Inżynieria wzornictwa przemysłowego - od roku akad.2019/20

Specjalność

Forma zaliczenia - sprawdzenia osiągnięcia efektów kształcenia:

E - egzamin

Semestr 1

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 455
04 48 0002 30 Chemia I 2 45 0
04 48 0003 30 Historia sztuki i designu I 3 25 15 0 E
04 48 0004 30 Struktury wizualne I 2 25 0
04 48 0005 30 Nauka o materiałach I 3 20 30 0 E
04 48 0006 30 Inżynieria jakości I 2 30 0 E
04 48 0007 30 Techniki szybkiego prototypowania 2 25 0
04 48 0008 30 Modelowanie i przetwarzanie obiektów 3 D1.Podst. modelowania 4 45 15 0
21 01 1223 00 Matematyka 1 8 120 0 E
21 02 1134 00 Fizyka I 2 15 15 0
22 91 0500 10 Język obcy blok 1 2 30 0

Semestr 2

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 460
02 03 5899 00 Technologie informatyczne I 4 30 30 0
04 48 0009 30 Fizyka II 2 15 15 0
04 48 0010 30 Chemia II 2 30 0
04 48 0011 30 Historia sztuki i designu II 3 25 15 0 E
04 48 0012 30 Struktury wizualne II 2 25 0
04 48 0013 30 Rysunek interdyscyplinarny I 3 35 0
04 48 0014 30 Nauka o materiałach II 2 25 0 E
04 48 0015 30 Inżynieria jakości II 3 35 0 E
21 01 1224 00 Matematyka 2 6 90 0 E
22 91 0500 20 Język obcy blok 2 3 60 0
23 92 3111 10 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 3

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 455
02 03 5900 00 Technologie informatyczne II 4 15 45 0
04 48 0016 30 Rysunek interdyscyplinarny II 3 35 0
04 48 0017 30 Fotografia I 3 35 0
04 48 0018 30 Struktury wizualne III 2 25 0
04 48 0019 30 Metodyka projektowania I 3 15 25 0
04 48 0020 30 Podstawy ergonomii projektoweej i BHP 2 15 15 0
04 48 0021 30 Inżynieria jakośći III 4 20 15 15 0 E
04 48 0022 30 Modelowanie właściwości fizycznych produktu I 2 15 15 0
04 48 0023 30 Modelowanie własności chemicznych produktu I 2 15 15 0
04 48 0024 30 Rysunek techniczny i inżynierska komunkacja wizualna I 2 30 0
22 91 0500 30 Język obcy blok 3 3 60 0
22 91 0500 40 Język obcy certyfikacja 0 0 E
23 92 3111 20 Wychowanie fizyczne 0 30 0

Semestr 4

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 345
04 48 0025 30 Rysunek interdyscyplinarny III 3 35 0
04 48 0026 30 Fotografia II 3 35 0
04 48 0027 30 Modelowanie własności fizycznych produktu II 3 15 20 0
04 48 0028 30 Modelowanie własności chemicznych produktu II 2 15 15 0
04 48 0029 30 Rysunek techniczny i inżynierska komunikacja wizualna II 2 30 0
04 48 0030 30 Modelowanie i przetwarzanie obiektów 3 D II 2 20 15 0 E
04 48 0031 30 Mechatronika I Podstawy elektroniki i elektrotechniki 4 15 15 20 0 E
04 48 0032 30 Metodyka projektowania II 3 15 20 0
22 91 0510 00 Język obcy techniczny 2 30 0
23 92 3111 30 Wychowanie fizyczne 0 30 0
Przedmioty obieralne 2 *IWP/I/PRAKT/ OBIERALNE 4 /kreator 2019-20 Zima 6 0

Przedmioty obieralne 2 - *IWP/I/PRAKT/ OBIERALNE 4 /kreator 2019-20 Zima

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
04 48 0033 30 Projektowanie produktu- przetwórswto tw. sztucznych 6 75 0
04 48 0058 30 Projektowanie Produktu- przetwórstwo metali 6 75 0 E
04 48 0059 30 Projektowanie Produktu- przemysł lekki 6 75 0 E
04 48 0060 30 Projektowanie Produktu- przemysł meblarski 6 75 0 E
04 48 0061 30 Projektowanie Produktu- przemysł opakowań 6 75 0 E

Semestr 5

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 70
04 48 0034 30 Praktyka zawodowa I 8 0
04 48 0035 30 Samorozwój (kurs e-elerningowy) 10 10 0
04 48 0038 30 Kurs e-learningowy. Techniki prezenstacji naukowych 2 30 0
04 48 0039 30 Kurs e-learningowy Normalizacja 2 30 0
Przedmioty obieralne 2 *IWP/I/PRAKT/ OBIERALNE 5 /kreator 2019-20 Zima 8 0

Przedmioty obieralne 2 - *IWP/I/PRAKT/ OBIERALNE 5 /kreator 2019-20 Zima

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
04 48 0036 30 Wprowadzenie do animacji 4 10 30 10 0
04 48 0037 30 Wprowadzenie do projektowania stron WWW 4 10 30 10 0
04 48 0068 30 Wprowadzenie do projektowania gier 4 10 30 10 0
04 48 0069 30 Wprowadzenie do wizualizacji wnętrz 4 10 30 10 0

Semestr 6

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 0
Przedmioty obieralne 2 *IWP/SEMESTR MOBILNY/2019-20 Zima 375 godzin 30 0

Przedmioty obieralne 2 - *IWP/SEMESTR MOBILNY/2019-20 Zima 375 godzin

Lista jest pusta

Semestr 7

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 235
04 48 0040 30 Historia i teoria designu III 2 25 0
04 48 0041 30 Interdyscyplinarne działania artystyczne 3 35 0
04 48 0042 30 Prowadzenie działalności gospodarczej 1 15 0
04 48 0043 30 Podstawy zarządzania projektami 2 15 15 0
04 48 0044 30 Podstawy makro- i mikroekonomii z elementami marketingu 2 15 15 0
04 48 0047 30 Metodyka projektowania 3 15 20 0
04 48 0048 30 Proseminarium dyplomowe 1 15 0
04 48 0049 30 Mechatronika II. Tworzenie układów tektonicznych 4 20 30 0
Przedmioty obieralne 2 *IWP/I/PRAKT/ OBIERALNE 7 /kreator 2019-20 Zima 12 0

Przedmioty obieralne 2 - *IWP/I/PRAKT/ OBIERALNE 7 /kreator 2019-20 Zima

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
04 48 0045 30 Rozwój nowego produktu- - Projekt A 6 75 0 E
04 48 0046 30 Wieloaspektowe projektowanie wyrobu przemysłowego- projekt A 6 75 0 E
04 48 0062 30 Wieloaspektowe projektowanie wyrobu przemysłowego- projekt B 6 75 0 E
04 48 0063 30 Wieloaspektowe projektowanie wyrobu przemysłowego- projekt C 6 75 0 E
04 48 0064 30 Rozwój nowego produktu- Projekt B 6 75 0 E
04 48 0065 30 Rozwój nowego produktu- Projekt C 6 75 0 E

Semestr 8

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
Suma punktów 30.0   Suma godzin 70
04 48 0050 30 Warsztaty eksperckie 1 10 0
04 48 0051 30 Wykłady eksperckie 1 10 0
04 48 0052 30 Transfer technologii i komercjalizacja wyników badań 2 10 20 0
04 48 0053 30 Seminarium dyplomowe 1 10 0
04 48 0055 30 Praktyka projektowa II 4 0
04 48 0056 30 Praca dyplomowa 15 10 0
04 48 0057 30 Egzamin kompetencyjny 0 0 E
Przedmioty obieralne 2 *IWP/I/PRAKT/ OBIERALNE 8 /kreator 2019-20 Zima 6 0

Przedmioty obieralne 2 - *IWP/I/PRAKT/ OBIERALNE 8 /kreator 2019-20 Zima

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S I Zal.
04 48 0054 30 Dyplomowy aneks plastyczny 6 10 0
04 48 0066 30 Dyplomowy aneks plastyczny- pracownia plastyczna B 6 10 0
04 48 0067 30 Dyplomowy aneks plastyczny- pracownia plastyczna C 6 10 0