Matematyka stosowana 2021

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 315
07 18 0101 40 Analiza matematyczna I 11 60 60 E
07 18 0102 40 Algebra liniowa z geometrią analityczną I 7 30 30 E
07 18 0103 40 Technologie informatyczne I 3 30 15
07 18 0104 40 Wstęp do obliczeń symbolicznych 2 30
07 18 0105 40 Wstęp do logiki i teorii mnogości 7 30 30 E

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 420
07 18 0201 40 Topologia przestrzeni metrycznych 5 30 30
07 18 0202 40 Technologie informatyczne II 3 30 15
07 18 0203 40 Algebra liniowa z geometrią analityczną II 6 30 30 E
07 18 0204 40 Komputerowe obliczenia matematyczne 2 30
07 18 0205 40 Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości 2 30
07 18 0206 40 Podstawy probabilistyki 5 30 30 E
07 20 0207 40 Analiza matematyczna II 5 30 45 E
22 91 0600 10 Język obcy moduł 1 2 30
23 92 3111 20 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 405
07 18 0301 40 Algebra abstrakcyjna 5 30 30
07 18 0302 40 Analiza matematyczna III 7 45 45 E
07 18 0303 40 Podstawy statystyki 6 30 30 15 E
07 18 0304 40 Wstęp do matematyki finansowej i ubezpieczeniowej 5 30 30
07 18 0305 40 Wstęp do teorii miary i całki 5 30 30
22 91 0600 20 Język obcy moduł 2 2 30
23 92 3111 30 Wychowanie fizyczne 0 30

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 375
07 18 0401 40 Funkcje zespolone 5 30 30
07 18 0402 40 Programowanie obiektowe w języku Java 4 30 30
07 18 0403 40 Wprowadzenie do szeregów czasowych 4 30 30
07 18 0404 40 Wstęp do równań różniczkowych 5 30 30 E
07 18 2403 40 Analiza matematyczna IV 5 30 30 E
07 18 2404 40 Wprowadzenie do analizy numerycznej 3 45
22 91 0600 30 Język obcy moduł 3 2 30
Przedmioty obieralne 2 2021/22 2020/21 Ist-Matematyka_stosowana2019/d/ob sem 4 2

Przedmioty obieralne 2 - 2021/22 2020/21 Ist-Matematyka_stosowana2019/d/ob sem 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
07 18 0411 40 Finanse osobiste 2 30 15
07 18 0412 40 Elementy kombinatoryki i teorii grafów 2 30 15
07 18 0413 40 Podstawy programowania w VBA 2 15 30
07 18 0414 40 Wybrane zagadnienia miary i kategorii 2 45
07 18 1411 40 Teoria liczb z zastosowaniami w kryptografii 2 45

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 375
07 18 0501 40 Systemy baz danych 4 15 30
07 18 0502 40 Wstęp do analizy funkcjonalnej 4 30 30 E
07 18 0504 40 Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej 2 30
07 18 0505 40 Podstawy analizy cyklu życia 1 15
07 18 0507 40 Podstawy zarządzania projektami 1 15
07 18 0508 40 Moduł sumatywny 6 60
07 18 2501 40 Podstawy modelowania matematycznego 3 30 15
07 18 2603 40 Elementy badań operacyjnych 3 15 30
22 91 0600 40 Język obcy moduł 4E 3 30 E
23 92 3111 50 Wychowanie fizyczne 0 30
Przedmioty obieralne 2 2021/22 2020/21 Ist-Matematyka_stosowana2019/d/ob sem 5 3

Przedmioty obieralne 2 - 2021/22 2020/21 Ist-Matematyka_stosowana2019/d/ob sem 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
07 18 0511 40 Analiza danych ilościowych i jakościowych 3 15 30
07 18 0513 40 Wybrane zastosowania algebry w modelowaniu 3 30 15
07 18 0514 40 Programowanie w analizie danych 3 15 30
07 18 2503 40 Obliczeniowe aspekty nierówności funkcyjnych 3 15 30

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
Suma punktów 26.0   Suma godzin 337
07 18 0601 40 Seminarium dyplomowe 3 60 E
07 18 0603 40 Historia i filozofia odkryć matematycznych 2 30
07 18 0604 40 Praktyka zawodowa 4 100
07 18 0606 40 Praca dyplomowa 10 10 2
07 18 1502 40 Wstęp do optymalizacji nieliniowej z zastosowaniami 3 30 15 E
07 18 2604 40 Wybrane zagadnienia funkcji rzeczywistych 2 30 15 E
07 18 2605 40 Elementy teorii fraktali w zastosowaniach 3 15 30
Przedmioty obieralne 2 2021/22 2020/21 Ist-Matematyka_stosowana2019/d/ob sem 6 3

Przedmioty obieralne 2 - 2021/22 2020/21 Ist-Matematyka_stosowana2019/d/ob sem 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I E-Learn. Zal.
07 18 0691 40 Wybrane zagadnienia analizy matematycznej 3 15 30
07 18 0692 40 Wybrane zagadnienia algebry i geometrii 3 15 30
07 18 0693 40 Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej 3 15 30
07 18 0694 40 Wybrane zagadnienia teorii miary i całki 3 15 30