Mechanical Engineering - j.angielski

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 480
00 01 1117 00 Engineering Drawing (Rysunek techniczny) 2 10 20 0 E
00 01 1118 00 Study Skills for University (Kompetencje uniwersyteckie) 1 30 0
01 31 0201 00 Information Technology 1 (Technologie informatyczne 1) 4 30 30 0
01 31 0202 00 Materials Science (Materiałoznawstwo) 3 15 30 0
01 31 0203 00 Measurements (Pomiary) 3 30 15 0
03 01 0141 00 Chemistry (Chemia) 3 15 15 15 0
07 01 1114 19 Physics (Fizyka) 3 30 15 0 E
21 01 1279 00 Mathematics 1 (Matematyka 1) 8 30 90 0 E
22 91 1520 10 Academic English for Engineers 1 (Język angielski akademicki dla inżynierów 1) 3 60 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 475
01 31 0204 00 Basic Mechanical Engineering (Podstawy inżynierii mechanicznej) 7 40 30 20 0 E
01 31 0205 00 Computer Aided Design (Komputerowe wspomaganie projektowania) 3 15 30 0
01 31 0207 00 Information Technology 2 (Technologie informatyczne 2) 4 15 45 0
07 01 1202 19 Modern Physics (Fizyka współczesna) 3 20 20 0
09 82 1012 00 Civic Knowledge and Engagement 1 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 1) 1 0
21 01 1280 00 Mathematics 2 (Matematyka 2) 7 45 60 0 E
22 91 1520 20 Academic English for Engineers 2 (Język angielski akademicki dla inżynierów 2) 1 30 0
22 91 1550 00 Introduction to PBL (Wprowadzenie do pracy projektowej metodą PBL) 1 15 0
22 92 0500 10 Język obcy blok 1 3 60 0
23 92 3111 10 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 415
01 31 0209 00 Fluid Mechanics and Thermodynamics (Mechanika płynów i termodynamika) 7 30 30 20 0 E
02 05 6283 00 Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika) 5 30 30 20 0 E
02 96 6177 00 Interdisciplinary Problem-Based Learning Project (Interdyscyplinarny projekt problemowy) 5 30 0
09 82 1013 00 Civic Knowledge and Engagement 2 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 2) 1 0
21 01 1281 00 Mathematics 3 (Matematyka 3) 7 35 70 0 E
22 91 1520 30 Academic English for Engineers 3 (Język angielski akademicki dla inżynierów 3) 2 30 0
22 91 1520 40 Academic English for Engineers - certification (Język angielski akademicki dla inżynierów - certyfikacja) 0 0 E
22 92 0500 20 Język obcy blok 2 3 60 0
23 92 3111 20 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 385
01 31 0210 00 Design and Maintenance of Machines (Projektowanie i eksploatacja maszyn) 5 30 30 15 0 E
01 31 0211 00 Advanced Material Science (Materiałoznawstwo dla zaawansowanych) 5 30 15 15 0 E
01 31 0212 00 Team Project (Projekt grupowy) 6 40 0
01 31 0213 00 Advanced Mechanical Engineering (Zaawansowane zagadnienia mechaniki technicznej) 5 30 20 10 0
09 82 1014 00 Civic Knowledge and Engagement 3 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 3) 1 0
21 01 1282 00 Mathematics 4 (Matematyka 4) 6 45 45 0 E
22 92 0500 30 Język obcy blok 3 2 30 0
23 92 3111 30 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 340
01 31 0214 00 Automatics and Robotics (Automatyka i robotyka) 5 30 30 0 E
01 31 0215 00 Design Project (Projekt) 9 90 15 0
01 31 0216 00 Energy Resources and Conversion (Źródła energii i ich przetwarzanie) 3 20 10 10 0
01 31 0217 00 Dynamics of Machines (Dynamika maszyn) 3 15 15 15 0
01 31 0218 00 Manufacturing (Techniki wytwarzania) 6 45 30 15 0 E
09 82 1015 00 Civic Knowledge and Engagement 4 (Budowanie świadomości obywatelskiej i zaangażowania społecznego 4) 1 0
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses 1_ME 3 0

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses 1_ME

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
01 51 0044 00 C++ 3 45 0
01 51 0045 00 CAM (Komputerowe wspomaganie wytwarzania) 3 45 0
01 51 0046 00 Advanced CAD 3 45 0

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 3 Mobility Semester (Semestr mobilny) 30 0

Przedmioty obieralne 3 - Mobility Semester (Semestr mobilny)

Przedmioty do wyboru z uczelni zagranicznej

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 240
01 31 0219 00 Advanced Manufacturing (Zaawansowane techniki wytwarzania) 4 20 10 0 E
01 31 0220 00 Computer Aided Engineering (Komputerowe wspomaganie projektowania) 5 20 40 0
01 31 0221 00 Diploma Proseminar (Proseminarium dyplomowe) 1 15 0
01 31 0222 00 Heat Transfer (Wymiana ciepła) 3 10 20 0
05 39 0035 00 Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej) 1 15 0
09 82 1271 00 Economics and Management (Ekonomia i zarządzanie) 3 30 15 0
09 82 1272 00 Ecology and Environmental Management 3 15 15 0
09 82 1273 00 Safety at work and Ergonomy 1 15 0
Przedmioty obieralne 2 Elective Courses 2_ME 9 0

Przedmioty obieralne 2 - Elective Courses 2_ME

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
01 51 0044 00 C++ 3 45 0
01 51 0045 00 CAM (Komputerowe wspomaganie wytwarzania) 3 45 0
01 51 0046 00 Advanced CAD 3 45 0
01 51 0047 00 Matlab & Simulink 6 90 0

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 42
01 31 0223 00 Final Project (Praca dyplomowa) 15 12 E
01 31 0224 00 Diploma Seminar (Seminarium dyplomowe) 3 30 0
01 31 0225 00 Industrial Placement (Praktyki) 12 0
01 31 0226 00 Competency Exam (Egzamin kompetencyjny) 0 0