07 18 0205 50 Statystyczna analiza danych 4 15 15 15
07 18 0206 50 Analiza matematyczna II 5 30 45 E
07 18 0213 50 Technologie informatyczne II 3 30 15
22 91 0600 10 Język obcy moduł 1 2 30
23 92 3111 20 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 430
07 18 0301 50 Podstawy aktuariatu 4 30 30
07 18 0302 50 Analiza matematyczna III 7 45 45 E
07 18 0303 50 Podstawy programowania 5 30 30 10
07 18 0304 50 Modelowanie i wycena instrumentów finansowych 5 30 30 15
07 18 0306 50 Rachunek prawdopodobieństwa II 5 30 45 E
22 91 0600 20 Język obcy moduł 2 2 30
23 92 3111 30 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 2022/23-AIAF/Ist/d/obier 3 i 4 semestr_Aktuariat_Jeden PO za 2 ECTS 2

Przedmioty obieralne 1 - 2022/23-AIAF/Ist/d/obier 3 i 4 semestr_Aktuariat_Jeden PO za 2 ECTS

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
07 18 0311 50 Analiza funkcjonalna stosowana 2 30 15
07 18 0312 50 Ryzyko kredytowe 2 15 30
07 18 0313 50 Wybrane zagadnienia topologii 2 30 15
07 18 0314 50 Wstęp do równań różniczkowych 2 30 15
07 18 0411 50 Teoria liczb z zastosowaniami w kryptografii 2 45
07 18 0412 50 Elementy kombinatoryki i teorii grafów 2 30 15
07 18 0413 50 Podstawy programowania w VBA 2 15 30
07 18 0414 50 Wybrane zagadnienia miary i kategorii 2 45

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 390
07 18 0401 50 Ubezpieczenia na życie 6 45 30 E
07 18 0402 50 Statystyka 5 30 30 15 E
07 18 0403 50 Wprowadzenie do szeregów czasowych 5 30 15 15
07 18 0404 50 Podstawy baz danych 3 45
07 18 0405 50 Metody Monte Carlo 2 30 15
07 18 0406 50 Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach 5 45 15 E
22 91 0600 30 Język obcy moduł 3 2 30
Przedmioty obieralne 1 2022/23-AIAF/Ist/d/obier 3 i 4 semestr_Aktuariat_Jeden PO za 2 ECTS 2

Przedmioty obieralne 1 - 2022/23-AIAF/Ist/d/obier 3 i 4 semestr_Aktuariat_Jeden PO za 2 ECTS

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
07 18 0311 50 Analiza funkcjonalna stosowana 2 30 15
07 18 0312 50 Ryzyko kredytowe 2 15 30
07 18 0313 50 Wybrane zagadnienia topologii 2 30 15
07 18 0314 50 Wstęp do równań różniczkowych 2 30 15
07 18 0411 50 Teoria liczb z zastosowaniami w kryptografii 2 45
07 18 0412 50 Elementy kombinatoryki i teorii grafów 2 30 15
07 18 0413 50 Podstawy programowania w VBA 2 15 30
07 18 0414 50 Wybrane zagadnienia miary i kategorii 2 45

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 375
07 18 0501 50 Inwestycje finansowe 5 15 30 15
07 18 0502 50 Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej 2 30
07 18 0503 50 Ubezpieczenia na życie – kalkulacja składek 4 45
07 18 0504 50 Ubezpieczenia majątkowe 5 45 45 E
07 18 0505 50 Moduł sumatywny 6 60
07 18 0523 50 Podstawy analizy cyklu życia 1 15
07 18 0525 50 Podstawy zarządzania projektami 1 15
22 91 0600 40 Język obcy moduł 4E 3 30 E
23 92 3111 50 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 1 2022/23-AIAF/Ist/d/obier 5 semestr_Aktuariat_Jeden PO za 3 ECTS 3

Przedmioty obieralne 1 - 2022/23-AIAF/Ist/d/obier 5 semestr_Aktuariat_Jeden PO za 3 ECTS

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
07 18 0511 50 Analiza danych ilościowych i jakościowych 3 15 15 15
07 18 0512 50 Obliczeniowe aspekty nierówności funkcyjnych 3 15 30
07 18 0513 50 Programowanie w analizie danych 3 15 15 15
07 18 0514 50 Analiza rozmyta 3 30 15

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 190
07 18 0601 50 Fundusze emerytalne 4 30 15 E
07 18 0602 50 Seminarium dyplomowe 4 60 E
07 18 0603 50 Psychologia finansów 2 30
07 18 0604 50 Praktyka zawodowa 4 15
07 18 0605 50 Praca dyplomowa 10 10
07 18 0606 50 Podstawy prawa ubezpieczeniowego 2 30
Przedmioty obieralne 1 2022/23-AIAF/Ist/d/obier 6 semestr_Aktuariat_Jeden PO za 4 ECTS 4

Przedmioty obieralne 1 - 2022/23-AIAF/Ist/d/obier 6 semestr_Aktuariat_Jeden PO za 4 ECTS

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
07 18 0611 50 Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej 4 45
07 18 0612 50 Wybrane zagadnienia rachunku prawdopodobieństwa 4 45
07 18 0613 50 Wybrane zagadnienia finansów 4 45
07 18 0614 50 Wybrane zagadnienia ubezpieczeń 4 45